Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. inż. Bożena Kaczmarska

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Produkcji
Stanowisko: Profesor Ucz.
E-mail: bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:+48 41 3424654
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria produkcji, w szczególności: organizacja i zarzadzanie produkcją i usługami; systemy informatyczne zarządzania; systemy wspomagania decyzji; systemy ekspertowe; komercjalizacja nowych produktów; przedsiebiorczość technologiczna i innowacyjna; zarządzanie MŚP.Production engineering, in particular:The organization and management of production and services; Management Information Systems; Decision Support Systems; Expert Systems; New Product Commercialization; Technological and Innovation Entrepreneurship, Management of SMEs.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskiPolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Diagnoza stopnia rozwoju innowacyjności przedsiębiortswa. Modelowanie procesów z wykorzystaniem systemu Adonis. Ocena potencjału wdrożeniowego nowych produktów lub technologii. Ewaluacja projektów.Diagnosis of development organization's innovativnes. Business process modelling with use Adonis system. Evaluation of commercial potential of a new product or technology. Evaluation of project.
Informacje dodatkoweAdditional information
Aktualny spis publikacji dostępny: www.dorobek.tu.kielce.plCurrent list of publications: www.dorobek.tu.kielce.pl
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Production engineering, Information Technologies, Computer Modelling, System engeering, New Product Development, Management. 1.13 Nauki o zarządzaniu
5.16 Technologie informacyjne
5.21 Inżynieria Produkcji


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl