Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Produkcji
Stanowisko: adiunkt
E-mail: mblazej@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:+48 41 34-24-378
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie środowiskowe - ISO 14001, Ocena cyklu życia (LCA), Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
Procesy recykling
Environmental management - ISO 14001, life cycle assessment (LCA), environmental impact assessment (EIA)
Recycling
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oprogramowanie oceny cyklu życia (LCA) - LCA IWM, EASETECHSoftware of life cycle assessment (LCA) - LCA IWM, EASETECH
Języki komunikacjiLanguages of communication
Język polski, angielski i niemieckiPolish, English, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analizy z zakresu zarządzania środowiskowego, w tym oceny cyklu życia (LCA).Environmental management analysis - life cycle assessment (LCA).
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
__
Informacje dodatkoweAdditional information
Lista najnowszych publikacji znajduje się tutaj.
Realizowane projekty badawcze finansowane z BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz FWPN (Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej).
List of recent publications can be found here.
Research scholarships of BMBF, DAAD, FWPN.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie środowiskowe, ocena cyklu życia (LCA), recykling;
environmental management, life cycle assessment (LCA), recycling;
Umweltmanagement, Ökobilanz, Abfallrecycling
1.13 Nauki o zarządzaniu
3.5.4 Naukowe podstawy rozwoju regionalnego i zarządzania środowiskiem
3.5.6 Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych
5.20 Inżynieria ochrony środowiska
5.21 Inżynieria Produkcji


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl