Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż. Grzegorz Witkowski

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Centrum Laserowych Technologii Metali
Stanowisko: Asystent
E-mail: gwitkowski@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:501021433
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
teoria sterowania automatycznego
automatyzacja procesów technologicznych
układy sterowania
automatic control theory
automation of technological processes
control system
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Robot Kuka KR-15/2
Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio
Kuka KR-15/2 robot
CompactRio based RT systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
rosyjski
polish
english
russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie maszyn i mechanizmów
projektowanie urządzeń mechatronicznych
tworzenie aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
Design of machines and mechanisms
Design of mechatronic systems
Measurement and data acquisition applications using LabView
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.14 Automatyka i robotyka
5.19 Metody komputerowe w nauce
5.21 Inżynieria Produkcji


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl