Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

http://bogdanwolski.pl
foto

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: profesor zw.
E-mail: bwolski@tu.kielce.pl
Adres: 30-868 Kraków
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Pomiary przemieszczeń i deformacji obiektów przemysłowych i ich infrastruktury
Pomiary deformacji podłoża gruntowego i obiektów geotechnicznych
Geodezyjny monitoring budowli na etapie ich eksploatacji
Niezawodność eksploatacyjna osnów niwelacyjnych
Geodetic measurementsa of displacements and deformation of industrial structures and their infrastructure
Geodetic measurements of soil and geotechnical structures
Geodetic maintenance monitoring of structure
Operation reliability of geodetic control points
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
rosyjski
polish
english
russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiary przemieszczeń i deformacji budowli oraz obiektów przemysłowychGeodetic survey of displacements and deformation of buildings and industrial structures
Informacje dodatkoweAdditional information
publikacje - 137
referaty - 63
papers - 137
presentations - 63
Słowa kluczoweDziedziny nauki
geodetic monitoring of structures
measurements of displacements and deformation
5.23 Geodezja i kartografia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl