Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Eliza Mytych-Kumańska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko: adiunkt
E-mail: ekumanska@gmail.com
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika materiałów, materiały kompozytowe, zmęczenie materiałów, metoda emisji akustycznej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki, francuski
Informacje dodatkoweAdditional information
- Odporność na pękanie starej stali mostowej; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Budownictwo i Architektura; 2013
- Podkrytyczny wzrost pęknięcia zmęczeniowego stali St3S oraz stuletniej stali mostowej; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska; 2011, zeszyt 58, s. 365-372
- Subcritical Fatigue Crack Growth of St3S Steel and Over Hundred Year Old Bridge Steel; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Proceedings of 57th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 18-22 September 2011, Krynica - Rzeszów,
-Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej eksploatacji; Kossakowski Paweł, Mytych-Kumańska Eliza; DROGI: Budownictwo infrastrukturalne; 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
emisja akustyczna, zmęczenie, kompozyty, badania materiałowe 5.1 Mechanika
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl