Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż Tomasz Owerko

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: adiunkt
E-mail: owerko@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Budynek A, pok. 5.05, 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Systemy GNSS oraz ich zastosowania w geodezji inżynieryjnejGlobal Navigation Satellite Systems and their applications in Surveying Engineering
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Geodezyjne Systemy GNSSSurveying Grade GNSS
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiary przemieszczeń obiektów inżynierskich, geodezja inżynieryjna, zastosowania systemów GNSS w budownictwie Displacements determination of engineering objects, engineering surveying, applications of GNSS systems in the civil engineering industry
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Słowa kluczoweDziedziny nauki
GNSS, pomiary przemieszczeń 3.6.10 Kartografia
5.6 Budownictwo
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl