Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii Elżbieta Szot -Radziszewska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: eszot@tu.kielce.pl
Adres: al.1000 lecia P.P.5, 25-314 Kielce
Telefon:413424599
Strony WWW:http://tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
etnologia, antropologia miasta i wsi, ochrona zabytków, drewniana architektura ludowaethnology , antropology ,monuments protection , wooden architecture
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski ,francuski, hiszpański, rosyjskipolish, french, spanish, russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ochrona zabytkowych obiektów architektury drewnianejwooden architecture monuments protection
Słowa kluczoweDziedziny nauki
etnologia, ochrona zabytkowych obiektów drewnianych,krajobraz kulturowy 1.7 Archeologia i etnologia


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl