Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. inż. Artur Bartosik

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Produkcji
Stanowisko: Profesor
E-mail: artur.bartosik@tu.kielce.pl
Adres: Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424440
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Symulacja strat tarcia w turbulentnym przepływu hydromieszanin; Tłumienie turbulencji; Wymiana ciepła w cieczach i hydromieszaninach; Dobór modelu reologicznego; Simulation of friction factor in turbulent flow of slurry; Turbulence damping; Heat exchange in slurry flow; Rheological models.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Pomiar naprężeń w cieczach i hydromieszaninachmeasurements of shears in liquids and slurries
Języki komunikacjiLanguages of communication
PL, ANGPolish and English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiar własności reologicznych nietypowych cieczy, emulsji i mieszanin dwu-fazowych 'faza ciekła-faza stała'; Symulacja strat tarcia w turbulentnym przepływie hydromieszanin.Measurements of rheological properties in liquids, emulsions and slurries; Simulation of friction (headloss) in turbulent slurry flow.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Bartosik, A., 2000, Badania eksperymentalne turbulentnego przepływu drobno-dyspersyjnej hydromieszaniny, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, PAN, Tom II, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 851, Cieplne Maszyny Przepływowe–Turbomachinery, Nr 117, t.II, s. 289-296, Łódź.
2. Bartosik, A., 2001, Pomiar i obliczenia rozkładu prędkości w turbulentnym przepływie hydromieszaniny Binghama, Chemical and Process Engineering, Tom 22, Zeszyt 3B, s. 223-228.
3. Bartosik, A., 2002, Influence of Rheological Parameters on Predictions of Bingham Slurry Flow, 11th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Ghent, Belgia, September 2002, also: Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław, No. 438, pp. 143-150.
4. Bartosik, A. 2004, Influence of Rheological Models on Numerical Prediction of Turbulent Flow, 12th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles joined with 12th Inter. Symposium on Freight Pipelines, Prague, September 2004, Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław, No.481, pp.167-174, Editor: Academy of Sciences of the Czech Republic.
5. Bartosik A., 2006, Modelling of a Turbulent Flow Using the Herschel-Bulkley Rheological Model, Chemical and Process Engineering, vol. 27, pp. 623-632.
6. Bartosik A., 2006, Modelowanie przepływu turbulentnego z zastosowaniem reologicznego modelu Herschela-Bulkleya, XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21.09.2006, Materiały Konferencyjne, s.34, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
7. Bartosik, A., 2008a, Influence of Herschel-Bulkley Rheological Parameters on Prediction of Turbulent Flow of Kaolin Slurry, Proceed. 14th Int. Conf. on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Saint Petersburg, pp.33-40, 23-27 June 2008.
8. Bartosik, A., 2008b, Laminarisation effect in fine-dispersive slurry flow, Archives of Thermodynamics, vol. 29, No.3, pp. 69-82.
9. Bartosik, A., 2008, Laminarisation effect in fine-dispersive slurry flow, XVIII Krajowa Konf. Mechaniki Płynów, Komitet Mechaniki PAN, Politechnika Gdańska, s. 69-82.
10. Bartosik, A., 2009, Badania symulacyjne i eksperymentalne osiowo-symetrycznego przepływu drobno- i grubodyspersyjnej hydromieszaniny w przewodach tłocznych, Monografia M11, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
11. Bartosik, A., 2010, Application of rheological models in prediction of turbulent slurry flow. Flow, Turbulence and Combustion, Springer-Verlag, vol. 84, No.2, pp. 277-293.
12. Bartosik, A., 2010, Influence of coarse-dispersive solid phase on the ‘particles–wall’ shear stress in turbulent slurry flow with high solid concentration, The Archive of Mechanical Engineering, vol. LVII, No. 1, pp. 4568.
13. Bartosik, A., 2010, Simulation of turbulent flow of a fine dispersive slurry, Chemical and Process Engineering, vol. 31, Nr 1, pp. 6780.
14. Bartosik, A., 2011, Simulation of friction factor in a yield-stress slurry flow, J. Theoretical and Applied Mechanics, vol. 49, No. 2, pp. 283-300.
15. Bartosik, A., 2011, Solids concentration influence on velocity profile near a pipe wall in Bingham slurry flow, Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Wrocław, 6-9 September 2011, pp. 35-46.
16. Bartosik, A., 2011, Mathematical modelling of slurry flow with medium solid particles, Title of Monog. Mathematical Models and Methods in Modern Science, Int. Conf. Mathematical Models for Engineering Science, Hiszpania, 10-12.12.2011, Editor of Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics; Ed. Mastorakis N., Mladenov V., Travieso-Gonzalez C.M., Kohler M.; ISBN 978-1-61804-055-8, pp. 124-129.
17. Bartosik, A., 2012, Simulation of solid-liquid turbulent flow, Int.Conf. Bio Micro Systems Technology, 19-20 June 2012, Ilmenau, Germany.
18. Bartosik, A., 2012, Mathematical Modelling of Heat Exchange in Turbulent Slurry Flow with Enhanced Damping of Turbulence, XX Fluid Mechanics Conference Silesian University of Technology, p. 31, Poland, Gliwice, 17-20.09.2012, ISBN 978-83-927340-8-6.
1. Bartosik, A., 2000, Badania eksperymentalne turbulentnego przepływu drobno-dyspersyjnej hydromieszaniny, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, PAN, Tom II, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 851, Cieplne Maszyny Przepływowe–Turbomachinery, Nr 117, t.II, s. 289-296, Łódź.
2. Bartosik, A., 2001, Pomiar i obliczenia rozkładu prędkości w turbulentnym przepływie hydromieszaniny Binghama, Chemical and Process Engineering, Tom 22, Zeszyt 3B, s. 223-228.
3. Bartosik, A., 2002, Influence of Rheological Parameters on Predictions of Bingham Slurry Flow, 11th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Ghent, Belgia, September 2002, also: Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław, No. 438, pp. 143-150.
4. Bartosik, A. 2004, Influence of Rheological Models on Numerical Prediction of Turbulent Flow, 12th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles joined with 12th Inter. Symposium on Freight Pipelines, Prague, September 2004, Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław, No.481, pp.167-174, Editor: Academy of Sciences of the Czech Republic.
5. Bartosik A., 2006, Modelling of a Turbulent Flow Using the Herschel-Bulkley Rheological Model, Chemical and Process Engineering, vol. 27, pp. 623-632.
6. Bartosik A., 2006, Modelowanie przepływu turbulentnego z zastosowaniem reologicznego modelu Herschela-Bulkleya, XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21.09.2006, Materiały Konferencyjne, s.34, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
7. Bartosik, A., 2008a, Influence of Herschel-Bulkley Rheological Parameters on Prediction of Turbulent Flow of Kaolin Slurry, Proceed. 14th Int. Conf. on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Saint Petersburg, pp.33-40, 23-27 June 2008.
8. Bartosik, A., 2008b, Laminarisation effect in fine-dispersive slurry flow, Archives of Thermodynamics, vol. 29, No.3, pp. 69-82.
9. Bartosik, A., 2008, Laminarisation effect in fine-dispersive slurry flow, XVIII Krajowa Konf. Mechaniki Płynów, Komitet Mechaniki PAN, Politechnika Gdańska, s. 69-82.
10. Bartosik, A., 2009, Badania symulacyjne i eksperymentalne osiowo-symetrycznego przepływu drobno- i grubodyspersyjnej hydromieszaniny w przewodach tłocznych, Monografia M11, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
11. Bartosik, A., 2010, Application of rheological models in prediction of turbulent slurry flow. Flow, Turbulence and Combustion, Springer-Verlag, vol. 84, No.2, pp. 277-293.
12. Bartosik, A., 2010, Influence of coarse-dispersive solid phase on the ‘particles–wall’ shear stress in turbulent slurry flow with high solid concentration, The Archive of Mechanical Engineering, vol. LVII, No. 1, pp. 4568.
13. Bartosik, A., 2010, Simulation of turbulent flow of a fine dispersive slurry, Chemical and Process Engineering, vol. 31, Nr 1, pp. 6780.
14. Bartosik, A., 2011, Simulation of friction factor in a yield-stress slurry flow, J. Theoretical and Applied Mechanics, vol. 49, No. 2, pp. 283-300.
15. Bartosik, A., 2011, Solids concentration influence on velocity profile near a pipe wall in Bingham slurry flow, Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Wrocław, 6-9 September 2011, pp. 35-46.
16. Bartosik, A., 2011, Mathematical modelling of slurry flow with medium solid particles, Title of Monog. Mathematical Models and Methods in Modern Science, Int. Conf. Mathematical Models for Engineering Science, Hiszpania, 10-12.12.2011, Editor of Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics; Ed. Mastorakis N., Mladenov V., Travieso-Gonzalez C.M., Kohler M.; ISBN 978-1-61804-055-8, pp. 124-129.
17. Bartosik, A., 2012, Simulation of solid-liquid turbulent flow, Int.Conf. Bio Micro Systems Technology, 19-20 June 2012, Ilmenau, Germany.
18. Bartosik, A., 2012, Mathematical Modelling of Heat Exchange in Turbulent Slurry Flow with Enhanced Damping of Turbulence, XX Fluid Mechanics Conference Silesian University of Technology, p. 31, Poland, Gliwice, 17-20.09.2012, ISBN 978-83-927340-8-6.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.1 Mechanika
5.9 Transport
5.12 Technika cieplna