Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr Dorota Koruba

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko: Asystent
E-mail: dkoruba@tu.kielce.pl
Adres: ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34 24 853
Strony WWW:http://www.mibiol.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mikrobiologia powietrza wewnętrznego.
Prowadzenie badań naukowych analizujących bezpieczeństwo zdrowotne powietrza.
Opracowywanie metod wykrywania i oznaczania skażeń fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych powietrza;
Opracowywanie kryteriów w zakresie oceny higienicznej i badań środowiska, w którym funkcjonuje człowiek
Mikrobiologia wody.
Mikrobiologia osadu czynnego.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Analizator CO2
Analizator spalin z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej
Anemometry
Automatyczny licznik kolonii
Cieplarka (inkubator) z wymuszonym obiegiem powietrza
Diagnostyczny mikroskop odwrócony
Dygestorium
Kamera termowizyjna wraz z przyrządem pomiarowym do określania przewodzenia ciepła z sondą i celą
Komputery (szt.2) klasy PC do programowania i obsługi urządzeń pomiarowych
Laboratoryjny system oczyszczania wody
Miernik natężenia dźwięku
Miernik różnicy ciśnienia wraz z sondą 1000hPa
Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Urządzenia do pomiaru temperatury, światła i wilgotności z rejestratorem danych
Urządzenie do pomiaru stężenia CO i CO2 wraz z sondami
Waga laboratoryjna
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu prowadzi badania w zakresie:
1. zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego
2. przepływów strumienia powietrza wentylacyjnego
3. określenia jakości powietrza wewnętrznego
4. jakości i ilości zarodników grzybów pleśniowych obecnych w pomieszczeniach mieszkaniowych i użyteczności publicznej
5. procesu biodeterioracji pleśniowej w obiektach budowlanych
6. mikroklimatu w obiektach budowlanych
7. "Syndromu Chorego Budynku" (SBS - Sick building syndrome)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.2.5 Biotechnologia środowiskowa
3.3.11 Mikrobiologia
3.4.9 Ekologia mikroorganizmów
3.5.3 Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego
3.5.8 Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb
3.13.9 Odnawialne źródła energii
5.20 Inżynieria ochrony środowiska