Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. inż. Tomasz Kozłowski

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: prof. ndzw.
E-mail: tomkoz@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34 24 472
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Geotechnika; fizykochemia iłów i minerałów ilastych;zjawiska niskotemperaturowe w ośrodku gruntowym; niskotemperaturowe właściwości wody adsorbowanej; termoporometria.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Różnicowe kalorymetry skaningowe TA Q200 (zakres temperatur -90 - +525 degC) i Q2000 (zakres temperatur 180 do +525 degC); Analizator termograwimetryczny; Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego TD - NMR wraz z oprzyrządowaniem niskotemperaturowym (do -80 degC); Dyfraktometr laserowy do pomiaru wielkości cząstek; Dyfraktometr rentgenowski; Mikrowagi analityczne; Porozymetr rtęciowy; Zaawansowany aparat trójosiowy (badania metodą ścieżki naprężeń).
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski; angielski