Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Przemysław Świercz

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Stanowisko: adiunkt
E-mail: pswiercz@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 bud. A pok 3.32A, 25-314 Kielce
Telefon:413424377
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Trwałość materiałów budowlanych
Przemiany fazowe wody w lód w materiałach kapilarno-porowatych
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry Budownictwa OgólnegoLaboratories of the Civil Engineering Unit
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych
Testing properties of building materials
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa