Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. Artur Maciąg

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Matematyki
Stanowisko: profesor
E-mail: matam@tu.kielce.pl
Adres: al.1000-lecia P.P.7, 25-314
Telefon:+48 41 34 24 362
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
matematyka, statystyka, ekonometria, prognozowanie, metody numeryczne, termosprężystość, zagadnienia odwrotnemathematics, statistics, econometrics, forecasting, numerical methods, direct and inverse heat conduction problems
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, niemieckiEnglish, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analizy statystyczne, prognozowanie, proste i odwrotne zagadnienia wymiany ciepła oraz termosprężystościstatistical analysis, forecasting, direct and inverse heat conduction and thermoelascicity problems
Informacje dodatkoweAdditional information
Wykaz publikacji
(techniczne)

A.Radowicz, K.Bereś, A.Maciąg, „Fluktuacje namagnesowania i pola sprężystego w anizotropowej ferromagnetycznej warstwie z defektami”, Prace naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1990

K.Grysa, A.Maciąg, „Stability investigation for the inverse heat conduction problems”, Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston USA, pp.93-102, 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems”, Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton UK and Boston USA, pp.415-424, 1998

S.Futakiewicz, B.Kruk, A.Maciąg, S.Piwowarski, „The inverse heat conduction problem in a two-layer barrier with phase change in a fluid streaming along one of its sides”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Vol. 67, pp.245-254, Kielce, 1999

K.Grysa, A.Maciąg, „Some Remarks on the Conductivity Coefficient Identification”, Proceedings of the International Symposium on Trends in ContinuumPhisics, Editors: B.T.Maruszewski, W.Muschik, A.Radowicz, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, New Jersey, London, Hong-Kong, 1999

A.Maciąg, M.J.Al-Khatib, „Identyfikacja pól mechanicznych w warstwie płaskiej na podstawie wewnętrznych odpowiedzi przemieszczeniowych”, Materiały konferencyjne XVII ZjazduTermodynamików, Tom 2, pp.805-815, Kraków, 1999

A. Maciąg, M. J. Al-Khatib, „Stability of solutions of the overdetermined inverse heat conduction problems when discretized with respect to time”, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol.10, No. 2 and 3 pp. 228-244,2000

K.Grysa, A.Maciąg, Mohamed Jehad Al-Khatib, „Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation”, ZAMM 80 (2000) Supplement 3, pp. S679-S680

Sylwia Futakiewicz, Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Jehad Mohammed Al-Khatib, „Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods”, ZAMM, 80 (2000) Supplement 3, pp. S675-S676

Artur Maciąg, Jehad Mohammed Al.-Khatib, „Stability analysis of the inverse transient heat conduction problem in the polar and spherical system of coordinates with the use of Helmholtz equation”, ZAMM 80 (2000) Supplement 3, pp. S695-S696

Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Heat polynomials method applied to a transient inverse heat conduction problem concerning a vehicle beake drum, GAMM’2000 – Goettingen. Book of Abstracts, s. 110 – 111

Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder – Analysis of the 2D ill-posed problem of heat transfer in a rib, Heat transfer and Renewable Sources of Energy 2002, J. Mikielewicz and W. Nowak (Editors) (ISBN 83-88764-76-4), pp. 145-152

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder „Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface”, PAMM – Proc. Appl. Math. Mech. Vol. 2, Issue 1. (March 2003) pp. 366-367, WILEY-VCH Verl GmbH & Co.KGaA, Weinheim

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder, Analiza dwuwymiarowego źle uwarunkowanego zagadnienia wymiany ciepła w żebrze. Międzynarodowe Sympozjum: WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGI Międzyzdroje, 12-15.09. Szczecin 2002, str 46-47, ISBN 83-88764-81

A. Maciąg, Solution of the three-dimension wave equation by using wave polynomials, PAMM – Proc. Math. Mech. 4, 706-707 (2004)

A. Maciąg J. Wauer, Solution of the two-dimensional wave equation by using wave polynomials, Journal of Engineering Mathematics (2005) 51, no. 4, pp. 339-350

A. Maciąg, Three-dimensional wave polynomials, Mathematical Problems in Engineering 2005:5 (2005), pp.583-598

A. Maciąg J. Wauer, Wave polynomials for solving different types of two-dimensional wave equations, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), 12: 363-378, 2005

A. Maciąg, Wave polynomials in elasticity problems, Engineering Transactions, 55, 2, 129 – 153 (2007)

A. Maciąg, Dwuwymiarowe wielomiany falowe jako funkcje bazowe w ciągłej i nieciągłej metodzie elementów skończonych (Two-dimensional wave polynomials as base functions for continuity and discontinuity Finite elements method),Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Edytor: Jan Taler,Kraków (2007)

M.J. Al-Khatib, K. Grysa, A. Maciąag, The method of solving polynomials in the beam vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 46, 2, pp. 347-366, 2008. (15 punktów) ISSN: 1429-2955

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.173-186, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.271-284, (2008)

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 171–182, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 265–278, (2008)

A. Maciąg, Inverse problem for two-dimensional wave equation, Abstracts of the International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation”, Oludeniz, Fethiye (Turkey), (eds. H.T.Banks, A.Hasanov, S.I.Kabanikhin, F.Kappel); 126-127 (2008)

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciajewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 199 – 200, Zielona Góra (2009)

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 287 – 289, Zielona Góra (2009)

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0194, 14 pages

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0198, 12 pages

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0225, 11 pages

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 189-190

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 191-192

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 195-196

A. Maciąg, The usage of wave polynomials in solving direct and inverse problems for two-dimensional wave equation, International Journal For Numerical Methods In Biomedical Engineering, Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng. 2011; 27:1107–1125, Published online 12 October 2009 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cnm.1338 Communications In Numerical Methods In Engineering

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 193-208, 2009

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciejewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 251-266, 2009

K. Grysa, A. Maciąg, Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.161 – 162

A. Maciąg,K. Grysa, Energetic regularization for inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.43 – 44

A. Maciąg, Trefftz function for a plate vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 49, No. 1, pp. 97–116, 2011

K. Grysa, A. Maciąg, Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method, Journal of Thermal Stresses, 34, (04), pp. 378 - 393, 2011

B. Kaczmarska, A. Maciąg, Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów, Zarządzanie i Edukacja, 70/71, pp.27 – 48, 2010

A. Maciąg, A. Pawińska, Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej – rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 2(16), pp. 119–138, 2011

K.Grysa, A. Maciąg, A. Pawińska, Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions, International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012) 7336–7340


Wykaz publikacji
(ekonomiczne)

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Zastosowanie sieci neuronowych w komputerowym wspomaganiu zarządzania”, Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne, Kielce 1995

Ewa Grzegorzewska – Ramocka, Artur Maciąg, “Polski konsument u progu dorosłego życia a postmodernistyczne zmiany w konsumpcji”, III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia Technika Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002

Artur Maciąg, Artur Stawecki – Gospodarka regionu Świętokrzyskiego na tle kraju –porównanie i prognozy, I Konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce – SGGW Warszawa, pp.143-152, Kielce 2002

Agnieszka Łukasik, Artur Maciag, Analiza harmoniczna rozwoju branż w regionie świętokrzyskim i w Polsce, VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne 34, Kielce, pp. 85-92, 2006

Artur Maciąg, Cezary Śliwka, Analiza harmoniczna sprzedaży samochodów w Polsce, SCENO Zeszysty Naukowe 4, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 2007, pp.95 – 108

T. Banasik, A. Maciąg, Oszacowanie korzyści skali w procesach fuzji i przejęć banków w Polsce na podstawie analizy statystycznej, In: System bankowy a gospodarka (red. Jan L. Bednarczyk, Anita Szyguła) WSU Kielce, Kielce 2007 pp.89 – 100

Artur Maciąg, Rozwój regionu świętokrzyskiego oraz innowacyjność jego mieszkańców – wyniki badań ankietowych, SCENO Zeszysty Naukowe 5a, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 2007, pp.392 – 401

Artur Maciąg, Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego, SCENO Zeszysty Naukowe 8 tom 1, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 2008, pp.95 – 105

T.Konopka, A.Maciąg, Analiza statystyczna uwarunkowań dostępności studiów wyższych w województwie świetokrzyskim, PITWIN Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom 2, Kielce 2010, pp.250 – 257Referaty konferencyjne

Międzynarodowe
(techniczne)

K.Grysa, A.Maciąg, „Stability investigation for the Helmholtz equation approach to inverse heat conduction problems with two or three internal responses”, GAMM, Bremen, 6-9 April 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „Stability investigation for the inverse heat conduction problems”, HEAT TRANSFER, Kraków 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems”, HEAT TRANSFER, Kraków 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „Some remarks on the conductivity coefficient identyfication”, The International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP ’98, Poznań 1998

K.Grysa, A.Maciąg, Mohamed Jehad Al-Khatib, „Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation”, GAMM, Metz, 12-16 April 1999

Sylwia Futakiewicz, Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Jehad Mohammed Al-Khatib, „Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods”, GAMM, Metz, 12-16 April 1999

Artur Maciąg, Jehad Mohammed Al.-Khatib, „Stability analysis of the inverse transient heat conduction problem in the polar and spherical system of coordinates with the use of Helmholtz equation”, GAMM, Metz, 12-16 April 1999

Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Mohamed Jehad Al.-Khatib, “ Transient temperature field in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface”, GAMM, Getynga, 3-7 April 2000

Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, “Heat polynomials method applied to transient inverse heat conduction problem concernind a vehicle brake drum”, GAMM, Getynga, 3-7 April 2000

Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska, Artur Maciąg, “A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods”, GAMM, Zurich, February 2001

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder „Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface”, GAMM, Augsburg, 25-29 Marzec 2002

A. Maciąg J. Wauer, Solution of the two-dimensional inhomogeneous wave equation by using wave polynomials, GAMM, Padwa, Marzec 2003

A. Maciąg, Solution of the three-dimension wave equation by using wave polynomials, Drezno 2004

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Symposium on Applied Mechanics in Engineering, Leuven (Belgia) 31.03 – 02.04 2008

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Symposium on Applied Mechanics in Engineering, Leuven (Belgia) 31.03 – 02.04 2008

Maciąg, Inverse problem for two-dimensional wave equation, International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation” , Oludeniz, Fethiye (Turkey) 2008

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciajewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009, Zielona góra 18 – 21 May 2009

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009, Zielona góra 18 – 21 May 2009

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 września2009

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 września 2009

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 września 2009

K. Grysa, A. Maciąg, Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach, 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” May 24 – 29, 2010, Antalya, Turkey

A. Maciąg,K. Grysa, Energetic regularization for inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions, 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” May 24 – 29, 2010, Antalya, TurkeyKrajowe
(techniczne)

A.Maciąg, M.J.Al-Khatib, „Identyfikacja pól mechanicznych w warstwie płaskiej na podstawie wewnętrznych odpowiedzi przemieszczeniowych”, XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999

Artur Maciąg, Artur Stawecki – Gospodarka regionu Świetokrzyskiego na tle kraju –porównwnie i prognozy, I Konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce –SGGW Warszawa, Kielce 26-27 czerwca 2002


A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder, Analiza dwuwymiarowego źle uwarunkowanego zagadnienia wymiany ciepła w żebrze. Międzynarodowe Sympozjum: WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERHII Międzyzdroje, 12-15.09. Szczecin 2002


A. Maciąg, Dwuwymiarowe wielomiany falowe jako funkcje bazowe w ciągłej i nieciągłej metodzie elementów skończonych (Two-dimensional wave polynomials as base functions for continuity and discontinuity Finite elements method), Konferencja: Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Kraków 18-19 października 2007

M.J. Al-Khatib, K. Grysa, A. Maciąag, The method of solving polynomials in the beam vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 46, 2, pp. 347-366, 2008. (15 punktów) ISSN: 1429-2955

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.173-186, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.271-284, (2008)

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 171–182, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 265–278, (2008)

A. Maciąg, Inverse problem for two-dimensional wave equation, Abstracts of the International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation”, Oludeniz, Fethiye (Turkey), (eds. H.T.Banks, A.Hasanov, S.I.Kabanikhin, F.Kappel); 126-127 (2008)

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciajewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 199 – 200, Zielona Góra (2009

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 287 – 289, Zielona Góra (2009)

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0194, 14 pages

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0198, 12 pages

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0225, 11 pages

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 189-190

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 191-192

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 195-196

A. Maciąg, The usage of wave polynomials in solving direct and inverse problems for two-dimensional wave equation, International Journal For Numerical Methods In Biomedical Engineering, Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng. 2011; 27 (7):1107–1125, Published online 12 October 2009 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cnm.1338
Communications In Numerical Methods In Engineering.

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 193-208, 2009.

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciejewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 251-266, 2009.

K. Grysa, A. Maciąg, Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.161 – 162

A. Maciąg,K. Grysa, Energetic regularization for inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.43 – 44

A. Maciąg, Trefftz function for a plate vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 49, No. 1, pp. 97–116, 2011.

K. Grysa, A. Maciąg, Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method, Journal of Thermal Stresses, 34, (04), pp. 378 - 393, 2011, DOI: 10.1080/01495739.2010.5508182011

B. Kaczmarska, A. Maciąg, Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów, Zarządzanie i Edukacja, 70/71, pp.27 – 48, 2010

A. Maciąg, A. Pawińska, Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej – rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 2(16), pp. 119–138, 2011

K.Grysa, A. Maciąg, A. Pawińska, Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions, International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012) 7336–7340

A. Maciąg, A. Pawińska, Solving direct and inverse problems of plate vibration by using the trefftz functions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 51, 3, pp. 543-552, Warsaw, 2013

Justyna Adamczyk-Krasa, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Trefftz Functions for One-dimensional Non-Fourier Heat Conduction Problems, TRANSCOM 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, Proceedings, Section 8 Natural Science (Applied Mathematics), pp13-16, Żylina 2013

K. Grysa, A. Maciąg, Homotopy perturbation method (HPM) and Trefftz functions in the source function identification, Konferencja APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore, http://www.sci-en-tech.com/apcom2013/APCOM2013-Proceedings/PDF_Abstract/1225_K.Grysa.pdf

K. Grysa, A. Maciąg, M. Kisiel, P. Mazurczak, A.Pawinska, Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems, Konferencja APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore, http://www.sci-en-tech.com/apcom2013/APCOM2013-Proceedings/PDF_Abstract/1232_Maciag_Grysa.pdf

K. Grysa, A. Maciąg, Encyclopedia of Thermal Stresses, ed. Richard Hetnarski, Chapter No 417: Trefftz Method in Solving Inverse Heat Conduction Problems, Springer Verlag, ISBN: 9789400727403, 2013

B. Kaczmarska, A. Maciąg, Narzędzia statystyki matematycznej wykorzystywane w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw, tom 1, Innowacje w zarządszaniu i inżynierii produkcji, (ed. Ryszard Knosala), Oficyna Wydawnicza polskiwgo Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN: 978-83-930399-6-8, Opole, 2014, pp. 78-89

M. J. Al-Khatib, A. Maciąg, A. Pawińska, The Trefftz functions in different methods of solving the direct and inverse problems for beam with variable stiffness, Book of abstracts, 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering, Ireneusz Szczygieł, Andrzej J. Nowak, Marek Rojczyk (eds), 2014

Krajowe
(ekonomiczne)

A.Maciąg, Z.Piasta, „Zastosowanie zbiorów przybliżonych w badaniach rynkowych”, XXII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 1993

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Ilustracja możliwości Systemu SAS w dziedzinie tworzenia aplikacji wspomagających zarządzanie”, Konferencja Użytkowników Systemu SAS, Warszawa 1994

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Aplikacja wykorzystująca realizację sieci neuronowych w systemie SAS do klasyfikacji i prognozowania”, Konferencja Użytkowników Systemu SAS, Warszawa 1994. (Praca zdobyła drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat konferencji)

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Zastosowanie sieci neuronowych w komputerowym wspomaganiu zarządzania”, Współpraca badawczaPolitechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, Kielce 1995

Ewa Grzegorzewska – Ramocka, Artur Maciąg, “Polski konsument u progu dorosłego życia a postmodernistyczne zmiany w konsumpcji”, III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Kielce, 21 stycznia 2002

Tomasz Konopka, Artur Maciag, Analiza statystyczna czynników warunkujących dostepność szkolnictwa wyższego w województwie świetokrzyskim, II Konferencja Naukowa Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH, SGGW, Kielce 24–25 czerwca 2004.

Agnieszka Łukasik, Artur Maciag, Analiza harmoniczna rozwoju branż w regionie świętokrzyskim i w Polsce, VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 6 lutego 2006

Artur Maciąg, Rozwój regionu świętokrzyskiego oraz innowacyjność jego mieszkańców – wyniki badań ankietowych, II Konferencja Naukowa SCENO, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 13 września 2007

Artur Maciąg, Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego, III Konferencja Naukowa SCENO, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 11 września 2008


Publications

A.Radowicz, K.Bereś, A.Maciąg, „Fluktuacje namagnesowania i pola sprężystego w anizotropowej ferromagnetycznej warstwie z defektami”, Prace naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1990

K.Grysa, A.Maciąg, „Stability investigation for the inverse heat conduction problems”, Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston USA, pp.93-102, 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems”, Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton UK and Boston USA, pp.415-424, 1998

S.Futakiewicz, B.Kruk, A.Maciąg, S.Piwowarski, „The inverse heat conduction problem in a two-layer barrier with phase change in a fluid streaming along one of its sides”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Vol. 67, pp.245-254, Kielce, 1999

K.Grysa, A.Maciąg, „Some Remarks on the Conductivity Coefficient Identification”, Proceedings of the International Symposium on Trends in ContinuumPhisics, Editors: B.T.Maruszewski, W.Muschik, A.Radowicz, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, New Jersey, London, Hong-Kong, 1999

A.Maciąg, M.J.Al-Khatib, „Identyfikacja pól mechanicznych w warstwie płaskiej na podstawie wewnętrznych odpowiedzi przemieszczeniowych”, Materiały konferencyjne XVII ZjazduTermodynamików, Tom 2, pp.805-815, Kraków, 1999

A. Maciąg, M. J. Al-Khatib, „Stability of solutions of the overdetermined inverse heat conduction problems when discretized with respect to time”, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol.10, No. 2 and 3 pp. 228-244,2000

K.Grysa, A.Maciąg, Mohamed Jehad Al-Khatib, „Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation”, ZAMM 80 (2000) Supplement 3, pp. S679-S680

Sylwia Futakiewicz, Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Jehad Mohammed Al-Khatib, „Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods”, ZAMM, 80 (2000) Supplement 3, pp. S675-S676

Artur Maciąg, Jehad Mohammed Al.-Khatib, „Stability analysis of the inverse transient heat conduction problem in the polar and spherical system of coordinates with the use of Helmholtz equation”, ZAMM 80 (2000) Supplement 3, pp. S695-S696

Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Heat polynomials method applied to a transient inverse heat conduction problem concerning a vehicle beake drum, GAMM’2000 – Goettingen. Book of Abstracts, s. 110 – 111

Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder – Analysis of the 2D ill-posed problem of heat transfer in a rib, Heat transfer and Renewable Sources of Energy 2002, J. Mikielewicz and W. Nowak (Editors) (ISBN 83-88764-76-4), pp. 145-152

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder „Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface”, PAMM – Proc. Appl. Math. Mech. Vol. 2, Issue 1. (March 2003) pp. 366-367, WILEY-VCH Verl GmbH & Co.KGaA, Weinheim

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder, Analiza dwuwymiarowego źle uwarunkowanego zagadnienia wymiany ciepła w żebrze. Międzynarodowe Sympozjum: WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGI Międzyzdroje, 12-15.09. Szczecin 2002, str 46-47, ISBN 83-88764-81

A. Maciąg, Solution of the three-dimension wave equation by using wave polynomials, PAMM – Proc. Math. Mech. 4, 706-707 (2004)

A. Maciąg J. Wauer, Solution of the two-dimensional wave equation by using wave polynomials, Journal of Engineering Mathematics (2005) 51, no. 4, pp. 339-350

A. Maciąg, Three-dimensional wave polynomials, Mathematical Problems in Engineering 2005:5 (2005), pp.583-598

A. Maciąg J. Wauer, Wave polynomials for solving different types of two-dimensional wave equations, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), 12: 363-378, 2005

A. Maciąg, Wave polynomials in elasticity problems, Engineering Transactions, 55, 2, 129 – 153 (2007)

A. Maciąg, Dwuwymiarowe wielomiany falowe jako funkcje bazowe w ciągłej i nieciągłej metodzie elementów skończonych (Two-dimensional wave polynomials as base functions for continuity and discontinuity Finite elements method),Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Edytor: Jan Taler,Kraków (2007)

M.J. Al-Khatib, K. Grysa, A. Maciąag, The method of solving polynomials in the beam vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 46, 2, pp. 347-366, 2008. (15 punktów) ISSN: 1429-2955

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.173-186, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.271-284, (2008)

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 171–182, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 265–278, (2008)

A. Maciąg, Inverse problem for two-dimensional wave equation, Abstracts of the International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation”, Oludeniz, Fethiye (Turkey), (eds. H.T.Banks, A.Hasanov, S.I.Kabanikhin, F.Kappel); 126-127 (2008)

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciajewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 199 – 200, Zielona Góra (2009

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 287 – 289, Zielona Góra (2009)

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0194, 14 pages

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0198, 12 pages

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0225, 11 pages

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 189-190

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 191-192

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 195-196

A. Maciąg, The usage of wave polynomials in solving direct and inverse problems for two-dimensional wave equation, International Journal For Numerical Methods In Biomedical Engineering, Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng. 2011; 27 (7):1107–1125, Published online 12 October 2009 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cnm.1338
Communications In Numerical Methods In Engineering.

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 193-208, 2009.

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciejewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 251-266, 2009.

K. Grysa, A. Maciąg, Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.161 – 162

A. Maciąg,K. Grysa, Energetic regularization for inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.43 – 44

A. Maciąg, Trefftz function for a plate vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 49, No. 1, pp. 97–116, 2011.

K. Grysa, A. Maciąg, Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method, Journal of Thermal Stresses, 34, (04), pp. 378 - 393, 2011, DOI: 10.1080/01495739.2010.5508182011

B. Kaczmarska, A. Maciąg, Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów, Zarządzanie i Edukacja, 70/71, pp.27 – 48, 2010

A. Maciąg, A. Pawińska, Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej – rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 2(16), pp. 119–138, 2011

K.Grysa, A. Maciąg, A. Pawińska, Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions, International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012) 7336–7340

A. Maciąg, A. Pawińska, Solving direct and inverse problems of plate vibration by using the trefftz functions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 51, 3, pp. 543-552, Warsaw, 2013

Justyna Adamczyk-Krasa, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Trefftz Functions for One-dimensional Non-Fourier Heat Conduction Problems, TRANSCOM 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, Proceedings, Section 8 Natural Science (Applied Mathematics), pp13-16, Żylina 2013

K. Grysa, A. Maciąg, Homotopy perturbation method (HPM) and Trefftz functions in the source function identification, Konferencja APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore, http://www.sci-en-tech.com/apcom2013/APCOM2013-Proceedings/PDF_Abstract/1225_K.Grysa.pdf

K. Grysa, A. Maciąg, M. Kisiel, P. Mazurczak, A.Pawinska, Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems, Konferencja APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore, http://www.sci-en-tech.com/apcom2013/APCOM2013-Proceedings/PDF_Abstract/1232_Maciag_Grysa.pdf

K. Grysa, A. Maciąg, Encyclopedia of Thermal Stresses, ed. Richard Hetnarski, Chapter No 417: Trefftz Method in Solving Inverse Heat Conduction Problems, Springer Verlag, ISBN: 9789400727403, 2013

B. Kaczmarska, A. Maciąg, Narzędzia statystyki matematycznej wykorzystywane w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw, tom 1, Innowacje w zarządszaniu i inżynierii produkcji, (ed. Ryszard Knosala), Oficyna Wydawnicza polskiwgo Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN: 978-83-930399-6-8, Opole, 2014, pp. 78-89

M. J. Al-Khatib, A. Maciąg, A. Pawińska, The Trefftz functions in different methods of solving the direct and inverse problems for beam with variable stiffness, Book of abstracts, 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering, Ireneusz Szczygieł, Andrzej J. Nowak, Marek Rojczyk (eds), 2014

M.J. Al-Khatib, K. Grysa, A. Maciąag, The method of solving polynomials in the beam vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 46, 2, pp. 347-366, 2008. (15 punktów) ISSN: 1429-2955

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.173-186, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM, pp.271-284, (2008)

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 171–182, (2008)

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences CAMES, 15: 265–278, (2008)

A. Maciąg, Inverse problem for two-dimensional wave equation, Abstracts of the International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation”, Oludeniz, Fethiye (Turkey), (eds. H.T.Banks, A.Hasanov, S.I.Kabanikhin, F.Kappel); 126-127 (2008)

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciajewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 199 – 200, Zielona Góra (2009)

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna), pp. 287 – 289, Zielona Góra (2009)

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0194, 14 pages

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0198, 12 pages

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, CD-Rom Proceedings, paper no. 0225, 11 pages

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 189-190

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 191-192

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts, pp, 195-196

A. Maciąg, The usage of wave polynomials in solving direct and inverse problems for two-dimensional wave equation, International Journal For Numerical Methods In Biomedical Engineering, Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng. 2011; 27:1107–1125, Published online 12 October 2009 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cnm.1338 Communications In Numerical Methods In Engineering

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 193-208, 2009

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciejewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (CAMES), Vol. 16, Nos. 3/4 251-266, 2009

K. Grysa, A. Maciąg, Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.161 – 162

A. Maciąg,K. Grysa, Energetic regularization for inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions, Abstracts of the 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” Izmir University, 2010, pp.43 – 44

A. Maciąg, Trefftz function for a plate vibration problem, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 49, No. 1, pp. 97–116, 2011

K. Grysa, A. Maciąg, Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method, Journal of Thermal Stresses, 34, (04), pp. 378 - 393, 2011

B. Kaczmarska, A. Maciąg, Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów, Zarządzanie i Edukacja, 70/71, pp.27 – 48, 2010

A. Maciąg, A. Pawińska, Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej – rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 2(16), pp. 119–138, 2011

K.Grysa, A. Maciąg, A. Pawińska, Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions, International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012) 7336–7340

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Zastosowanie sieci neuronowych w komputerowym wspomaganiu zarządzania”, Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne, Kielce 1995

Ewa Grzegorzewska – Ramocka, Artur Maciąg, “Polski konsument u progu dorosłego życia a postmodernistyczne zmiany w konsumpcji”, III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia Technika Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002

Artur Maciąg, Artur Stawecki – Gospodarka regionu Świętokrzyskiego na tle kraju –porównanie i prognozy, I Konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce – SGGW Warszawa, pp.143-152, Kielce 2002

Agnieszka Łukasik, Artur Maciag, Analiza harmoniczna rozwoju branż w regionie świętokrzyskim i w Polsce, VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne 34, Kielce, pp. 85-92, 2006

Artur Maciąg, Cezary Śliwka, Analiza harmoniczna sprzedaży samochodów w Polsce, SCENO Zeszysty Naukowe 4, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 2007, pp.95 – 108

T. Banasik, A. Maciąg, Oszacowanie korzyści skali w procesach fuzji i przejęć banków w Polsce na podstawie analizy statystycznej, In: System bankowy a gospodarka (red. Jan L. Bednarczyk, Anita Szyguła) WSU Kielce, Kielce 2007 pp.89 – 100

Artur Maciąg, Rozwój regionu świętokrzyskiego oraz innowacyjność jego mieszkańców – wyniki badań ankietowych, SCENO Zeszysty Naukowe 5a, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 2007, pp.392 – 401

Artur Maciąg, Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego, SCENO Zeszysty Naukowe 8 tom 1, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 2008, pp.95 – 105

T.Konopka, A.Maciąg, Analiza statystyczna uwarunkowań dostępności studiów wyższych w województwie świetokrzyskim, PITWIN Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom 2, Kielce 2010, pp.250 – 257Conferences

K.Grysa, A.Maciąg, „Stability investigation for the Helmholtz equation approach to inverse heat conduction problems with two or three internal responses”, GAMM, Bremen, 6-9 April 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „Stability investigation for the inverse heat conduction problems”, HEAT TRANSFER, Kraków 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems”, HEAT TRANSFER, Kraków 1998

K.Grysa, A.Maciąg, „Some remarks on the conductivity coefficient identyfication”, The International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP ’98, Poznań 1998

K.Grysa, A.Maciąg, Mohamed Jehad Al-Khatib, „Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation”, GAMM, Metz, 12-16 April 1999

Sylwia Futakiewicz, Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Jehad Mohammed Al-Khatib, „Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods”, GAMM, Metz, 12-16 April 1999

Artur Maciąg, Jehad Mohammed Al.-Khatib, „Stability analysis of the inverse transient heat conduction problem in the polar and spherical system of coordinates with the use of Helmholtz equation”, GAMM, Metz, 12-16 April 1999

Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Mohamed Jehad Al.-Khatib, “ Transient temperature field in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface”, GAMM, Getynga, 3-7 April 2000

Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, “Heat polynomials method applied to transient inverse heat conduction problem concernind a vehicle brake drum”, GAMM, Getynga, 3-7 April 2000

Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska, Artur Maciąg, “A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods”, GAMM, Zurich, February 2001

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder „Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface”, GAMM, Augsburg, 25-29 Marzec 2002

A. Maciąg J. Wauer, Solution of the two-dimensional inhomogeneous wave equation by using wave polynomials, GAMM, Padwa, Marzec 2003

A. Maciąg, Solution of the three-dimension wave equation by using wave polynomials, Drezno 2004

K. Grysa, R. Leśniewska, A. Maciąg, Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM, Symposium on Applied Mechanics in Engineering, Leuven (Belgia) 31.03 – 02.04 2008

A. Maciąg, B. Maciejewska, M. Sokała, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Symposium on Applied Mechanics in Engineering, Leuven (Belgia) 31.03 – 02.04 2008

Maciąg, Inverse problem for two-dimensional wave equation, International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation” , Oludeniz, Fethiye (Turkey) 2008

K.Grysa, A.Maciąg, B.Maciajewska, Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009, Zielona góra 18 – 21 May 2009

A.Maciąg, Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009, Zielona góra 18 – 21 May 2009

A.Maciąg, Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 września2009

K. Grysa, A. Maciag, B. Maciejewska, Wave Polynomials as Base Functions of FEM in Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 września 2009

K. Grysa, A. Maciag, M. Sokala, Wave Functions in Solving Direct and Inverse Problems of Elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 7-11 września 2009

K. Grysa, A. Maciąg, Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach, 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” May 24 – 29, 2010, Antalya, Turkey

A. Maciąg,K. Grysa, Energetic regularization for inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions, 5th International Conferece “Inverse Problems: Modeling and Simulation” May 24 – 29, 2010, Antalya, Turkey

A.Maciąg, M.J.Al-Khatib, „Identyfikacja pól mechanicznych w warstwie płaskiej na podstawie wewnętrznych odpowiedzi przemieszczeniowych”, XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999

Artur Maciąg, Artur Stawecki – Gospodarka regionu Świetokrzyskiego na tle kraju –porównwnie i prognozy, I Konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce –SGGW Warszawa, Kielce 26-27 czerwca 2002

A.Maciąg, T.Orzechowski, D.Sznajder, Analiza dwuwymiarowego źle uwarunkowanego zagadnienia wymiany ciepła w żebrze. Międzynarodowe Sympozjum: WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERHII Międzyzdroje, 12-15.09. Szczecin 2002


A. Maciąg, Dwuwymiarowe wielomiany falowe jako funkcje bazowe w ciągłej i nieciągłej metodzie elementów skończonych (Two-dimensional wave polynomials as base functions for continuity and discontinuity Finite elements method), Konferencja: Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Kraków 18-19 października 2007

A.Maciąg, Z.Piasta, „Zastosowanie zbiorów przybliżonych w badaniach rynkowych”, XXII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 1993

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Ilustracja możliwości Systemu SAS w dziedzinie tworzenia aplikacji wspomagających zarządzanie”, Konferencja Użytkowników Systemu SAS, Warszawa 1994

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Aplikacja wykorzystująca realizację sieci neuronowych w systemie SAS do klasyfikacji i prognozowania”, Konferencja Użytkowników Systemu SAS, Warszawa 1994. (Praca zdobyła drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat konferencji)

A.Maciąg, Z.Piasta, M.Sękalski, „Zastosowanie sieci neuronowych w komputerowym wspomaganiu zarządzania”, Współpraca badawczaPolitechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, Kielce 1995

Ewa Grzegorzewska – Ramocka, Artur Maciąg, “Polski konsument u progu dorosłego życia a postmodernistyczne zmiany w konsumpcji”, III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Kielce, 21 stycznia 2002

Tomasz Konopka, Artur Maciag, Analiza statystyczna czynników warunkujących dostepność szkolnictwa wyższego w województwie świetokrzyskim, II Konferencja Naukowa Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH, SGGW, Kielce 24–25 czerwca 2004.

Agnieszka Łukasik, Artur Maciag, Analiza harmoniczna rozwoju branż w regionie świętokrzyskim i w Polsce, VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 6 lutego 2006

Artur Maciąg, Rozwój regionu świętokrzyskiego oraz innowacyjność jego mieszkańców – wyniki badań ankietowych, II Konferencja Naukowa SCENO, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 13 września 2007

Artur Maciąg, Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego, III Konferencja Naukowa SCENO, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Kielce 11 września 2008
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mathematics, statistics, econometrics, forecasting, numerical methods, direct and inverse heat conduction problems 2.1 Matematyka
5.1 Mechanika
5.4 Eksploatacja maszyn
5.21 Inżynieria Produkcji