Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Ewa Zender - Świercz

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: ezender@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:0-41-34-24-870
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
wentylacja, klimatyzacja, mikroklimat, fizyka budowliventilation, air-conditioning, microclimate, building physics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania i analizy z zakresu mikroklimatu wnętrz, badania jakości powietrza wewnętrznego, badania właściwości cieplnych przegród, obliczenia instalacji wentylacji i klimatyzacjimicroclimate research and analysis, indoor air quality analysis, research of wall thermal characteristics, calculations of ventilation and air-conditioning
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknon
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wentylacja, klimatyzacja, mikroklimat, fizyka budowli, ventilation, air-conditioning, microclimate, building physics 5.6 Budownictwo
5.20 Inżynieria ochrony środowiska