Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Dr hab. inż., prof. PŚk Jerzy Wawrzeńczyk

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko: Kierownik Katedry KTiOB, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (Wydział Bud. i Arch.)
E-mail: zmsjw@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:+48 41 34 24 664, 507 613 324
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania właściwości fizycznych, struktury wewnętrznej oraz trwałości betonów istosowanych w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym.
Projektowanie i optymalizacja skladu betonów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz nowych generacji (BWW, SCC, FRC).
Projektowanie i ocena prozoodporności betonów eksploatowanych w różnych warunkach środowiska- badania mrozoodporności według norm PN, europejskich oraz ASTM C666.
Projektowanie i ocena jakości struktury porów poiwetrznych w betonach napowietrzonych
wg normy PN-EN 480-11.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Pracownia Mikroskopii Optycznej
- zestaw do automatycznej analizy obrazu: mikroskop stereoskopowy NIKON, stolik pomiarowy Prior, komputer PC ze specjalistycznym oprogramowaniem,
- urządzenia do przygotowania zgładów: wiertnica do betonu z koronkami diamentowymi, piły, szlifierka stołowa, szlifierko-polerka Kemet.

Pracownia Mrozoodporności Betonu
- komora zamrażalnicza do badań mrozoodporności przy zamrażaniu próbek betonowych w powietrzu i rozmrażania w wodzie wg normy PN-88/B-06250, ASTM C 666 procedura B,
- urządzenia do badania mrozoodporności metodą płytkową wg normy PKN-CEN/TS 12390-9: komora klimatyzacyjna do realizacji cykli zamrażania-rozmrażania próbek w powietrzu komora oraz komora klimatyczna do sezonowania próbek przed badaniem,
- zautomatyzowana komora z podwójnym systemem chłodzenia płynu roboczego (glikolu) umożliwiająca realizowanie cykli zamrażania-rozmrażania próbek według normy PKN-CEN/TS 12390-9 (metody: CF/CDF lub kostkowa) oraz ASTM C 666 Procedura A, jak również badania mrozoodporności kruszywa wg normy PN-EN 1367.
- podstawowe wyposażenie laboratoryjne umożliwiające przygotowywanie i badanie mieszanek betonowych tradycyjnych i samozagęszczalnych oraz podstawowe badania cech technicznych stwardniałego betonu: wytrzymałość, moduł sprężystości, skurcz, nasiąkliwość, podciąganie kapilarne, wodoprzepuszczalność, przepuszczalność chlorków, ścieralność.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielski,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i optymalizacja skladu betonów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz nowych generacji.
Projektowanie i ocena mrozoodporności betonów eksploatowanych w różnych warunkach środowiska- badania mrozoodporności według norm PN, europejskich oraz ASTM C666.
Projektowanie i ocena jakości struktury porów poiwetrznych w betonach napowietrzonych
wg normy PN-EN 480-11.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Beton, cement, mrozoodporność. 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa