Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Justyna Kęczkowska

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Telekomunikacji, Fotoniki i Nanomateriałów
Stanowisko: adiunkt
E-mail: j.keczkowska@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:(41) 34-24-167
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria materiałowa, optoelektronika, nanotechnologia, spektroskopia optyczna, nanomateriały węglowe (nanorurki, nanowarstwy węgiel-metal)material science, optoelectronics, nanotechnology, optical spectroscopy, carbon nanomaterials (nanotubes, carbon nanofilms with metal nanoparticles)
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
spektrometr ramanowski Nicolet Almega XRRaman spectrometer (Nicolet Almega XR)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski Polish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
analiza struktury materiałów metodą spektroskopii ramanowskiej analysis of the structure of materials using Raman spectroscopy
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje recenzowane (w latach 2007-2013)
a) Czasopisma z listy filadelfijskiej:
1. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics, vol.11 (2013), pp 245-250
2. J. Kęczkowska: Characterization of Ni-C films obtained in PVD/CVD process; Central European Journal of Physics , vol. 9 (2011), 330-37
3. E. Czerwosz, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska, H. Wronka: Palladium nanocrystals and their properties, Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 1, 2008, pp. 119-125
4. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska: Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method, Vacuum, vol. 82 (2007), 372-376
b) Rozdziały w monografii (w języku polskim):
1. J. Kęczkowska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Charakterystyka Ogólna CNT”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2012 )
2. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Mechanizm wzrostu nanorurek węglowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 156-161 (2012 )
c) Pozostałe czasopisma:
1. J. Kęczkowska, A. Kamińska, M. Molenda: Charakteryzacja warstw C-Ni otrzymanych w porcesie PVD za pomocą spektroskopii FTIR i Ramana; Elektronika nr 8 (2011), 37-38
2. M. Suchańska, J. Kęczkowska Spektroskopia ramanowska w badaniach nanowarstw Ni-C, Elektronika nr 8 (2011), 29-32
3. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, E. Kowalska, J. Rymarczyk: Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd- C do zastosowań w detektorach wodorowych; Elektronika nr 1 (2010), 16-18
4. E. Czerwosz, E. Kowalska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka, J. Radomska, M. Płaza, U. Schmidt; Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films; Proceedings of SPIE vol. 7502, 750223-1, 2009
5. E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Nanostructural Carbonaceous Films with Metal (Pd, Ni) Nanoparticles, Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Springer Science + Business Media B.V. 2009, 227-230
6. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Cz. Kiliszek, S. Waszuk, H. Wronka, A. Zawada, Nowe lampy próżniowe –źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych. Elektronika nr 1 (2009), 16-18
7. E.Czerwosz, J.Kęczkowska, A.Różowicz, M.Suchańska: Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony, Przegląd Elektrotechniczny 8 (2008) 203
8. E. Czerwosz, S. Waszuk, M. Suchańska, and J. Kęczkowska, Lighting sources with a cold cathode electron tube, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 56 (2), June 2008, 117 -123
9. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska: Pd nanocrystalline films for electron sources, Proc. SPIE, vol. 6937, 69370S-69370S-6 (2007)

d) materiały konferencyjne:
1. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, Influence of technological process temperature on the structure of C-Pd nanocomposite thin films, Proceedings 2nd Adriatic School onNanoscience (ASON-2), September 02-07 2012, Dubrovnik, Crotaria, ISBN 978-953-6690-94-7, 73-74
2. J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Baghdasaryan, Nanocomposite C-Pd thin films -a new material with specific spectral properties, Proceedings of META'12, 3rd International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 19-22 April 2012 Paris (France), 180 -185
3. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, A. Kamińska, M. Kozłowski, Structure of C-Pd thin films, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 185-188
4. M. Suchańska, H. Baghdasaryan, J. Kęczkowska, Optical characteristics of nanocomposite C-Pd thin films -experiment and modeling, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 163-165
5. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Analiza jednorodności nanowarstw C-Pd metodą obrazowania ramanowskiego, Materiały XV Ogólnopolskiego Sympozjum Spektroskopowego (2011), ISBN: 978-83-62783-00-7, pp. 38 – 39
6. J. Kęczkowska, M. Suchańska, E. Czerwosz, J. Rymarczyk, M. Kozłowski: Nanocrystalline C-Pd film for hydrogen sensor applications, Programme Book, The 4th IUPAP International Conference on Women in Physics 5-8 April 2011, p. 210
7. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska: Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francja) 10 -12 XII 2009
8. E. Czerwosz, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Nanostructural carbonaceous films with metal nanoparticles, Book of Abstracts, p. 56 NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008
9. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska, Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francji) 10 -12 XII 2009
10. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka: Vacuum source of electrons based on nanostructural nickel -carbon cold cathode. Book of Abstracts, IX Electron Technology Conference ELTE, Kraków, 4-7. 09.2007, p.239


Pozostała aktywność naukowa
a) Udział w szkoleniach:
1. Staż badawczy w State Engineering University of Armenia w Erewanie (Department of Radio Engineering and Communication Systems) w terminie 27.10 -10.11. 2011, w ramach projektu Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.
2. School on Nonlinear Nanophotonics, COST Action MP0702, Training School, Metz (Francja), 23-25 marzec 2009
3. NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008
b) Udział w projektach badawczych
1. wykonawca zadania nr 1.5: Charakteryzacja warstw węglowo palladowych metodami spektroskopii molekularnej realizowanego w ramach projektu Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00 w latach 2009 -2014, tytuł projektu:„Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
2. wykonwca projektu COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07 COST Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures -„Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C-Pd” w latach 2009-2012.
3. wykonawca zadań realizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu "Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe", umowa nr 400/ERA-NET/2009 (Micro- and Nanotechnology European Research Area) w latach 2009-2012.
Publications:
1. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz: Raman studies of Pd-C nanocomposites, Central European Journal of Physics, vol.11 (2013), pp 245-250
2. J. Kęczkowska: Characterization of Ni-C films obtained in PVD/CVD process; Central European Journal of Physics , vol. 9 (2011), 330-37
3. E. Czerwosz, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska, H. Wronka: Palladium nanocrystals and their properties, Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 1, 2008, pp. 119-125
4. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska: Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method, Vacuum, vol. 82 (2007), 372-376
5. J. Kęczkowska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Charakterystyka Ogólna CNT”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2012 )
6. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, monografia: “Nanomateriały węglowe. Układ węgiel -nikiel”; rozdział: “Mechanizm wzrostu nanorurek węglowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 156-161 (2012 )
7. J. Kęczkowska, A. Kamińska, M. Molenda: Charakteryzacja warstw C-Ni otrzymanych w porcesie PVD za pomocą spektroskopii FTIR i Ramana; Elektronika nr 8 (2011), 37-38
8. M. Suchańska, J. Kęczkowska Spektroskopia ramanowska w badaniach nanowarstw Ni-C, Elektronika nr 8 (2011), 29-32
9. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, E. Kowalska, J. Rymarczyk: Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd- C do zastosowań w detektorach wodorowych; Elektronika nr 1 (2010), 16-18
10. E. Czerwosz, E. Kowalska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka, J. Radomska, M. Płaza, U. Schmidt; Raman and SEM studies of nanocrystalline Pd-carbonaceous films; Proceedings of SPIE vol. 7502, 750223-1, 2009
11. E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Nanostructural Carbonaceous Films with Metal (Pd, Ni) Nanoparticles, Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Springer Science + Business Media B.V. 2009, 227-230
12. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, Cz. Kiliszek, S. Waszuk, H. Wronka, A. Zawada, Nowe lampy próżniowe –źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych. Elektronika nr 1 (2009), 16-18
13. E.Czerwosz, J.Kęczkowska, A.Różowicz, M.Suchańska: Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony, Przegląd Elektrotechniczny 8 (2008) 203
14. E. Czerwosz, S. Waszuk, M. Suchańska, and J. Kęczkowska, Lighting sources with a cold cathode electron tube, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 56 (2), June 2008, 117 -123
15. E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, M. Kozłowski, M. Suchańska: Pd nanocrystalline films for electron sources, Proc. SPIE, vol. 6937, 69370S-69370S-6 (2007)
Conferences:
1. M. Suchańska, J. Kęczkowska, E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, Influence of technological process temperature on the structure of C-Pd nanocomposite thin films, Proceedings 2nd Adriatic School onNanoscience (ASON-2), September 02-07 2012, Dubrovnik, Crotaria, ISBN 978-953-6690-94-7, 73-74
2. J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Baghdasaryan, Nanocomposite C-Pd thin films -a new material with specific spectral properties, Proceedings of META'12, 3rd International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 19-22 April 2012 Paris (France), 180 -185
3. J. Kęczkowska, E. Czerwosz, M. Suchańska, A. Kamińska, M. Kozłowski, Structure of C-Pd thin films, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 185-188
4. M. Suchańska, H. Baghdasaryan, J. Kęczkowska, Optical characteristics of nanocomposite C-Pd thin films -experiment and modeling, Proceedings of MINAP 2012 -Final Conference of the MP0702 COST Action (Trento, Italy, 16-18 January 2012), 163-165
5. R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Analiza jednorodności nanowarstw C-Pd metodą obrazowania ramanowskiego, Materiały XV Ogólnopolskiego Sympozjum Spektroskopowego (2011), ISBN: 978-83-62783-00-7, pp. 38 – 39
6. J. Kęczkowska, M. Suchańska, E. Czerwosz, J. Rymarczyk, M. Kozłowski: Nanocrystalline C-Pd film for hydrogen sensor applications, Programme Book, The 4th IUPAP International Conference on Women in Physics 5-8 April 2011, p. 210
7. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska: Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francja) 10 -12 XII 2009
8. E. Czerwosz, M. Suchańska, J. Kęczkowska: Nanostructural carbonaceous films with metal nanoparticles, Book of Abstracts, p. 56 NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008
9. R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk and M. Suchańska, Pd-C film for sensor applications, Book of Abstracts, p. 106 - 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, Angers (Francji) 10 -12 XII 2009
10. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska, H. Wronka: Vacuum source of electrons based on nanostructural nickel -carbon cold cathode. Book of Abstracts, IX Electron Technology Conference ELTE, Kraków, 4-7. 09.2007, p.239

Traning::
1.Research internship in State Engineering University of Armenia in Yerevan (Department of Radio Engineering and Communication Systems) 27.10 -10.11. 2011 (project Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.
2.School on Nonlinear Nanophotonics, COST Action MP0702, Training School, Metz (Francja), 23-25 marzec 2009
3. NATO Advanced Study Institute on Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, Sozopol (Bułgaria) 1-12 czerwiec 2008

Participation in research projects:
1. project Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00 w latach 2009 -2014, tytuł projektu:„Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
2. project COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07 COST Action MP0702: Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures -„Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C-Pd” w latach 2009-2012.
3. project "Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe", umowa nr 400/ERA-NET/2009 (Micro- and Nanotechnology European Research Area) w latach 2009-2012.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
carbon nanomaterials, carbon nanoubes, optical spectroscopy, nanotechnologia, nanorurki węglowe, nanomateriały, badania ramanowskie, Raman spectroscopy 5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.15 Elektronika