Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
E-mail: emiko@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:041 34-24-419
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Obróbka ubytkowa;
Konstytuowanie mikronierówności powierzchni metalowych o zdefiniowanej stereometrii ostrza;
Obrabiarki sterowane numerycznie
Waste machining;
Constitution asperities metal surfaces with defined stereometry blade;
Numerically controlled machines
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Centrum tokarskie typ CTX alpha 500
Centrum frezarskie 5 osiowe Model B 300,sterowane Heidenhain iTNC 530
Centrum tokarskie typCTX 310 eco
Tokarka uniwersalna OPTI D 460x1000-DPA
Frezarka uniwersalna FWF32J2
Szlifierka uniwersalna narzędziowa
Centrum frezarskie: Frezarka
Zestaw laserowy do sprawdzania pozycjonowania (urządzenie pomiarowe sterujące)
Robot automatyzujący pracę obrabiarek: Robot przemysłowy
Przyrząd pomiarowy do oceny zarysów kształtu i położenia metodą promieniową Talyrond 365
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2
Profilometr optyczny Talysurf CCI
Frezarka uniwersalna narzędziowa z wyposażeniem XS8140A
Tokarka uniwersalna w kłach z wyposażeniem, CDS 6250BX1500
Szlifierka do płaszczyzn, KGS1224AHD
Uniwersalne centrum szlifierskie SAACKE UW I C
Centrum tokarskie i frezarskie ze sterownikami CNC-EMCO E25 TM Fanuc
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30
Interferometr laserowy XL 80
Szybki test BALLBAR QC10
Centrum frezarskie Avia VMC 800
Uniwersalna frezarka sterowana numerycznie DMU 50
Lathe CTX alpha 500 Lathe
5 axis Machining Center Model B 300 , Heidenhain TNC 530 control
Turning Center CTX 310 eco
Lathe OPTI D 460x1000 - DPA
Universal milling FWF32J2
Universal Grinder Tool
Milling : Milling Machining Center
Laser positioning set ( measuring device control )
Robot automates the work of machines : industrial robot
A measuring instrument for the evaluation of the shape and contours of the radial position by Talyrond 365
Coordinate measuring machine , Framework , scanning CONTURA G2
optical profilometer Talysurf CCI
Universal milling machine tool equipment XS8140A
Lathe centers with equipment CDS 6250BX1500
Grinding machine , KGS1224AHD
Universal grinding center SAACKE UW I C
Turning Center with CNC milling driver - EMCO E25 TM Fanuc
Optical Coordinate Measuring Machine Baty VI -3030 CNC SERVO -30
Laser interferometer XL 80
Rapid test ballbars QC10
Machining Center VMC 800 Avia
Universal milling machine DMU 50
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskiPolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Laboratorium oferuje badania skrawalności materiałów w zakresie dokładnej obróbki skrawaniem materiałów trudno skrawalnych.

2. Prowadzimy pomiary i analizy zużycia ostrza, temperatury procesu, drgań i struktury geometrycznej powierzchni obrobionej, minimalnej grubości warstwy skrawanej.

3. Oferujemy również pomiary dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie, z wykorzystaniem szybkich badań diagnostycznych, poprzez badania zasadnicze z kompensacją błędów włącznie, aż do badań weryfikacyjnych i odbiorczych, w tym również u Klienta.

4. Laboratorium posiada najnowszą, specjalistyczną aparaturę badawczą wraz z oprogramowaniem. Interferometr laserowy XL-10 wykorzystywany do pomiaru dokładności geometrycznej oraz dokładności pozycjonowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pomiaru dokładności pozycjonowania osi liniowych i obrotowych, odchyłek kątowych, prostoliniowości ruchu, płaskości powierzchni, prostopadłości osi oraz pomiary dynamiczne (prędkości i przyspieszeń). Szybki test QC-10 (Ballbar) służy do badań diagnostycznych i sprawdzających; umożliwia wyznaczanie błędów geometrycznych występujących w układach napędowych obrabiarek CNC. Laboratorium posiada także nowoczesne obrabiarki CNC i Centra obróbkowe.
1. Laboratory offers the testing machinability properties of difficult-machine materials for precise machining.

2. Laboratory performs measurement and analysis of tool wear, process temperature, vibration and geometric structure of machined surface, a minimum thickness of cut.

3. We also measured the accuracy of numerically controlled machine tools, using rapid diagnostic tests by basic research, including error-compensated to verification and acceptance testing.

4. The laboratory has newest, specialized research equipment and software. Laser interferometer XL-10 is used to measure the geometric accuracy and the accuracy of positioning numerically controlled machine tools, measurement the accuracy of positioning of linear and rotary axes, angular deviation, straightness of motion, flatness, squareness of axis dynamic measurement dynamic (speed and acceleration). Quick Test QC-10 (Ballbar) is used for diagnostic testing and verification of CNC machine tools. Quick Test enables determination of geometric errors occurring in the propulsion system of CNC machine tools.
The laboratory also has a modern CNC machines and machining centers.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
toczenie, frezowanie, CNC, szlifowanie, milling, grinding, lathe, milling machine, frezarka, tokarka 5.1 Mechanika
5.3 Technologia maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn