Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

mgr inż. Monika Stępień

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko: asystent
E-mail: monikas@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34 34 578
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
projektowanie dróg, badania i pomiary ruchu, hałas drogowy
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Miernik dźwięku - SDL600: Sound Level Meter/Datalogger.
Miernik ciśnienia akustycznego i rejestrator danych SL-451
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego
Informacje dodatkoweAdditional information
www.tu.kielce.pl
Słowa kluczoweDziedziny nauki
pomiary ruchu, natężenie, hałas, 5.6 Budownictwo
5.9 Transport
5.20 Inżynieria ochrony środowiska