Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: kkurpias@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek A pokój 4.25, 25-314 Kielce
Telefon:41-34-24-671
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=129
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zjawiska niskotemperaturowe w ośrodku gruntowym; mechanika gruntów, geotechnika, fundamentowanie.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Porozymetr rtęciowy - AutoPore IV 950; Dyfraktometr laserowy do pomiaru wielkości cząstek; Zaawansowany aparat trójosiowy (badania metodą ścieżki naprężeń); Mikrowagi analityczne.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski , angielski, rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów; projektowanie związane z geologią inżynierską;badania geotechniczne podłoża gruntowego
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.20 Inżynieria ochrony środowiska