Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inz. Piotr Kurp

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Centrum Laserowych Technologii Metali
Stanowisko: asystent
E-mail: pkurp@tu.kielce.pl
Adres: CLTM Al. Tysiąclecia PP 7, Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
konstrukcja maszyn i urządzeń, technologie laserowe, technologie plazmowe, inżynieria powierzchni, mechanical and equipment design, laser treatment, plasma treatment, surface engineering,
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
2 x Laser CO2 (obróbka 2D/3D) - cięcie, spawanie, napawanie, obróbka powierzchniowa
Twardościomierz InnovaTest 4300 (obciązenie od 0,1-30 kG)
Testery trybologiczne:
T01 - typ pierścień-trzpień, do badania intensywnosci zużycia, współczynika tarcia skojarzonych materiałów
T05 - typ klocek-rolka, do badania intensywnosci zużycia, współczynika tarcia skojarzonych materiałów
T07 - do badania odpornosci na zużycie ścierne
T09 - typ pryzma-bolec, do badania siły zatarcia
Rotor-kit - badanie prędkości krytycznych wirujących wałów
Oprogramowanie 2D/3D do tworzenia dokumentacji technicznej (AutoCAD)
2 x CO2 Laser (2D/3D treatment) - cutting, welding, surface treatment
InnovaTest 4300 Durometer (load from 0,1 to 30 kG)
Tribology testers:
T01 - ring-rod type, to research wear intensity, determination of friction coefficient
T05 - roll-block type, to research wear intensity, determination of friction coefficient
T07 - to research abrasive wear
T09 - to research force of seizure
Rotor-kit - research of the critical speed of rotating shafts
2D/3D software to prepare technical drawings (AutoCAD)
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania nad technologiami wytwarzania poprzez obróbkę laserową,
badania nad zużyciem części i elementów maszyn (trybologia)
rozwiazania konstrukcyjne dowolnych częsci maszyn,
projekty komunalnych małych i srednich oczyszczalni ścieków
obliczenia i projektowanie przemysłowych rurociagów przesyłowych dla przemysłu energetycznego i petrochemicznego
laser treatment technology research
wear of parts and equipment research
designed solutions of parts and machine equipment
projects of small and medium-sized waste water treatment plant
calculations and design of industrial transmission pipelines for energy and petrochemical industry
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Kurp P., Analitical Model of Thermal Bending of Bars, TRANSCOM 2009 8th European Conference of Young Research and Science Workers. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 22-24 June 2009, s. 109-114.
2. Mucha Z., Kurp P., Gradoń R., Analityczny model termicznego formowania kształtowników konstrukcyjnych, Materiały 9. Sympozjum Techniki Laserowej 2009, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej – Płyta CD
3. Mucha Z., Kurp P., Laser forming of construction bars: analytical and experimental research, Young Technologies Day, Prešov , Slovakia, 17-19th June 2010
4. Mucha Z., Kurp P., Łabędzki P., Non contact laser forming of construction bars, CONAT 2010 International Automotive Congress, Brasov, Romania
XI-th Edition, October 27–29, s. 183-188
5. Mucha Z., Kurp P., Modeling of Non Contact Laser Forming and Microstructure Investigation of Flat Plates, TRANSCOM 2011 9th European Conference of Young Research and Science Workers. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 27-29 June 2011, s. 215-219.
6. Kurp P., Mulczyk K., Witkowski G., Determination of CO2 Laser’s Beam Absorption Coefficient for Various Carbon Steels’ Surface Preparation, 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists – Proceedings, Poznań 16-18 May 2012, s. 297-300.
7. Kurp P., Mulczyk K., Spawanie laserowe aluminiowych rur cienkościennych, Spajanie materiałów konstrukcyjnych, 1(19)/2013, ISDN 1899-5497, s. 20-22
8. Kurp P., Naprawa stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych metodą formowania termicznego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 3/2013, ISSN 1509-5878, s. 625-635
9. Kurp P., Mulczyk K., Wstępne badania nad laserowym spawaniem cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, Nowoczesne Technologie w Spawalnictwie, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Brenna 19-20 czerwca 2013, ISBN 978-83-63605-094, s. 85-92
10. Kurp P., Mulczyk K., Sęk P., Tofil S., Precise Laser Welding of Thinwalled Stainless Steel Tubes, TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 24-26 June 2013, s. 89-93.
11. Tofil S., Sęk P., Mulczyk K., Kurp P., Ablative cutting of surface layers of polycrystalline silicon photovoltaic cells, TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 24-26 June 2013, s. 203-206.
12. Mucha Z., Kurp P., Depczyński W., Młynarczyk P., Wpływ temperatury wyżarzania na deformację oraz strukturę metalograficzną elementów formowanych laserowo, TERATECHNOLOGIA 2013, 2014, s. 131-137.
1. Kurp P., Analitical Model of Thermal Bending of Bars, TRANSCOM 2009 8th European Conference of Young Research and Science Workers. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 22-24 June 2009, s. 109-114.
2. Mucha Z., Kurp P., Gradoń R., Analityczny model termicznego formowania kształtowników konstrukcyjnych, Materiały 9. Sympozjum Techniki Laserowej 2009, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej – Płyta CD
3. Mucha Z., Kurp P., Laser forming of construction bars: analytical and experimental research, Young Technologies Day, Prešov , Slovakia, 17-19th June 2010
4. Mucha Z., Kurp P., Łabędzki P., Non contact laser forming of construction bars, CONAT 2010 International Automotive Congress, Brasov, Romania
XI-th Edition, October 27–29, s. 183-188
5. Mucha Z., Kurp P., Modeling of Non Contact Laser Forming and Microstructure Investigation of Flat Plates, TRANSCOM 2011 9th European Conference of Young Research and Science Workers. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 27-29 June 2011, s. 215-219.
6. Kurp P., Mulczyk K., Witkowski G., Determination of CO2 Laser’s Beam Absorption Coefficient for Various Carbon Steels’ Surface Preparation, 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists – Proceedings, Poznań 16-18 May 2012, s. 297-300.
7. Kurp P., Mulczyk K., Spawanie laserowe aluminiowych rur cienkościennych, Spajanie materiałów konstrukcyjnych, 1(19)/2013, ISDN 1899-5497, s. 20-22
8. Kurp P., Naprawa stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych metodą formowania termicznego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 3/2013, ISSN 1509-5878, s. 625-635
9. Kurp P., Mulczyk K., Wstępne badania nad laserowym spawaniem cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, Nowoczesne Technologie w Spawalnictwie, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Brenna 19-20 czerwca 2013, ISBN 978-83-63605-094, s. 85-92
10. Kurp P., Mulczyk K., Sęk P., Tofil S., Precise Laser Welding of Thinwalled Stainless Steel Tubes, TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 24-26 June 2013, s. 89-93.
11. Tofil S., Sęk P., Mulczyk K., Kurp P., Ablative cutting of surface layers of polycrystalline silicon photovoltaic cells, TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies, Słowacja , Žilina 24-26 June 2013, s. 203-206.
12. Mucha Z., Kurp P., Depczyński W., Młynarczyk P., Wpływ temperatury wyżarzania na deformację oraz strukturę metalograficzną elementów formowanych laserowo, TERATECHNOLOGIA 2013, 2014, s. 131-137.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
laser and plasma technology, tribology, mechanical designs, industrial pipelines, waste water treatment plants designs 5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn