Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Filip Rudziński

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Elektroniki i Systemów Inteligentnych
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: f.rudzinski@tu.kielce.pl
Adres: Al. 1000-lecia P.P. 7, 25-549 Kielce
Telefon:+48 41 34 24 190
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-elektroniki-i-systemow-inteligentnych/  ·  http://scholar.google.pl/citations?user=pTDtPFMAAAAJ
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Sztuczna inteligencja, inteligencja obliczeniowa, sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte, algorytmy ewolucyjne.Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura:
 • Stacja robocza o wysokiej wydajności obliczeniowej (8 procesorów Intel Core2 Quad Extreme QX9775 3.2GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM).
 • Serwer o wysokiej wydajności obliczeniowej (48 procesorów AMD Opteron 8439SE 2.8GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 64GB RAM).
 • 19 stacji obliczeniowych (Intel Core i5-750, 8GB RAM) oraz serwer (8 procesorów Intel Xeon E5520, funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM) połączonych w sieci LAN FastEthernet w jeden klaster obliczeniowy.
 • Programowalne, inteligentne kamery przemysłowe wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem firmy Matrox – Matrox Imaging, dedykowanym do tworzenia i rozwijania aplikacji z zakresu maszynowego widzenia.
 • Specjalizowane kamery CCD o rozszerzonym zakresie czułości spektralnej do opracowywania zaawansowanych aplikacji z zakresu przetwarzania obrazów, w tym obrazów wąsko- i wielospektralnych w aplikacjach z zakresu maszynowego-widzenia.
Oprogramowanie:
 • Platformy Matlab i Simulink firmy The Mathworks, Inc. wraz z obszernym zestawem specjalizowanych bibliotek i narzędzi projektowych (Toolboxes & Blocksets) dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych.

Szczegółowe informacje o aparaturze i oprogramowaniu dostępne są na stronach WWW projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
-
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
 • Projektowanie i realizacja oprogramowania komputerowego wykorzystującego metody sztucznej inteligencji (w tym sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne oraz teorię zbiorów i logiki rozmytej) w zastosowaniach m.in. do budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji.
 • Projektowanie i realizacja systemów identyfikacji, rozpoznawania i zdalnej inspekcji z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania obrazów (w tym detekcja i rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych).
 • Design and development of computer software using artificial intelligence methods (including artificial neural networks, genetic algorithms and the theory of fuzzy sets and fuzzy logic) to build, among others, intelligent decision support systems.
 • Design and implementation of identification, recognition and remote inspection systems using the techniques of digital image processing (including face detection and recognition, license plate recognition).
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Stopnie naukowe i tytuł naukowy:
(stopień/tytuł – rok uzyskania – dyscyplina – uczelnia/wydział)
 1. Stopień naukowy doktora inżyniera – 2006 – informatyka – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (*1).
 2. Tytuł magistra inżyniera – 2000 – elektrotechnika (specjalność: telekomunikacja) – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska.
(*1) praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem.

Przebieg pracy zawodowej:
(stanowisko – daty – instytucja/wydział)
 1. Adiunkt – od 1.02.2007 do dziś – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 2. Asystent – od 9.10.2000 do 31.01.2007 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
Szczegóły na temat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – patrz poniżej.

Profile w portalach branżowych:
Publikacje recenzowane:
Rozdziały w książkach (w jęz. angielskim):
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetic fuzzy rule-based modelling of dynamic systems using time series”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2012”, seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science 7269, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012, str. 231-239  [seria wydawnicza z listy Thomson Scientific ISI Proceedings].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Accuracy vs. interpretability of fuzzy rule-based classifiers: an evolutionary approach”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2012”, seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science 7269, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012, str. 222-230  [seria wydawnicza z listy Thomson Scientific ISI Proceedings].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “A modified Pittsburg approach to design a genetic fuzzy-rule based classifier from data”. W książce: L. Rutkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2010, Part I”, seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence 6113, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010, str. 88-96  [seria wydawnicza z listy Thomson Scientific ISI Proceedings].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “WWW-newsgroup-document clustering by means of dynamic self-organizing neural networks”. W książce: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2008”, seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence 5097, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008, str. 40-51  [seria wydawnicza z listy Thomson Scientific ISI Proceedings].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Cluster analysis via dynamic self-organizing neural networks”. W książce: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC2006”, seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence 4029, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006, str. 593-602  [seria wydawnicza z tzw. listy filadelfijskiej].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Modified Kohonen networks for complex cluster-analysis problems”. W książce: L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Red.),“Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004”, seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence 3070, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2004, str. 562-567  [seria wydawnicza z tzw. listy filadelfijskiej].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).
 7. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Application of genetic algorithms and Kohonen networks to cluster analysis”. W książce: L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004”, seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence 3070, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2004, str. 556-561  [seria wydawnicza z tzw. listy filadelfijskiej].
  Download PDF (the original publication is available at www.springerlink.com).

Publikacje w czasopismach naukowych (w jęz. angielskim):
 1. F. Rudziński, J. Piekoszewski, “The maintenance costs estimation of electrical lines with the use of interpretability-oriented genetic fuzzy rule-based systems”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 8, 2013, str. 43-47.
  Download PDF (the original publication is available at the PE archives past issues).
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Measurement data in genetic fuzzy modelling of dynamic systems”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, 2010, str. 1420-1423.
  Download PDF (the original publication is available at the PAK archives past issues).
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Clustering and filtering of measurement data based on dynamic self-organizing neural networks”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, 2010, str. 1416-1419.
  Download PDF (the original publication is available at the PAK archives past issues).
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Application of dynamic self-organizing neural networks to WWW-document clustering”. International Journal of Information Technology and Intelligent Computing (endorsed by IEEE Computational Intelligence Society – Poland Chapter), vol. 1, no. 1, 2006, str. 89-101.
  Download PDF (the original publication is available at the AHE archives past issues).
 5. A. Głuszek, M. Kekez, F. Rudziński, “Web traffic prediction with artificial neural networks”. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 5775 (R.S. Romaniuk (Red.) “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III”, Bellingham, WA, 2005, str. 520-525.
  Download PDF (the original publication is available at the SPIE Digital Library).
  Copyright 2009 Society of Photo Optical Instrumentation Engineers. One print or electronic copy may be made for personal use only. Systematic electronic or print reproduction and distribution, duplication of any material in this paper for a fee or for commercial purposes, or modification of the content of the paper are prohibited.
 6. M. Kekez, A. Głuszek, F. Rudziński, “User profiling in WWW network”. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 5775 (R.S. Romaniuk (Red.) “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III”, Bellingham, WA, 2005, str. 531-534.
  Download PDF (the original publication is available at the SPIE Digital Library).
  Copyright 2009 Society of Photo Optical Instrumentation Engineers. One print or electronic copy may be made for personal use only. Systematic electronic or print reproduction and distribution, duplication of any material in this paper for a fee or for commercial purposes, or modification of the content of the paper are prohibited.
 7. F. Rudziński, A. Głuszek, M. Kekez, “Using Kohonen Networks for WWW Document Classification”. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 5775 (R.S. Romaniuk (Red.) “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III”, Bellingham, WA, 2005, str. 526-530.
  Download PDF (the original publication is available at the SPIE Digital Library).
  Copyright 2009 Society of Photo Optical Instrumentation Engineers. One print or electronic copy may be made for personal use only. Systematic electronic or print reproduction and distribution, duplication of any material in this paper for a fee or for commercial purposes, or modification of the content of the paper are prohibited.

Rozdziały w książkach (w jęz. polskim):
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych”. W książce: K. Malinowski, R. Dindorf (Red.), “Postępy Automatyki i Robotyki”, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Część I, Wydawnictwo PŚk, Kielce, 2011, str. 270-284.

Publikacje w czasopismach naukowych (w jęz. polskim):
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Uogólnione, samoorganizuj±ce się sieci neuronowe w problemach tzw. odkrywania wiedzy w bazach danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, 2005, str. 181-196.
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Tematyczna klasyfikacja dokumentów WWW zwykorzystaniem originalnej metody sztucznej inteligencji”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, 2005, str. 165-180.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Podstawy algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji funkcji wielu zmiennych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, 2004, str. 31-43.
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Optymalizacja zadania komiwojażera z wykorzystaniem algorytmu genetycznego”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, 2004, str. 45-54.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Algorytmy genetyczne oraz sieci Kohonena w zagadnieniach wyznaczania skupisk (klastrów) w złożonych zbiorach danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, 2004, str. 55-69.
 6. F. Rudziński, “Zastosowanie teorii fraktali do kompresji obrazów”. Elektronika, nr 5-6, 2003, str. 32-36.

Publikacje w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w Polsce (w jęz. angielskim):
 1. F. Rudziński, A. Głuszek, “Self-organizing neural networks with one-dimensional neighbourhood applied to intelligent web browsers”. ISAT 2008 (29-th International Conference Information Systems Architecture and Technology), Szklarska Poręba, 2008. W książce: L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska (Ed.): Information Systems Architecture and Technology; Designing, Development and Implementation of Information Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008, str. 205-212.
 2. A. Głuszek, F. Rudziński, “Fuzzy rule-based modelling of the web server statistics”. ISAT 2008 (29-th International Conference Information Systems Architecture and Technology), Szklarska Poręba, 2008. W książce: L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska (Ed.): Information Systems Architecture and Technology; Designing, Development and Implementation of Information Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008, str. 181-188.
 3. F. Rudziński, “Generalized self-organizing neural networks for complex unsupervised classification problems”. Selected Problems of Computer Science, Academic Publishing House EXIT (Proc. of the 1st Polish and International PD Forum - Conference on Computer Science PDFCCS, Łódź-Bronisławów), 2005, str. 174-180.

Publikacje w materiałach krajowych konferencji naukowych:
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych”. Materiały konferencyjne XVII Krajowej Konferencji Automatyki, KKA’2011, 19-22.06.2011, Kielce-Cedzyna, 2011, str. 349-360.
 2. F. Rudziński, “Przesyłanie obrazów kanałami o małej przepustowości z zastosowaniem kompresji fraktalnej”. Materiały II-giej Studenckiej Konferencji Naukowej “Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, 2002, płyta CD-ROM.

Podręczniki i skrypty akademickie:
 1. F. Rudziński, D. Wiraszka, “Zbiór zadań z podstaw elektroniki”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej (materiały pomocnicze i informacyjne nr 141), Kielce, 2004, 173 strony.

Rozprawy:
 1. F. Rudziński, “Dynamiczne, samoorganizuj±ce się sieci neuronowe w zagadnieniach grupowania danych ze szczególnym uwzględnieniem grupowania dokumentów WWW”, 231 stron. Rozprawa doktorska. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2006 (praca obroniona z wyróżnieniem).
 2. F. Rudziński, “Algorytmy genetyczne w problemach optymalizacji - program komputerowy”, 118 stron. Praca magisterska. Politechnika Świętokrzyska, 2000.

Nagrody:
Krajowe:
 • nagrody Rektora:
 1. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za pracę naukowo-badawczą zakończoną rozprawą doktorską, 2006r.
 2. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne oraz naukowo-badawcze, 2010r.
 3. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, 2012r.

Odznaczenia:
 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2012 r.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:
– Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • w trakcie realizacji pracy dydaktycznej, prowadzenie zajęć: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów oraz prac dyplomowych na studiach dziennych i zaocznych. Zajęcia dydaktyczne obejmowały/obejmują następujące przedmioty: “Podstawy elektroniki”, “Podstawy programowania”, “Technika mikroprocesorowa”, “Podstawy programowania w języku C”, “Język C”, “Pracownia CAD”, “Wstęp do informatyki”, “Bezpieczeństwo systemów komputerowych”, “Programowanie obiektowe (JAVA)”, “Programowanie obiektowe C++”.

– Opracowane pomoce dydaktyczne:
 • współautorstwo 1 skryptu akademickiego (materiały pomocnicze i informacyjne – 173 strony druku) – patrz Podręczniki i skrypty akademickie,
 • opracowanie cyklu wykładów multimedialnych do przedmiotu “Podstawy informatyki” w ramach projektu “Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”. Nr umowy: UDA-POKL 04.01.01.–175/08-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet IV. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1) – cykl obejmuje sześć wykładów pt.: “Część I – Teoretyczne wprowadzenie do informatyki – elementy informacji, struktury danych i algorytmika”,
 • opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji multimedialnych do prowadzonych przedmiotów.

Działalność organizacyjna:
– Kierowanie działalnością naukową i dydaktyczną:
 • kierownik zespołów realizujących projekty w ramach własnych prac badawczych,
 • okresowe pełnienie funkcji opiekuna roku, studiów dziennych i zaocznych, na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka.

– Udział w pracach organów i ciał opiniodawczych naukowych i dydaktycznych:
 • m.in., członek senatu Politechniki Świętokrzyskiej (lata 1996-1999), członek Rady Programowej kierunku Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2008-do dziś), członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010).

– Pozostała działalność organizacyjna:
 • administrator programu MSDN Academic Alliance na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk (lata 2009-do dziś).
  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.tu.kielce.pl/organizacja/weaii/msdn.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms. 2.5 Informatyka teoretyczna
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Pozostałe media

1 (285.2004.LNCS.3070.556-561.pdf)
2 (285.2004.LNCS.3070.562-567.pdf)
3 (285.2005.SPIE.5775.520-525.pdf)
4 (285.2005.SPIE.5775.526-539.pdf)
5 (285.2005.SPIE.5775.531-534.pdf)
6 (285.2006.IJITIC.1.89-101.pdf)
7 (285.2006.LNCS.4029.593-602.pdf)
8 (285.2008.LNCS.5097.40-51.pdf)
9 (285.2010.LNCS.6113.88-96.pdf)
10 (285.2010.PAK.56.1416-1419.pdf)
11 (285.2010.PAK.56.1420-1423.pdf)
12 (285.2012.LNCS.7269.222-230.pdf)
13 (285.2012.LNCS.7269.231-239.pdf)