Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Remigiusz Baran

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Elektroniki i Systemów Inteligentnych
Stanowisko: adiunkt
E-mail: r.baran@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:+48 41 34 24 141
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-elektroniki-i-systemow-inteligentnych/  ·  Google Scholar.">http://Google Scholar.
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technika mikroprocesorowa, systemy wbudowane, cyfrowe przetwarzanie obrazów ze szczególnym uwzględnieniem metod ekstrakcji cech z obrazów (zarówno cech lokalnych jak i globalnych, np. cech kształtu) w zadaniach detekcji, lokalizacji oraz rozpoznawania obiektów Microprocessor technology, embedded systems and digital image processing with special emphasis on feature extraction (including local and global features, e.g. shape features) in object detection, localization and recognition tasks
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura:

 • Stacja robocza o wysokiej wydajności obliczeniowej (8 procesorów Intel Core2 Quad Extreme QX9775 3.2GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM).

 • Serwer o wysokiej wydajności obliczeniowej (48 procesorów AMD Opteron 8439SE 2.8GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 64GB RAM).

 • 19 stacji obliczeniowych (Intel Core i5-750, 8GB RAM) oraz serwer (8 procesorów Intel Xeon E5520, funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM) połączonych w sieci LAN FastEthernet w jeden klaster obliczeniowy.

 • Światłowodowy oświetlacz monochromatyczny HORIBA, Ltd wraz ze specjalistycznym mikroskopem firmy Olympus Corporation dedykowanym do przetwarzania obrazów,m.in. obrazów biologicznych, pozyskiwanych w wąskim jak i szerokim spektrum fal świetlnych, z możliwością obrazowania efektów fluorescencyjnych.

 • Programowalne, inteligentne kamery przemysłowe wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem firmy Matrox – Matrox Imaging, dedykowanym do tworzenia i rozwijania aplikacji z zakresu maszynowego widzenia.

 • Specjalizowane kamery CCD o rozszerzonym zakresie czułości spektralnej do opracowywania zaawansowanych aplikacji z zakresu przetwarzania obrazów, w tym obrazów wąsko- i wielospektralnych w aplikacjach z zakresu maszynowego-widzenia.

 • Aparat fotograficzny Nikon D300s wraz z kompletem obiektywów Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II i Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED.

 • Systemy i platformy rozwojowe (sprzęt i oprogramowanie) dla procesorów sygnałowych firmy Texas Instruments Inc. w tym, m.in. dla multimedialnych procesorów OMAP35x, oraz dla mikrokontrolerów AVR, ARM, PSoC, PIC i innych wraz z uzupełniającym, specjalizowanym osprzętem.

 • Analizator widma o zakresie pomiarowym od 9 kHz do 3 GHz wraz z zestawem sond HZ15 do pomiaru pola magnetycznego i elektrycznego o zakresie pomiarowym od 30 MHz do 3 GHz i dodatkową anteną HZ520.

 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, m.in. generator w.cz. Hameg HM8135 pracujący w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 3 GHz, częstościomierz Hameg HM8123 o zakresie pomiarowym od 0 do 3 GHz, generator funkcyjny Rigol DG2041A mieszanych sygnałów z zaawansowaną techniką cyfrowej syntezy DDS o maksymalnej częstotliwości wyjściowej 40MHz i szybkości próbkowania 100MSa/s, zasilacze programowane Hameg HMP2030 przeznaczone do pracy równoległej i szeregowej posiadające po dwa niezależne kanały 0-32V oraz po jednym kanale 0-5, 5V i obciążalności od 0 do 5A, z możliwością definiowania dowolnych charakterystyk napięcia i prądu wyjściowego, multimetry laboratoryjne Rigol DM3064 i dwa precyzyjne multimetry cyfrowe Fluke289, dwukanałowy oscyloskop cyfrowy Rigol DS1302CA o paśmie przenoszenia 300MHz i szybkości próbkowania: 2GS/s (praca jednokanałowa), 1GS/s (praca dwukanałowa), mostek RLC Hameg HM8118 do pomiaru L, C, R |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, ?, ?, M, N i dokładności podstawowej 0,05% przy częstotliwości pomiarowej od 20 Hz do 200 kHz, 32 kanałowy analizator stanów logicznych Lepatronix LA2050 o paśmie 200MHz.


Oprogramowanie:

 • Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych PCB firmy Cadence Design Systems, Inc. oraz kompletną stację (zaawansowany ploter firmy LPKF Laser & Electronics wraz z osprzętem i akcesoriami) do wykonywania i testowania prototypowych płytek jedno, dwu i wielowarstwowych.

 • Platformy Matlab i Simulink firmy The Mathworks, Inc. wraz z obszernym zestawem specjalizowanych bibliotek i narzędzi projektowych (Toolboxes & Blocksets) dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych.


Szczegółowe informacje o aparaturze i oprogramowaniu dostępne są na stronach WWW projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski (średniozaawansowany), rosyjski (podstawowy)Polish, English (intermediate), Russian (basics)
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy

 • Projektowanie i realizacja układów sterowania z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej.

 • Projektowanie i realizacja systemów identyfikacji, rozpoznawania i zdalnej inspekcji z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania obrazów.


 • Designing and prototyping the control systems with the use of microprocessor technique.

 • Designing and prototyping the identification, recognition, and remote inspection systems with the use of digital image processing techniques.

Informacje dodatkoweAdditional information
Stopnie naukowe i tytuł naukowy:
(stopień/tytuł – rok uzyskania – dyscyplina – uczelnia/wydział)
 1. Stopień naukowy doktora inżyniera – 2004 – telekomunikacja – Katedra Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

 2. Tytuł magistra inżyniera – 1993 – elektrotechnika specjalność: automatyka i metrologia elektryczna)) – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska.Przebieg pracy zawodowej:
(stanowisko – daty – instytucja/wydział)
 1. Adiunkt – od 1.12.2004 do dziś – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

 2. Wykładowca – od 1.10.2003 do 30.11.2004 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

 3. Asystent – od 1.02.1994 do 30.09.2003 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

 4. Technik – od 3.03.1993 do 30.06.1993 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
Szczegóły na temat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – patrz poniżej.

Raport cytowań jak również elektroniczne wersje wybranych artykułów można obejrzeć/pobrać za pośrednictwem profilu autora na Google Scholar.Publikacje recenzowane:

Rozdziały w książkach (w jęz. polskim):

 1. R. Baran, D. Wiraszka, “Schemat obiektowo zorientowanej kompresji obrazów z wykorzystaniem detektora krawędzi Canny'ego”. W książce: K. Malinowskiego, R. Dindorfa (red.), “Postępy automatyki i robotyki”
  Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Wydawnictwo PŚK, Kielce, część I, 2011, str. 217-230. 

 2. A. Dziech, T. Ruść, R. Baran, A. Zeja, P. Fornalski, “INWAS Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych”. W książce: L. Paprzycki, Z. Rau (red.), “Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna” Wolters Kluwer, 2009, str. 330-339. Publikacje w czasopismach naukowych (w jęz. angielskim):

 1. R. Baran, A. Glowacz, A. Matiolanski, “ The efficient real- and non-real-time make and model recognition of cars”, Multimedia Tools and Applications, 2013, doi: 10.1007/s11042-013-1545-2 (published online: 20 June 2013)
  artykuł dostępny online
  .
  [czasopismo z listy JCR, ISSN: 1380-7501, Impact Factor: 1.014 (2012)]

 2. L. Janowski, P. Kozłowski, R. Baran, P. Romaniak, A. Glowacz, T. Ruść, “ Quality assessment for a visual and automatic license plate recognition”, Multimedia Tools and Applications, January 2014, Vol. 68, Issue 1, pp 23-40, doi: 10.1007/s11042-012-1199-5 (published online: 30 august 2012).
  artykuł dostępny online

  [czasopismo z listy JCR, ISSN: 1380-7501, Impact Factor: 1.014 (2012)]

 3. R. Baran, “Segmentation-based object-oriented image compression scheme”, Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), Vol. 57, No 1/2011, 2011, pp 94-96.

 4. R. Baran, A. Dziech, “Contour compression scheme combining spectral and spatial domain methods”, Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), Vol. 56, No 12/2010, 2010, pp 1409-1412.

 5. A. Dziech, A. Ukasha, R. Baran, “Fast method for contour approximation and compression”, WSEAS Transactions on Communication, Vol. 5, Issue 1, 2006, pp 49-56.

 6. M. Ziółko, A. Dziech, R. Baran, P. Sypka, B. Ziółko, “Transmultiplexing systems for compression of selected signals”, WSEAS Transactions on Communications, Vol. 4, Issue 12, 2005, pp 1427-1434.

 7. R. Baran, A. Dziech, “Tangent method and other efficient methods of contour compression”, WSEAS Transactions on Computers, Vol. 4, Issue 7, 2005, pp 805-813.


Publikacje w czasopismach naukowych (w jęz. polskim):

 1. R. Baran, “Porównanie wybranych transformatowych metod kompresji konturów”. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, 2005, str. 23-38.


Publikacje w materiałach międzynarodowych, zagranicznych konferencji naukowych (w jęz. angielskim):

 1. A. Dziech, J. Bialas, A. Glowacz, P. Korus, M. Leszczuk, A. Matiolalski, R. Baran “Overview of recent advances in CCTV processing chain in the INDECT and INSIGMA projects”, Proc. of the 8th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES'2013), Regensburg, Niemcy, 2013, pp 836-843.
  artykuł dostępny w IEEE Explore Digital Library

 2. A. Ukasha, A. Dziech, E. Elsherif, R. Baran “An efficient method of contour compression”, Proc. of the 9th IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP'2009), Cambridge, Wielka Brytania, 2009, pp 213-218.

 3. R. Baran, A. Zeja, T. Orzechowski, A. Dziech, M. Lutwin, “The data collection module of the agent based search system (ABSS)”, Proc. of the 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (Webist'2007), Barcelona, Hiszpania, 2007, cd (4 strony) [konferencja z listy Thomson Scientific ISI Proceedings, ISBN: 978-972-8865-79-5].

 4. A. Dziech, R. Baran, A. Ukasha, “Contour compression using centroid method”, Proc. of the 5th WSEAS International Conference on Power Engineering Systems (WSEAS ICOPES'2005), Rio de Janeiro, Brazylia, 2005, cd (5 stron).

 5. R. Baran, A. Dziech, “Comparison of some efficient methods of contour compression”, Proc. of the 9th WSEAS International Conference on Computers, Vouliagmeni, Ateny, Grecja, 2005, cd (6 stron).

 6. M. Ziółko, P. Sypka, A. Dziech, R. Baran, “Contour transmultiplexing”, The IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE'2005), 2005, Dubrovnik,Chorwacja, 2005, pp 1167-1170 [konferencja z listy Thomson Scientific ISI Proceedings, ISBN: 0-7803-8738-4].

 7. A. Dziech, A. Ukasha, R. Baran, “A new method for contour compression”, Proc. of the 5th WSEAS International Conference on Signal, Speech and Image Processing (WSEAS SSIP'05), Corfu Island, Grecja, 2005, pp 177-181.

 8. B. Tibken, A. Dziech, R. Baran, “Spatial methods of contours approximations”, Proc. of the International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation (CIMCA'2003), Wiedeń, Austria, 2003, pp 354-362.

 9. A. Dziech, A. Amuri, W. Dziech, R. Baran, “Contour recognition using fuzzy set approach”, Proc. of the International Conference on Control and Applications (CA'2001), Banff, Kanada, 2001.

 10. W. Dziech, R. Baran, D. Wiraszka, “Signal compression based on zonal selection methods”, Proc. of the International Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET'2000), Charków, Ukraina, 2000, pp 224-227. [konferencja z listy Thomson Scientific ISI Proceedings, ISBN: 0-7803-6347-7].

 11. R. Baran, D. Wiraszka, W. Dziech, “Scalar quantization in the PWL transform spectrum domain”, Proc. of the International Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET'2000), Charków, Ukraina, 2000, pp 218-221 [konferencja z listy thomson scientific isi proceedings, isbn: 0-7803-6347-7].Publikacje w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w polsce (w jęz. angielskim):

 1. R. Baran, A. Dziech, P. Ślusarczyk, “Two-stage contour data compression scheme”, Proc. of the 3rd Indect/IEEE International Conference on Multimedia Communications, Services and Security (MCSS'2010), Kraków, 2010, str. 9-14.

 2. P. Ślusarczyk, A. Dziech, R. Baran, “Fast piecewise-linear coding scheme for image compression and watermarking”, Proc. of the 3rd Indect/IEEE International Conference on Multimedia Communications, Services and Security (MCSS'2010), Kraków, 2010, str. 207-211.

 3. A. Dziech, T. Ruść, R. Baran, “Intelligent search engine for prosecutor files (INWAS)”, Proc. of the 4th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (LTC'09), Poznań, 2009, str. 156-159.

 4. A. Dziech, T. Ruść, R. Baran, A. Zeja, “ Intelligent search engine for court records based on text processing experience”, Proc. of the 3rd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (LTC'07), Poznań, 2007, str. 561-562.

 5. A. Dziech, R. Baran, “The tangent method algorithms for contour approximation”, Proc. of the Workshop on Multimedia Communications and Services (MCS'04), Kraków, 2004, str. 31-36.

 6. W. Dziech, A. Amuri, R. Baran, “Contour recognition using wavelet transform”, Proc. of the Workshop on Multimedia Communications and Services (MCS'03), Kielce, 2003, str. 51-54.

 7. R. Baran, W. Dziech, “Tangent method of contour approximation”, Proc. of the Workshop on Multimedia Communications and Services (MCS'03), Kielce, 2003, str. 11-16.

 8. W. Dziech, R. Baran, “Contour approximation and compression using spatial methods”, Proc. of the International Conference on Signal and Electronic Systems(ICSES'2001), Łódź, 2001, str. 79-84.

 9. A. Dziech, R. Baran, D. Wiraszka, “Image compression using scalar quantization in the spectral domain”, Proc. of the IEEE Scientific Workshop Signal Processing (IEEE SP'2000), Poznań, 2000, str. 31-37.Publikacje w materiałach krajowych konferencji naukowych:

 1. R. Baran, A. Dziech, P. Fornalski, T. Ruść, P. Ślusarczyk, “Techniki digitalizacji, organizacji oraz efektywnego wyszukiwania informacji z dokumentów tekstowych”. VI-ta Krajowa Konferencja Naukowa (INFOBAZY'2011), Gdańsk - Sopot, 2011, str. 118-123.

 2. R. Baran, W. Dziech, “Kompresja konturów z wykorzystaniem kwantyzacji skalarnej”. Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT'2002), Gdańsk, 2002, str. 283-286.

 3. W. Dziech, D. Wiraszka, R. Baran, “Problemy kompresji sygnałów z zastosowaniem transformaty falkowej”. Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT'2001), Poznań, 2001, str. p.8-1 - p.8-4.

 4. R. Baran, W. Dziech, D. Wiraszka, “Problemy kwantyzacji skalarnej w dziedzinie widmowej przekształcenia HPL”. Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (KST'2000), Bydgoszcz, 2000, str. 77-87.

 5. D. Wiraszka, W. Dziech, R. Baran, “Aproksymacja konturów z wykorzystaniem metod czasowo-przestrzennych i transformacyjnych”. Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (KST'2000), Bydgoszcz, 2000, str. 113-119.

 6. I. Pardyka, D. Biela-Wiraszka, P. Ślusarczyk, R. Baran, “Problemy kompresji obrazów z wykorzystaniem dwuwymiarowego przekształcenia odcinkowo-liniowego HPL”. Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (KST'1997), Bydgoszcz, 1997, str. 126-135.

 7. I. Pardyka, D. Biela-Wiraszka, P. Ślusarczyk, R. Baran, “Image compression using piecewise-linear transforms”. Materiały XX-tej Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne (KKTOiUE'1997), Kołobrzeg, 1997, str. 499-504.
Rozprawy:

 1. R. Baran, “Metody ekstrakcji i kompresji konturów w zagadnieniach cyfrowego przetwarzania i transmisji obrazów”. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2004.

 2. R. Baran, “System pomiarowy z procesorem rodziny 8051”. Praca magisterska. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1993.
Inne publikacje oraz prace nie publikowane:

Raporty z prac badawczych:

 1. r. baran, Kierownik grantu KBN nr 7 T11d 014 21 (2001-2003): “Metody ekstrakcji i kompresji konturów w zagadnieniach cyfrowego przetwarzania i transmisji obrazów”. Sprawozdanie, lipiec 2003 r.
Udział w projektach badawczych:

 1. Projekt IMCOP, Intelligent Multimedia System for Web and IPTV Archiving. Digital Analysis and Documentation of Multimedia Content, Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach II-go polsko-izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe, Wykonawca, 2013-2015

 2. Projekt Insigma, “Inteligentny system informacyjny dla globalnego monitoringu, detekcji i identyfikacji zagrożeń (Intelligent information system for detection and recognition)”, Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr ref. POIG.01.01.02-00-062/09, 2009-2015.

 3. Projekt Indect, “Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens; in urban environment”, Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach 7-go programu ramowego Unii Europejskiej z tematu "bezpieczeństwo", 2009-2014.

 4. “Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego”, Projekt realizowany; w ramach polskiej platformy bezpieczeństwa wewnętrznego (PPBW), AGH, Wykonawca podprojektu: “INWAS Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych na podstawie doświadczeń z zakresu przetwarzania kopiowanego tekstu i jego archiwizacji”, Umowa 17.17.120.715t, 2007-2009.

 5. Projekt Calibrate, “Calibrating e-lerning in schools”, Umowa z komisja europejską nr 028025, AGH, Wykonawca, 2005-2008.

 6. Projekt OASIS, “Open archiving system with internet sharing”, Umowa z komisją europejską nr 4.4.120.542, g-94, AGH, Wykonawca, 2004-2007.

 7. Projekt KBN nr 8t11d01719: “Optymalizacja kompresji sygnałów w oparciu o transformację falkową-fouriera”,Wykonawca, Termin zakończenia: 30.05.2002.

 8. Projekt KBN nr 8t11d00516: “Optymalizacja szybkiej transmisji sygnałów w sieci dostępowej przy pomocy modulacji DWMT i kompresji falkowej”, Wykonawca, Termin zakończenia: 30-06-2001.

 9. Projekt KBN nr 8t11d03209: “Badanie nowych dyskretnych transformat sygnałów i ich zastosowanie w analizie konturów i obrazów oraz zagadnieniach kompresji i rozpoznawania”, Wykonawca, Termin zakończenia: 28-02-1999.
Nagrody:

Krajowe:
 • nagrody Rektora:


 1. Nagroda jubileuszowa Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za 20 lat pracy zawodowej, 2013 r.

 2. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, 2012r.

 3. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze, 2010 r.

 4. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, 2007 r.

 5. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za pracę naukowo-badawczą zakończoną rozprawą doktorską, 2004 r.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

– Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • w trakcie realizacji pracy dydaktycznej, prowadzenie zajęć: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów, konwersatoriów oraz prac dyplomowych na studiach dziennych oraz zaocznych. Zajęcia dydaktyczne obejmowały/obejmują następujące przedmioty:
  “Systemy rozpoznawania mowy i obrazów”,
  “Biometria i systemy monitoringu”,
  “Projektowanie układów elektronicznych (CAD)”,
  “Mikroprocesorowe systemy wbudowane”,
  “Systemy operacyjne”,
  “Podstawy techniki mikroprocesorowej”,
  “Technika mikroprocesorowa”,
  “Mikroprogramowanie”,
  “Komputerowe projektowanie układów elektronicznych”,“Układy elektroniczne”,
  “Język C”,
  “Elektronika”,
  “Komputerowe wspomaganie projektowania CAD”,
  “Przyrządy półprzewodnikowe”.


– Opracowane pomoce dydaktyczne:

 • opracowanie cyklu wykładów multimedialnych do przedmiotu “Wprowadzenie do telekomunikacji” w ramach projektu “„Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”, nr umowy: UDA-POKL 04.01.01.–175/08-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), lata 2008 - 2012. – cykl obejmuje trzy części (moduły).: Moduł I –„Kodowanie dyskretnych źródeł informacji”, Moduł IV – „Stratne metody kompresji sygnałów. Kwantyzacja skalarna i wektorowa”, Moduł V – „Transformaty i kodowanie transformatowe. Kodowanie podpasmowe i kompresja falkowa. Filtry”,

 • opracowanie cyklu wykładów multimedialnych pt.: „PWM Modules and Applications” („Układy PWM i ich zastosowania”) oraz „Serial Interfaces in Microprocessor Technology” („Interfejsy transmisji szeregowej w technice mikroprocesorowej”) wraz z załącznikami w postaci materiałów do ćwiczeń w ramach projektu „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, nr umowy: UDA-POKL.04.01.02-00-147/09-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. „, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, projekt systemowy realizowany przez MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” , Zad. 2 Opracowanie materiałów multimedialnych do zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim.) lata 2009 - 2011.

 • opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji multimedialnych do prowadzonych przedmiotów.Działalność organizacyjna:

– Kierowanie działalnością naukową i dydaktyczną:
 • kierownik zespołów realizujących projekty w ramach własnych prac badawczych,

 • okresowe pełnienie funkcji opiekuna roku, studiów dziennych i zaocznych, na kierunku Elektrotechnika.


– Udział w pracach organów i ciał opiniodawczych naukowych i dydaktycznych:
 • m.in., członek Rady Programowej kierunku Elektronika i Telekomunikacja(Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2009-do dziś), członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2002/2003.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
digital image processing, image compression, contour extraction and approximation, shape representation, feature extraction, object detection, object recognition 5.16 Technologie informacyjne
5.17 Telekomunikacja
5.19 Metody komputerowe w nauce