Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

https://www.linkedin.com  ·  http://facebook
foto

dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. ndzw. PŚk

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko: profesor
E-mail: gswit@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kilece
Telefon:41 34 24 731, 881 29 01 71
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Diagnostyka konstrukcji inżynierskich, ekspertyzy zbiorników magazynowych na produkty ropopochodne, emisja akustyczna, materiały kompozytowe, mosty, badania wytrzymałościoweDiagnosis of engineering structures, expert storage tanks for petroleum products, acoustic emission, composite materials, bridges, strength tests
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
64 kanałowy procesor emisji akustycznej firmy PAC MISTRAS
24 kanałowy procesor emisji akustycznej firmy VALLEN
Georadar
Maszyny wytrzymałościowe Schenck, MTS do 1000 kN
64-channel acoustic emission processor PAC Mistras
24-channel acoustic emission chip companies Vallen
The GPR
Testing Machines Schenck, MTS to 1000 kN
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjski, niemeickiPolish, English, Russian, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wykonywanie ekspertyz z zakresu diagnostyki wszystkich typów konstrukcji inżynierskich, obliczenia wytrzymałościowe, modelowanie, Expertise in the diagnosis of all types of engineering structures, strength calculations, modeling work construction, bridge design
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
• Trąmpczyński W., Świt G. , Gołaski L., Goszczyńska B. , Ono K. : Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych Nr zgłoszenia P 212628, 28.10.2009 – przyznano patent (13 listopad 2012)

• Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.:Zgłoszenie nr 394641 –„Sposób badania i/lub monitorowania procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom”, 2011 – przyznano patent (marzec 2014)
Trąmpczyński W., Świt G. , Gołaski L., Goszczyńska B. , Ono K. : Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych Nr zgłoszenia P 212628, 28.10.2009 – przyznano patent (13 listopad 2012)

• Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.:Zgłoszenie nr 394641 –„Sposób badania i/lub monitorowania procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom”, 2011 – przyznano patent (marzec 2014)
Informacje dodatkoweAdditional information
• Świt G.: „Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej "Monografie, studia, rozprawy" M21/2011, s.174 (PL ISSN 1897-2691)(Lista MNiSW – 24 pkt)

• Świt G.: „Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej "Monografie, studia, rozprawy" M8/2008, s.159 (PL ISSN 1897-2691)(Lista MNiSW – 24 pkt)

• Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.:System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service load, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol.7, No 4, December 2012, pp.237- 245 (40 pkt)

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A., Tworzewska J., Tworzewski P.: „Experimental validation of concrete crak identification and location with acoustic emission method”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. XII, No 1, 2012, ISSN – 1644-9665, s. 23-28 – (20 pkt),

• Świt G.: “Diagnostic of presterssed concrete structures by means of acoustic emission”, Proceeding of 8th ICRMS, 2009, IEEE Catalog Number CFP0962H-PRT, ISBN 978-1-4244-4903-3, s. 958-962 – (32 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A., Application Of The Acoustic Emission To Bridge Testing And Diagnosis; Comparison Of Procedures, IEEE Xplore - Proceedings of the IEEE, ISBN 0018-9219, 2012, p.1-10 - (50 pkt),

• Olaszek P., Świt G., Casas J.R.: “Proof load testing supported by acoustic emission. An example of application”, Bridge Maitenance, Safety and Life-Cycle Optimization, Taylor & Francis Group London 2010, ISBN 978-0-415-87786-2,s.472-479 – (16 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.: “Assessment of the Technical State of Large Size Steel Structures Under Cyclic Load with the Acoustic Emission Method - IADP”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 52, 2, ISSN 1429-2955, pp. 289-299, Warsaw 2014 – (15 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.: “Monitoring of Active Destructive Processes as a Diagnostic Tool for the Structure TechnicalState Evaluation, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol.61, No 1, 2013, ISSN 0239-7528, s.– (30 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A., Tworzewska J., Tworzewski P.:Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Location in Concrete Elements, Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures”, ISBN 978-3-85748-123-9, 99, 2013, pp. 150-151 – (10 pkt),

• Świt G., Teodorczyk M.:Zastosowanietensoramomentu w procedurzeSiGMA, SCIENTIFIC ANNUAL Education-Technology_computer Science, No 4/2013/part 2, ISSN 2080-9069, pp.451-455 (5pkt)
• Świt G.: „Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej "Monografie, studia, rozprawy" M21/2011, s.174 (PL ISSN 1897-2691)(Lista MNiSW – 24 pkt)

• Świt G.: „Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej "Monografie, studia, rozprawy" M8/2008, s.159 (PL ISSN 1897-2691)(Lista MNiSW – 24 pkt)

• Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.:System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service load, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol.7, No 4, December 2012, pp.237- 245 (40 pkt)

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A., Tworzewska J., Tworzewski P.: „Experimental validation of concrete crak identification and location with acoustic emission method”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. XII, No 1, 2012, ISSN – 1644-9665, s. 23-28 – (20 pkt),

• Świt G.: “Diagnostic of presterssed concrete structures by means of acoustic emission”, Proceeding of 8th ICRMS, 2009, IEEE Catalog Number CFP0962H-PRT, ISBN 978-1-4244-4903-3, s. 958-962 – (32 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A., Application Of The Acoustic Emission To Bridge Testing And Diagnosis; Comparison Of Procedures, IEEE Xplore - Proceedings of the IEEE, ISBN 0018-9219, 2012, p.1-10 - (50 pkt),

• Olaszek P., Świt G., Casas J.R.: “Proof load testing supported by acoustic emission. An example of application”, Bridge Maitenance, Safety and Life-Cycle Optimization, Taylor & Francis Group London 2010, ISBN 978-0-415-87786-2,s.472-479 – (16 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.: “Assessment of the Technical State of Large Size Steel Structures Under Cyclic Load with the Acoustic Emission Method - IADP”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 52, 2, ISSN 1429-2955, pp. 289-299, Warsaw 2014 – (15 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.: “Monitoring of Active Destructive Processes as a Diagnostic Tool for the Structure TechnicalState Evaluation, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol.61, No 1, 2013, ISSN 0239-7528, s.– (30 pkt),

• Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A., Tworzewska J., Tworzewski P.:Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Location in Concrete Elements, Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures”, ISBN 978-3-85748-123-9, 99, 2013, pp. 150-151 – (10 pkt),

• Świt G., Teodorczyk M.:Zastosowanietensoramomentu w procedurzeSiGMA, SCIENTIFIC ANNUAL Education-Technology_computer Science, No 4/2013/part 2, ISSN 2080-9069, pp.451-455 (5pkt)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Acoustic Emission, diagnostic, Bridge, tanks, composite materials, stress corrosion, fatigue, 5.1 Mechanika
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.13 Energetyka cieplna