Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

doktor habilitowany nauk ekonomicznych Marianna Kotowska-Jelonek

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
E-mail: mjelonek@tu.kielce.pl
Adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424435
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Rachunek kosztów, rachunek efektywności inwestycji, infrastruktura transportu a rozwój gospodarczy, efektywność kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, analizy ekonomiczna i finansowa, sektor publiczny w transporcie. Cost accounting, efficiency of investment accounting, transport infrastructure and economic growth, efficiency of railway infrastructure investments, economic and financial analyses, public sector in transport.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analizy ekonomiczne i finansowe podmiotów gospodarczych, ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie.Economic and financial analyses of enterprises, appraisal of economic and financial efficency of infrastructure investments in transport.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rachunek kosztów, efektywność inwestycji, ekonomika transportu, infrastruktura transportu
cost accounting, efficiency of investments, transport economics, transport infrastructure
1.10 Makro- i mikroekonomia
1.11 Finanse, bankowość, rachunkowość