Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Dr inż Jarosław Wikarek

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Systemów Sterowania i Zarządzania
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
Adres: Al 1000-lecia Państwa Polskiego, 25-314 Kielce
Telefon:413424200
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
zintegrowane systemy informatyczne, systemy klasy MRP, ERP, MES, optymalizacja dyskretna, modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych, modele decyzyjne łańcucha dostaw, logistyki, produkcji, wspomaganie decyzji.Integrated information systems, systems MRP, ERP, MES, discrete optimization, modeling and optimization of production processes, logistics and business models of decision-making in the supply chain, logistics, manufacturing, decision support.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oprogramowanie do optymalizacji dyskretnej, oprogramowanie do modelowania, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych, stacje robocze i wydajny serwer do obliczeń i symulacji.Discrete optimization software, software for modeling, visualization and simulation of manufacturing processes, logistics and business workstations and powerful server for calculation and simulation.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Optymalizacja procesów produkcji, dystrybucji, łańcucha dostaw. Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrożeń systemów klasy ERP, MRP w przedsiębiorstwie.Optimisation of production, distribution, supply chain. Analysis and expert opinion on the deployments of ERP and MRP systems in the enterprise.
Informacje dodatkoweAdditional information
Wikarek Jarosław: Implementation of a decision support model of the supply chain management in the environment of constraint logic programming, Pomiary - Automatyka – Robotyka, PAR, 123–128, 2013,
Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: A declarative framework for constrained search problems, Lecture Notes in Computer Science, New Frontiers in Applied Artificial Intelligence, Volume 5027/2008, LNAI Springer Berlin/Heidelberg 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 728–737, 2008, 10 pkt.
Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: A hybrid approach to modeling and optimization forsupply chain management with multimodal transport, 18th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics – MMAR 2013, 777 – 782, 2013
Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: A hybrid approach to supply chain modeling and optimization, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 1223–1230, 2013,
Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: A hybrid method for modeling and solving constrained search problems, Federated Conference on Computer Scienceand Information Systems (FedCSIS), 385–392, 2013,
Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: Mathematical programming model of cost optimization for supply chain from perspective of logistic provider, Management and Production Engineering Review Vol.3 Number 2, 49–61, 2012,
Sitek Paweł, Wikarek Jarosław: Model matematyczny optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw, Pomiary Automatyka Robotyka, 137–140, 2012,
Słowa kluczoweDziedziny nauki
ERP, MRP, CLP, Supply Chain, optimization, 5.9 Transport
5.14 Automatyka i robotyka
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce