Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr n. t. Jan Lachowski

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko: st. wykładowca
E-mail: jlach@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Telefon:41/3424437
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
modelowanie komputerowe w mechanice, narzędzia metaliczno-diamentowecomputer modelling in mechanics, metallic-diamond tools
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
system programowania metodą elementów skończonych ABAQUS system programming ABAQUS - finite element method
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski w mowie i piśmiespoken and written English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
komputerowa analiza metodą elementów skończonych w dziedzinach: wytrzymałość materiałów, mechanika pękania i zniszczenia, dynamika, zagadnienia kontaktowe.finite elements analysis in fields: material strength, fracture and failure, dynamics, contact problems.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
finite element method, computer modelling in mechanics.
5.1 Mechanika
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.19 Metody komputerowe w nauce