Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Dr hab.inż.arch. Lucjan Wacław Kamionka

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowisko: Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki
E-mail: luckam@tu.kielce.pl
Adres: Tysiąclecia Państwa Polskiego, 25 314
Telefon:41 34 24 565, 606 641 761
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
architektura, urbanistykaarchitecture, urban planning
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy i projekty z zakresu architektury, urbanistyki.
Oceny budynków w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
Expertise and designs from range of architecture and urban planning.
Sustainable architecture and its standards. assessments methods.
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografia; M30 Politechnika Świętokrzyska.Kielce.2012. "Architektura zrównoważona i jej jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny". autorMonograph: M30 Technical University of Kielce.2012.
"Sustainable architecture and its standards on basis of selected assessments methods".- author
Słowa kluczoweDziedziny nauki
sustainable architecture 5.24 Architektura i wzornictwo