Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Sebastian Różowicz

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Energoelektroniki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: s.rozowicz@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41-34-24-247
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Urządzenia i osprzęt oświetleniowy.
Badania symulacyjne efektów oświetleniowych.
Projektowanie systemów oświetleniowych.
Instalacje i sieci elektroenergetyczne.
Technika świetlna w zakresie szeroko rozumianych technologii, w szczególności cechy promieniowania optycznego w funkcji składu chemicznego przestrzeni wyładowczej, jego oddziaływania na środowisko, topologii układów stabilizacyjno-zapłonowych, ich wpływu na parametry jakości energetycznej i parametrów świetlno-optycznych.
Lighting equipment.
Lighting effect simulations.
Lighting systems designing.
Power grids systems.
Lighting Technology: technology, characteristics of optical radiation, chemical composition of the discharge space, impact on the environment, ballast topology, effect on the quality of energy and light-and-optical parameters.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Lumenomierz kulisty fi=200cm, Spektrometry CS-2000, CS-200, Nitomierze L100, Spektroradiometr Shamrock 750, Fotogoniometr, Kolorymetry, Mierniki luminancji, Wzorce barwy światła i rozkładu widmowego, Wzorce barw, Wzmacniacze szerokopasmowe mocy do 200W (20Hz - 200kHz), Komora klimatyczna Espec ARL o pojemności 1m3, Defraktometr, Mierniki jakości energii Fluke, Ława fotometryczna 5mintegrating sphere 200cm, Spectrometers CS-2000, CS-200 Luminance Meter L100, Spectroradiometer Shamrock 750, goniometer, colorimeters, luminance meters, color and spectral distribution standards, broadband amplifiers (up to 200W (20Hz - 200kHz)), climate chamber Espec ARL (capacity 1m3), diffractometer, power quality meter Fluke
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, niemiecki
english, german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie, prototypowanie i konstruowanie układów świetlno-optycznych
Badanie własności świetlno-optycznych systemów oświetleniowych
Projektowanie oświetlenia w obiektach otwartych i zamkniętych
Projektowanie iluminacyjne obiektów
Ocena jakości systemów oświetleniowych
Modelowanie i symulacja systemów iluminacji
Działalność ekspercka w zakresie źródeł światła i systemów oświetleniowych
Design, prototyping and construction of lightning and optical systems;
Research into light and optical properties of lightning systems;
Design of lightning systems in closed and open facilities;
Illumination designs;
Evaluation of lightning systems quality;
Modeling and simulation of illumination systems;
Expertise in the field of light sources and lightning systems;
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1 Oświetlenie a nasze zdrowie; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; IV KFN; 2003, 199-200
2 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Światło; 2004, nr 2(3) 2004, s. 26-27
3 Właściwości energetyczne lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; V KFN; 2004, 131-135
4 Wpływ konfiguracji układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego; Gad Stanisław, Gad Radosław, Różowicz Sebastian; Kieksz; 2005, 71-76
5 THD prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2005, Nowa Elektrotechnika, nr 10/2005, str. 8
6 Model bezstykowego bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Sebastian; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43; 2005, 143-148
7 Odkształcenie prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; XIV Konferencja Oświetleniowa W-wa; 2005, 210-219
8 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Technika Świetlna; 2007, 498-508
9 Oświetlenie jaskini; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, nr 1(9) 2007, s. 397-411
10 Komputerowe metody wyznaczania parametrów układu zapłonowego; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Archiwum Motoryzacji; 2008, 3-4/2008 str 175-184
11 Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, 29-31
12 Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, 8/2008, s. 224-227
13 Model bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
14 Model matematyczny niskociśnieniowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
15 Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2925-2932
16 Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, zeszyt 245, s. 58-67
17 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2915-2923
18 Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka;, nr 6, s. 2933-2940
19 Wpływ rezystancji przewodów wysokiego napięcia na wartość energii wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2905-2908
20 Analiza wpływu zmiany napięcia akumulatora na wartość wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 6/2011

Obrona Pracy Doktorskiej. listopad 2012

Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów układu zapłonowego
na wartość energii wyładowania iskrowego

1 Doświadczalna weryfikacja wybranych parametrów układu zapłonowego w aspekcie ochrony środowiska; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
2 Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 256'12, s. 291
3 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
4 Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
5 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 256'12, s. 281
6 Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej; Gad Stanisław, Różowicz Sebastian, Pawlak Agnieszka; Przegląd Elektrotechniczny; 8/2013
7 Analiza porównawcza półprzewodnikowych źródeł światła LED ze światłami konwencjonalnymi współczesnych pojazdów osobowych, Różowicz S.; TTS 9/2013
8 Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych Deląg M., Różowicz S., Logistyka 2014
9 Półprzewodnikowe źródła światła LED a światła konwencjonalne stosowane w pojazdach do jazdy dziennej, Różowicz S., Deląg M., Gad R., Logistyka 2014
10 Model matematyczny układu zapłonowego do analizy wpływu wybranych parametrów strony pierwotnej na wartość energii wyładowania iskrowego w pojazdach samochodowych, Różowicz S., Logistyka 2014
11 Analiza wpływu zmian napięcia akumulatora pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska, Różowicz S., Logistyka 2014
12 Effective use of illumination in vehicles through the laser engrave lamps, Różowicz S., Gad R.: INDLAS 2014 - International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition Rumunia05.2014
1 Oświetlenie a nasze zdrowie; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; IV KFN; 2003, 199-200
2 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Światło; 2004, nr 2(3) 2004, s. 26-27
3 Właściwości energetyczne lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; V KFN; 2004, 131-135
4 Wpływ konfiguracji układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego; Gad Stanisław, Gad Radosław, Różowicz Sebastian; Kieksz; 2005, 71-76
5 THD prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2005, Nowa Elektrotechnika, nr 10/2005, str. 8
6 Model bezstykowego bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Sebastian; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43; 2005, 143-148
7 Odkształcenie prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; XIV Konferencja Oświetleniowa W-wa; 2005, 210-219
8 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Technika Świetlna; 2007, 498-508
9 Oświetlenie jaskini; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, nr 1(9) 2007, s. 397-411
10 Komputerowe metody wyznaczania parametrów układu zapłonowego; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Archiwum Motoryzacji; 2008, 3-4/2008 str 175-184
11 Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, 29-31
12 Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, 8/2008, s. 224-227
13 Model bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
14 Model matematyczny niskociśnieniowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
15 Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2925-2932
16 Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, zeszyt 245, s. 58-67
17 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2915-2923
18 Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka;, nr 6, s. 2933-2940
19 Wpływ rezystancji przewodów wysokiego napięcia na wartość energii wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2905-2908
20 Analiza wpływu zmiany napięcia akumulatora na wartość wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 6/2011

Obrona Pracy Doktorskiej. listopad 2012

Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów układu zapłonowego
na wartość energii wyładowania iskrowego

1 Doświadczalna weryfikacja wybranych parametrów układu zapłonowego w aspekcie ochrony środowiska; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
2 Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 256'12, s. 291
3 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
4 Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
5 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 256'12, s. 281
6 Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej; Gad Stanisław, Różowicz Sebastian, Pawlak Agnieszka; Przegląd Elektrotechniczny; 8/2013
7 Analiza porównawcza półprzewodnikowych źródeł światła LED ze światłami konwencjonalnymi współczesnych pojazdów osobowych, Różowicz S.; TTS 9/2013
8 Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych Deląg M., Różowicz S., Logistyka 2014
9 Półprzewodnikowe źródła światła LED a światła konwencjonalne stosowane w pojazdach do jazdy dziennej, Różowicz S., Deląg M., Gad R., Logistyka 2014
10 Model matematyczny układu zapłonowego do analizy wpływu wybranych parametrów strony pierwotnej na wartość energii wyładowania iskrowego w pojazdach samochodowych, Różowicz S., Logistyka 2014
11 Analiza wpływu zmian napięcia akumulatora pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska, Różowicz S., Logistyka 2014
12 Effective use of illumination in vehicles through the laser engrave lamps, Różowicz S., Gad R.: INDLAS 2014 - International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition Rumunia05.2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Technika oświetleniowa, elektrotechnika pojazdowa, motoryzacja, układ zapłonowy 5.9 Transport
5.10 Elektrotechnika
5.11 Elektroenergetyka