Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Stanisław Wójcik

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Mechaniki
Stanowisko:
E-mail: swojcik@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika - dynamika maszyn-teoria drgań, wibroakustyka, teoria mechanizmów, modelowanie i symulacja.
Zarządzanie Produkcją - optymalizacja w procesie produkcji, sterowanie zapasami w procesie produkcji.
Mechanics - Dynamics machine-vibration theory, vibroacoustics, the theory of mechanisms, modeling and simulation.
Production Management - optimization of the production process, inventory control in the production process.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Brak.No.
Języki komunikacjiLanguages of communication
PolskiPolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy , doradztwoConsulting, expertise.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 94393 pt. Sprzęgło cięgłowo-dźwigniowe do łączenia niewspółosiowych wałów. Urząd Patentowy PRL 1977,
W.Gierulski, S.Wójcik,
1. Certificate of copyright for making invention No. 94393 Under the title: Lever clutch to connect not coaxial shafts.. The Patent Office PRL 1977
Wacław Gierulski, Stanisław Wójcik,
Informacje dodatkoweAdditional information
w ostatnich latach brakIn recent years, none.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
dynamika maszyn, teoria mechanizmów, teoria drgań, wibroakustyka, modelowanie i symulacja, optymalizacja w procesie produkcji, zapasy 5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.21 Inżynieria Produkcji