Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Sławomir Luściński

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Produkcji
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: slawomir.luscinski@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:+48 41 41 34 24 378
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria produkcji , w szczególności: (1) Organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami; (2) Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw; (3) Systemy informatyczne zarządzania, Systemy wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną.Production engineering, in particular: (1) The organization and management of production and services; (2) Efficiency, productivity and businesd organization; (3) Information systems (Business Informatics), decision support systems, knowledge management in production.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Diagnoza stopnia rozwoju organizacji i jej systemów informatycznych zarządzania (SIZ), ocena wpływu SIZ na rozwój organizacji, dobór SIZ dopasowanego do poziomu rozwoju organizacji. Diagnosis of organization development based on the concept of the analysis of the impact of information systems on organization development in terms of their effective use in the organization management, interpreted as the alignment of growth processes in two domains: information technology and general management.
Informacje dodatkoweAdditional information
Aktualny spis publikacji
Polska Bibliografia NaukowaCurrent list of publications
Polish Scholarly Bibliography
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Production engineering, Information systems (Business Informatics), Information Technologies 1.13 Nauki o zarządzaniu
5.16 Technologie informacyjne
5.21 Inżynieria Produkcji