Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Wioletta Grzmil

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: wgrzmil@tu.kielce.pl
Adres: Al. 1000-lecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34 24 498
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania właściwości materiałów budowlanych
Technologia i ocena trwałość betonu
Metody badań mikrostruktury betonu
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski,
angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych
Ocena trwałości betonów tradycyjnych oraz samozagęszczalnych
Informacje dodatkoweAdditional information
J. Wawrzeńczyk, W.Grzmil: "Trwałość mrozowa betonu po przyśpieszonej karbonatyzacji" Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno przyrodniczego w Bydgoszczy. Materiały Budowlane 2009;
W. Grzmil, J. Wawrzeńczyk: "Wpływ karbonatyzacji betonu z dodatkiem żużla na jego mrozoodporność" Mat. V Konferencji Naukowo-Technicznej Matbud Kraków 2007;
W. Grzmil, J. Wawrzeńczyk: "Wpływ dodatku popiołu lotnego na mikrostrukturę warstwy powierzchniowej betonu samozagęszczalnego ' 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2009”;
W. Grzmil: "Wpływ karbonatyzacji na właściwości przypowierzchniowej warstwy betonu samozagęszczalnego z dodatkiem popiołu lotnego" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Budownictwo, p. 293-301, 2009;
Z. Owsiak, W. Grzmil: „Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na trwałość warstwy przypowierzchniowej betonu samozagęszczalnego”, Mat. VI Konferencji Naukowo-Technicznej Matbud Kraków 2011;
Z. Owsiak, W. Grzmil: “ The influence of carbonation of self-compacting concrete with granulated blastfurnace slag addition on its chose properties”, Cement Wapno Beton nr 6, p. 137-144, 2013;
W. Raczkiewicz, W.Grzmil: "Ocena betonu jako otuliny stali zbrojeniowej", Przegląd Budowlany nr 5, p. 56-58
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Trwałość betonu
Kompozytowe materiały budowlane
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa