Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Dr inż. Adam Szcześniak

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Centrum Laserowych Technologii Metali
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: a.szczesniak@tu.kielce.pl
Adres:
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Systemy elektroniczne
Systemy informatyczne
Systems of electronics
Systems of Informatics
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Angielski
Polish
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie systemów elektronicznych i informatycznych.
Analiza układów elektronicznych.
Układy mikroprocesorowe
Przetworniki optoelektroniczne
Informacje dodatkoweAdditional information
Dorobek naukowy:

Monografie i rozdziały w książkach:

1. Szcześniak A., Szcześniak Zb. “Methods and devices of processing signals of optoelectronic position transducers” rozdział w książce „Optoelectronic Devices and Properties”, Wydawnictwo INTECH , Wydanie I, marzec 2011 r., roz. 17, str. 349-372, ISBN 978-953-307-204-3


Publikacje w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej
(ISI Master Journal List):

1. Szcześniak A., Myczuda Z. „Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R.88 NR 5a/2012, str.247-250, ISSN 0033-2097

2. Szcześniak A., Myczuda Z. “A method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R.86 NR 10/2010, str.336-340, ISSN 0033-2097

3. Szcześniak A., Szcześniak Zb. „Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R.86 NR 9/2010 str.348-350, ISSN 0033-2097

4. Szcześniak A., Szcześniak Zb. „Mikroprocesorowe przetwarzanie sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R.85 NR 4/2009, str.153-158, ISSN 0033-2097

5. Szcześniak A., Szcześniak Zb. „Methods and analysis of processing signals of incremental optoelectronic transducer” Review of Scientific Instruments, Volume 80, 2009, pp. 1-6

6. Szcześniak A., Szcześniak Zb. „Mikroprocesorowy symulator sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia”. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 85 NR 8/2009, str.119-122, ISSN 0033-2097

7. Szcześniak A., Antoniw U., Myczuda Ł., Myczuda Z., „Logarytmiczne przetworniki analogowo-cyfrowe z nagromadzeniem ładunku i impulsowym sprzężeniem zwrotnym”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 89 NR 8/2013, str. 277 – 281, ISSN 0033-2097Publikacje indeksowane przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej
(ISI Master Journal List):

8. Szcześniak A., Myczuda Z. „Analiza logarytmicznego analogowo-cyfrowego przetwornika z sukcesywną aproksymacją z uwzględnieniem pasożytniczych pojemności”. PAK, (artykuł przyjęty do druku), ISSN 0032-4140

9. Szcześniak A., Szcześniak J. “An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer”, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 5 /2011, str. 161 – 163, ISSN 0033-2089

10. Szcześniak A., Myczuda Z. „Analiza rozwiązań układowych zmniejszających rezystancję przewodzenia w kluczach analogowych” PAK, vol. 57 nr 3, 2011r., str. 269 – 273, ISSN 0032-4140

11. Szcześniak A., Szcześniak Zb. „Phase signals in the optoelectronic position transducer system”, Logistyka XIII, NR 6/2009, ISSN 1231-5478

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie
polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (w tym konferencje międzynarodowe):
12. Szcześniak A. “Application of Proteus VSM software to simulate logarithmic analog-to digital converter with successive approximation” Automatics 2011 Lwów Ukraina, str. 396-397
13. Szcześniak A., Myczuda Z. “Simulation of logarithmic analog-to-digital converter with successive approximation” . 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Transcom 2011, 27-29 June 2011, Słowacja
14. Szcześniak A., Szcześniak J. “An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer”, poster number: EI16, 14th International Student Conference on Electrical Engineering, Praga Czechy 6.V.2010

15. Szcześniak A., Myczuda Z. „Porzędowy logarytmiczny analogowo cyfrowy przetwornik”, IV International Conference „Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application”, Lwów Ukraina 9-11 listopada 2009

16. Szcześniak A., Szcześniak Zb. “Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits.” 8-th European Conference of Research and Scientific Workers TRANSCOM 2009, University of Żilina. Slovak Republic. str.81-85

17. Szcześniak A., Szcześniak Zb. „Phase signals in the optoelectronic position transducer system”, XIII Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu - „TRANSCOMP”, Zakopane 2009
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mikrokontroler, przetwornik optoelektroniczny, projektowanie, analiza