Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Andrzej Zuska

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.zuska@tu.kielce.pl
Adres: 1000 - lecia Państwa Polskiego, 25-314 Kielce
Telefon:413424612
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technika samochodowa, badania elementów i podzespołów pojazdów samochodowych na symulacyjnych stanowiskach badawczych, transport samochodowy.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura będąca na wyposażeniu Laboratorium Samochodów i Ciągników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania symulacyjne (statyczne i dynamiczne) w zakresie charakterystyk oraz trwałości elementów i podzespołów pojazdów samochodowych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. PL 213837 B1. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych, patent udzielony 02.03.1012 r.
2. PL 213838 B1. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych, patent udzielony 02.03.1012 r.
3. PL 212626 B1. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badania zachowania kierowców, patent udzielony 17.05.1012 r.
Informacje dodatkoweAdditional information
Lista publikacji naukowych zawarta w bazie dorobku naukowego PŚk.
Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowo - technicznej "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych"
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Transport samochodowy, samochody, dynamika samochodu 5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.9 Transport