Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Małgorzata Sokała

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: sokala@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:+48 41 3424 393
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Matematyka, metody numeryczne, proste i odwrotne zagadnienia wymiany ciepła, prognozowanie i modele ekonometryczne. Mathematics, Numerical Methods, Direct and inverse heat conduction problems, Forecasting and Econometric Models.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Informacje dodatkoweAdditional information
Aktualny spis publikacji
Polska Bibliografia Naukowa
Current list of publications
Polish Scholarly Bibliography
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Numerical Methods, Trefftz function, heat transfer, inverse problems in mechanics 2.1 Matematyka
5.1 Mechanika
5.19 Metody komputerowe w nauce