Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Agnieszka Molendowska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko: adiunkt
E-mail: agam@tu.kielce.pl
Adres: al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 34-24-693
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania właściwości fizycznych betonów nienapowietrzonych i napowietrzonych. Badania odporności betonu na działanie mrozu - badanie odporności na wewnętrzne pękanie i powierzchniowe łuszczenie według norm polskich, europejskich oraz ASTM C666. Wyznaczanie parametrów struktury porów powietrznych w betonach napowietrzonych wg normy PN-EN 480-11.
Betony samozagęszczalne SCC oraz betony BWW.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Wyposażenie laboratoryjne służące do badania nasiąkliwości betonu, wytrzymałości na ściskanie.
Komora do badania mrozoodporności betonu (zamrażanie próbek w wodzie lub w powietrzu).
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości fizycznych betonów nienapowietrzonych i napowietrzonych. Badania odporności betonu na działanie mrozu - badanie odporności na wewnętrzne pękanie i powierzchniowe łuszczenie według norm polskich, europejskich oraz ASTM C666. Wyznaczanie parametrów struktury porów powietrznych w betonach napowietrzonych wg normy PN-EN 480-11.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
-
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Molendowska Agnieszka: Możliwość napowietrzenia betonu poprzez zastosowanie mikrosfer, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Budownictwo Z. 113 2008, 0 pkt.
2. Molendowska Agnieszka: Wpływ ilości powietrza w betonie na jakość struktury porów powietrznych, Konferencja doktorantów, Wisła 2007. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Budownictwo, Gliwice 2007 1763 2007, 0 pkt.
3. Molendowska Agnieszka, Wawrzeńczyk Jerzy: Mrozoodporność betonów o dużej ciekłości napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych, Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy str. 221-228 2011, 0 pkt.
4. Molendowska Agnieszka, Wawrzeńczyk Jerzy: Mrozoodporność betonów o dużej ciekłości napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych, Materiały budowlane 10/2011, str. 50-51 2011, 6 pkt.
5. Molendowska Agnieszka, Wawrzeńczyk Jerzy: Zastosowanie mikrosfer jako alternatywna metoda napowietrzania betonu, Budownictwo, Technologie, Architektura 4/2011, str. 51-55 2011, 3 pkt.
6. Wawrzeńczyk Jerzy, Kłak Adam, Molendowska Agnieszka: Internal damage of SFRSCC concrete subjected to freeze-thaw cycles., Materiały - 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS – 24-26 czerwca 2013 Żylina, Słowacja 2013, 0 pkt.
7. Wawrzeńczyk Jerzy, Kłak Adam, Molendowska Agnieszka: Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges, Structure and Environment 2012, 2 pkt.
8. Wawrzeńczyk Jerzy, Kłak Adam, Molendowska Agnieszka: Trwałość mrozowa samozagęszczalnego betonu zbrojonego włóknami stalowymi., Materiały - III Konferencja POIG - Łódź 2013 2014, 0 pkt.
9. Wawrzeńczyk Jerzy, Kłak Adam, Molendowska Agnieszka, Juszczak T.: Trwałość mrozowa betonów z cementami żużlowymi., Materiały - Konferencja POIG Łodź 18-20 listopad 2012 2012, 0 pkt.
10. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka: Kształtowanie struktury porów powietrznych poprzez zastosowanie mikrosfer, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno przyrodniczego w Bydgoszczy. Materiały Budowlane 113-120 2009, 0 pkt.
11. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka: Mrozoodporność betonów napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych, Konferencja Dni betonu 2010 817-827 2010, 0 pkt.
12. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka: Struktura porów powietrznych a mrozoodporność betonów napowietrzonych za pomocą mikrosfer/ Air void structure relation to the frost resistance of air-entrained concrete by with microspheres, Cement, Wapno, Beton 5/2011, str. 278-287 2011, 15 pkt.
13. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka: Związek struktury porowatości betonu napowietrzonego za pomocą mikrosfer z jego mrozoodpornością, XII Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2009. 145-146 2009, 0 pkt.
14. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka: Związek struktury porowatości betonu napowietrzonego za pomocą mikrosfer z jego mrozoodpornością, Fizyka budowli w teorii i praktyce Tom 5, nr 2, s. 55-58 2010, 2 pkt.
15. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka, Juszczak Tomasz: Wpływ charakterystyk porowatości na mrozoodporność oraz wytrzymałość betonów napowietrzonych, Ochrona przed korozją Nr 5s/A, s. 281 - 286 2008, 6 pkt.
16. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka, Juszczak Tomasz, Kłak Adam: Odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu zawierającego granulowany żużel wielkopiecowy, Konferencja Dni betonu 2012 2012, 0 pkt.
17. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka, Kłak Adam: Trwałość mrozowa betonu mostowego, Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość budowli i ochrona przed korozją KONTRA 2012 2012, 0 pkt.
18. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka, Kłak Adam: Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu, Budownictwo i Architektura 2013, 3 pkt.
19. Wawrzeńczyk Jerzy, Molendowska Agnieszka, Świercz Przemysław: Wpływ zastosowania mikrosfer na jakość napowietrzenia i mrozoodporność betonów o dużej ciekłości, Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła 2008, 0 pkt.
20. Wawrzeńczyk Jerzy, Kłak Adam, Molendowska Agnieszka: Fizyka Budowli w teorii i Praktyce - Łódź 2013., Instytut Fizyki Budowli - Katarzyna i Piotr Klemm S.C., 4 pkt
Słowa kluczoweDziedziny nauki
beton, trwałość, mrozoodporność, napowietrzanie 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa