Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Romuald Janion

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Urządzeń i Systemów Automatyki
Stanowisko: starszy wykładowca
E-mail: mjanion @interia.pl
Adres: Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Automatyzacja procesów technologicznych - elektrotermicznych
Elektrotermia
Elektrotermiczne metody w inżynierii materiałowej
Materiałoznawstwo elektrotechniczne
Elementy i urządzenia automatyki
Automation of technological processes - electrothermal
Electroheat
Electrothermal methods in materials engineering
Electrical Materials
Components and automation equipment
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, Polish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Automatyzacja procesów technologicznych - elektrotermicznych
Elektrometalurgiczne piece łukowe
Elektrotermiczne metody w inżynierii materiałowej
Materiałoznawstwo elektrotechniczne
Automation of technological processes - electrothermal
Elektrometalurgiczne arc furnaces
Electrothermal methods in materials engineering
Electrical Materials
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
------
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Automation of technological processes, Electroheat
Electrothermal methods in materials engineering, Electrical Materials
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.10 Elektrotechnika
5.14 Automatyka i robotyka