Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka: Katedra Urządzeń i Systemów Automatyki
Stanowisko: prof.PŚk
E-mail: wcislik@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce
Telefon:+48413424212
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Automatyka przemysłowa,
Sterowanie procesami przemysłowymi,
Regulatory przemysłowe - optymalizacja nastaw,
Programowanie sterowników PLC, PAC i mikrokontrolerów,
MATLAB, metody numeryczne, modelowanie układów dynamicznych,
Procesy dynamiczne systemu elektrodynamicznego
Problemy jakości zasilania, kompensacji mocy biernej,
Sterowanie procesem elektrostalowniczym
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
System do badania zgodności urządzeń elektrycznych,
Pracownia kompatybilności urządzeń elektrycznych (zakłócenia: ESD, Surge, Burst, Pole magnetyczne)
udary napięciowe, Szybkie
Stanowisko do montażu układów elektronicznych,
Uniwersalne, programowalne układy pomiarowe,
Kalibratory
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski , Angielski, Rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Kursy programowania sterowników PLC, PAC i mikro-kontrolerów ARM,
Pomiary parametrów układu zasilania elektroenergetycznego,
Kompensacja mocy biernej
Pomiary parametrów pieców łukowych,
Konstrukcja specjalizowanych elektronicznych układów pomiarowych, sterujących,
Układy pomiarowe, monitorowania, sterowania
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Patenty - 3,
Zgłoszenia patentowe - 25,
Wzór użytkowy -1,
Informacje dodatkoweAdditional information
ok. 180 publikacji, udział - ok. 50 konferencjach, Nagroda sekretarza PAN,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odznaczenia państwowe i branżowe,
Promotor pracy dyplomowej która zajełą II miejsce w konkursie Siemensa w 2013 roku
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.10 Elektrotechnika
5.11 Elektroenergetyka
5.14 Automatyka i robotyka
5.15 Elektronika
5.18 Technika w medycynie
5.19 Metody komputerowe w nauce