Strona główna
English version

Laboratorium Lepiszczy Asfaltowych

Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Opiekun: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium Lepiszczy Asfaltowych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium oferuje badanie właściwości asfaltów drogowych, polimeraoasfatów oraz każdego rodzaju lepiszcza na bazie asfaltu. Możliwe jest wykonanie pełnej oceny zgodności asfaltów drogowych oraz polimeroasfaltów z aktualnie obowiązującymi normatywami PN-EN 14023 oraz PN EN 12591.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- starzenie asfaltów
- modyfikacja asfaltów
- jakość asfaltów modyfikowanych
- budowa koloidalna
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badanie właściwości asfaltów modyfikowanych (Wstępne Badanie Typu) wytwarzanych w procesie produkcji przemysłowej przeznaczonych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- penetrometr do asfaltu
- automatyczny aparat do badania temperatury mięknienia,
- automatyczny aparat do badania temperatury łamliwości asfaltu,
- aparat do pomiaru lepkości asfaltu,
- aparat RTFOT - do starzenia po przez odparowanie w cienkiej warstwie (krótkoterminowe),
- aparat PAV - do symulacji procesu starzenia eksploatacyjnego (długoterminowe),
- BBR - reometr zginanej belki
- DUKTYLOMETR - badanie ciągliwości, kohezji oraz nawrotu sprężystego dla asfaltu,
- mikroskop fluorescencyjny
Aparat BBR - Reometr zginanej belki
Aparat Fraassa
Aparat PAV
Aparat PiK
Aparat RTFOT
AXIO Scope.A1 - Mikroskop fluorescencyjny
Duktylometr
Penetrometr do asfaltu
RHEOTEST RN 4.1

Aparat BBR - Reometr zginanej belkia
Aparat Fraassaa
Aparat PAVa
Aparat PiKa
Aparat RTFOTa
AXIO Scope.A1 - Mikroskop fluorescencyjnya
Duktylometra
Penetrometr do asfaltua
RHEOTEST RN 4.1a

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
- Badanie właściwości dwóch rodzajów asfaltów modyfikowanych z określeniem zgodności z normą PN-EN 14023 - Wykonanie Badania Typu dla asfaltów PMB 25/55-60 oraz PMB 45/80-55
- Badanie właściwości zalewy asfaltowej drogowej przeznaczonej do wypełnienia dylatacji w obiektach mostowych,
ReferencjeReferences
Udział w badaniach porównawczych organizowanych przez ORLEN ASFALT w 2013 roku. Zakres badań obejmował badanie podstawowych właściwości asfaltów drogowych oraz modyfikowanych polimerami. Uzyskano pozytywny wynik z badań porównawczych.
Informacje dodatkoweAdditional information
Udział w badaniach porównawczych (POL LAB, ORLEN
Słowa kluczoweDziedziny nauki
asfalt drogowy, asfalt modyfikowany, modyfikacja asfaltu, penetracja, temperatura mięknienia, ciągliwość asfaltu, nawrót sprężysty, starzenie asfaltu, kohezja, 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
5.8.1 Ceramika, polimery