Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Laboratorium Technologii Wody i Ścieków

Jednostka: Katedra Technologii Wody i Ścieków Opiekun: dr hab.inż.prof.PŚk Mikołaj Sikorski, Profesor Politechniki Świętokrzyskiej
Adres: E-mail: sikorski@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium Technologii Wody i Ścieków
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Analiza ilościowa substancji absorbujących promieniowanie nadfioletowe lub widzialne. Poziom oznaczalności: 0,1- 0,01mg/l

- Pomiar mętności roztworów wodnych metodą nefelometryczną. Zakres pracy: 0,01 – 1000 NT

- Wyznaczanie rodzaju oraz optymalnej dawki flokulanta w procesie odwadniania osadów poprzez pomiar czasu ssania kapilarnego.

- Odseparowanie cząstek zawieszonych lub koloidalnych od cieczy poprzez wirowanie. Maksymalna objętość próbek: 4x100ml; prędkość obrotowa: 6000.


Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Spektrofotometr Aqua Mate

- Mętnościomierz HACH 2100P ISO

- Miernik czasu ssania kapilarnego „CST METER” firmy ProLabTech

- ROTOFIX 32A firmy Andreas Hettich GmbH&Co.KG

- Mieszadło-flokulator JL T6 wielostanowiskowe firmy Conbest sp. z o.o.Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl