Strona główna
English version

Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu

Jednostka: Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej Opiekun: mgr Dorota Koruba, Asystent
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: dkoruba@tu.kielce.pl
WWW: http://www.mibiol.tu.kielce.pl Telefon: 41 34 24 853
NazwaName
Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu prowadzi badania w zakresie:
1. zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego
2. przepływów strumienia powietrza wentylacyjnego
3. określenia jakości powietrza wewnętrznego
4. jakości i ilości zarodników grzybów pleśniowych obecnych w pomieszczeniach mieszkaniowych i użyteczności publicznej
5. procesu biodeterioracji pleśniowej w obiektach budowlanych
6. mikroklimatu w obiektach budowlanych
7. "Syndromu Chorego Budynku" (SBS - Sick building syndrome)
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Biodeterioracja; Syndrom Chorego Budynku.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Analizy mikrobiologiczne powietrza.
Analizy parametrów mikroklimatu wewnętrznego.
Pomiary zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w klimatyzowanych i nieposiadających systemów klimatyzacyjnych budynkach biurowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Analizator CO2
Analizator spalin z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej
Anemometry
Automatyczny licznik kolonii
Cieplarka (inkubator) z wymuszonym obiegiem powietrza
Diagnostyczny mikroskop odwrócony
Dygestorium
Kamera termowizyjna wraz z przyrządem pomiarowym do określania przewodzenia ciepła z sondą i celą
Komputery (szt.2) klasy PC do programowania i obsługi urządzeń pomiarowych
Laboratoryjny system oczyszczania wody
Miernik natężenia dźwięku
Miernik różnicy ciśnienia wraz z sondą 1000hPa
Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Urządzenia do pomiaru temperatury, światła i wilgotności z rejestratorem danych
Urządzenie do pomiaru stężenia CO i CO2 wraz z sondami
Waga laboratoryjna
Analizator CO2
Analizator spalin wraz z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej
Anemometry z dodatkowym wyposażeniem
Automatyczny licznik kolonii
Dygestorium
Inkubator mikrobiologiczny z serii BF, BINDER
Kamera termowizyjna
Mikroskop diagnostyczny, odwrócony
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza z serii FD BINDER
Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego system Elix Advantage
Waga laboratoryjna

Analizator CO2 a
Analizator spalin wraz z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej a
Anemometry z dodatkowym wyposażeniem a
Automatyczny licznik kolonii a
Dygestorium a
Inkubator mikrobiologiczny z serii BF, BINDER a
Kamera termowizyjna a
Mikroskop diagnostyczny, odwróconya
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza z serii FD BINDERa
Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego system Elix Advantagea
Waga laboratoryjna a

Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.1.1 Biochemia
3.2.1 Biotechnologia komórkowa
3.2.5 Biotechnologia środowiskowa
3.3.11 Mikrobiologia
3.4.9 Ekologia mikroorganizmów
3.4.12 Ekologia populacyjna
3.5.8 Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb
4.1.8 Mikrobiologia
5.6 Budownictwo
5.20 Inżynieria ochrony środowiska