Strona główna
English version

Laboratorium Systemów Hydrotronicznych

Jednostka: Katedra Urządzeń Mechatronicznych Opiekun: dr inż. Piotr Woś, adiunkt
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce E-mail: wos@tu.kielce.pl
WWW: http://mechatronika.tu.kielce.pl Telefon:
NazwaName
Laboratorium Systemów HydrotronicznychLaboratory of Hydrotronic Systems
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium naukowo-badawcze.Research laboratory
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Laboratorium naukowo-badawcze systemów hydrotronicznych, napędów i sterowań elektrohydraulicznych wykorzystujące metody adaptacyjne, systemy czasu rzeczywistego, technologie szybkiego prototypowania sterowania..lack
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
a) prace naukowo badawcze

Badania doświadczalne elementów i układów sterowania osiami hydrotronicznymi, a w szczególności:
zaawansowanych algorytmów PID (z kompensacją opóźnienia, przestrajanym wzmocnieniem, samonastrajających się i wielowymiarowych),
algorytmów wykorzystujących metody teorii sterowania (regulatory optymalne, impedancyjne i admitancyjne, regulatory wykorzystujące model procesu, w tym realizujące sterowanie adaptacyjne),
Badania adaptacyjnych algorytmów sterowania odpornych na działanie zmiennych obciążeń, stabilizacja prędkości i dokładności pozycjonowania serwonapędu elektrohydraulicznego przy zmianach obciążenia zewnętrznego,
Badania nad układami sensorycznymi wykorzystywanymi w maszynach.

b) prace pod katem współpracy z podmiotami gospodarczymi

Diagnostyka układów hydraulicznych
Do diagnostyki i monitorowania procesów zachodzących w układach płynowych wykorzystuje się produkty Hydac i Hydrotechnik, przepływomierze do pomiaru przepływu objętościowego, programy do symulacji i wizualizacji (SolidWorks, FluidSimP, FluidSimH, AutomationStudio, Matlab/Simulink, DasyLab), cyfrowe i programowalne przyrządy kontrolno-pomiarowe.
Szybką diagnostykę układów hydraulicznych umożliwiają przenośne elektroniczne przyrządy pomiarowe, które przeznaczone są do prowadzenia pomiarów bezpośrednio na maszynie lub urządzeniu w czasie ich normalnej pracy, z możliwością bieżącego i ciągłego zapisu danych oraz ich archiwizacji i wizualizacji.
Posiadany przenośny przyrząd pomiarowy HMG 3000 (HMG 2000) firmy HYDAC, przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, strumienia przepływu, w układach hydraulicznych i maszyn i urządzeń. Zaletą tych przyrządów jest równoczesny pomiar kilku wielkości fizycznych: ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, strumienia przepływu, częstotliwości.
Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja dynamiczna elementów i układów hydrotronicznych ( np. adaptacyjnych układów sterowania manipulatorem elektrohydraulicznym o konstrukcji równoległej).
Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych.
Doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania, modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego.
Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji oraz napędu i sterownia układów hydraulicznych.
lack
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Zestaw aktuatorów, sensorów i elementów sterujących do układów hydrotronicznych. Szczegółowa specyfikacja aparatury:
1. Cylinder hydrauliczny CDM1/MT4/40/28/250 A1X/B1CFUMTF. - 3 sztuki,
2. Zawór 4WRSE 6 V1-35-3X/G24Ko/A1V - 3 sztuki,
3. Przetwornik pomiarowy ciśnienia HM18-1X/350-V-B/VO/O ze zintegrowanym układem elektronicznym – 9 sztuk,
4. Przetwornik siły ściskającej i rozciągającej ze zintegrowanym układem elektronicznym KT1101-K-10kN-2410-D – 3 sztuki,
5. Serwozawór 4WS2EM6-2X/20B11ET315K17EV wg RE29564 – 1 sztuka,
6. Karta z elementami elektronicznymi do serwozaworu 4WS2EM6-2X/20B11ET315K17EV – 1 sztuka,
7. Serwozawór 4WSE2ED10-5X/45B9ET315K31EV – 1 sztuka,
8. Serwozawór elektrohydrauliczny WP3-10/30-10 - 1 sztuka,
9. Regulator RE1 z wej. od termoelementu, 2 alarmy, 2 przekaźniki - 2 sztuka,
10. Regulator RE4 z wejściem uniwersalnym, wyj. przekaźnikowe, alarmy, interfejs RS-485 - 1 sztuka.
11. Stanowisko HSD Hydrauliczne Stanowisko Dydaktyczne,
12. Hydrauliczna stacja zasilająca HS054 – CE – A448 – 4 Rexroth Hydraulics,
13. Elektroniczne urządzenie pomiarowe do monitorowania układów płynowych HMG 3000 , HMG 2020 Hydrotechnik,
14. Elektro-hydrauliczne stanowisko dydaktyczne dźwignika.
lack

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Braklack
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Braklack
ReferencjeReferences
Braklack
Informacje dodatkoweAdditional information
Braklack
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.14 Automatyka i robotyka
5.15 Elektronika
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce