Strona główna
English version

Naukowo - Badawczy Klaster Komputerowy

Jednostka: Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej Opiekun: mgr inż. Małgorzata Kita, informatyk
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: mkita@tu.kielce.pl
WWW: http://komputer.tu.kielce.pl/klaster/ Telefon: 413424345
NazwaName
Naukowo - Badawczy Klaster KomputerowyScience - Research Cluster Computer
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
W oparciu o oprogramowanie zainstalowane na klastrze tj. MATHEMATICA, MATLAB, ABAQUS, SAS możliwe bedą realizacje prac naukowo-badawczych związanych między innymi z drążeniem danych, analizami statystycznymi, badaniami operacyjnymi oraz statystyczną kontrolą jakości a także z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów inżynierskich oraz tworzeniem modeli matematycznych w technice i ekonomii dla potrzeb przedsiębiorstw. Narzędzia uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji) będą aplikowane do identyfikacji wzorców w dużych zbiorach danych o charakterze jakościowym. Dodatkowo podejmowane będą zadania wykorzystania oprogramowania do współpracy z innymi systemami, w szczególności z systemami zarządzania bazami danych. W dalszej perspektywie moduły systemu będą wykorzystywane do analiz tekstów, zwłaszcza do operacji text mining. Scope of research: The major activities of the research group will include data mining, statistical analysis, statistical quality control and operational research using computational programs (MATHEMATICA, MATLAB, ABAQUS and SAS). The laboratory team will also focus on the use of artificial intelligence tools for pattern identification in massive sets of qualitative data and the use of computational methods of analysis for solving engineering and economic problems defined by complex mathematical models. Other research interests include system integration, particularly integration of database management systems with a view to applying system modules to text mining tasks.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Możliwość prowadzenia badań obliczeniowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki itp. poprzez wykorzystanie dostępnego na klastrze oprogramowania.Ability to conduct research in the field of computational mathematics, physics, computer science, etc. through the use of software available on the cluster.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Obliczenia prowadzone w oparciu o oprogramowanie dostępne na klastrze, umożliwiają realizowanie prac naukowo-badawczych związanych między innymi z drążeniem danych, analizami statystycznymi, badaniami operacyjnymi oraz statystyczną kontrolą jakości a także z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów inżynierskich oraz tworzeniem modeli matematycznych w naukach podstawowych, technice i ekonomii. Obliczenia mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej Politechniki Świętokrzyskiej.Calculations carried out on the basis of software on the cluster, enable the realization of scientific research projects including drill-down data, statistical analysis, operations research, and statistical quality control as well as in solving real engineering problems and the creation of mathematical models in basic science, technology and economics . Calculations can be used only for the promotion of scientific, research, educational and missionary Kielce University of Technology.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Macierz dyskowa, klaster komputerowy z 32 serwerami, komputery do zarządzania oraz prac związanych z instalacją oprogramowania na klastrze komputerowym, gridServer + gridMathematica 12 licencji akademickich, -gridServer + gridMathematica 1 licencja komercyjna, pakiet MATLAB wraz z wyborem toolboxów 25 licencji akademickich, MATLAB Distributed Computing Engine, 64 procesory, pakiet ABAQUS, system SAS wraz z modułami, przełączniki, kontroler WiFi, punkty dostępu radiowego typu Cisco Aironet .
Planned equipment: an upgradeable disk array controller with a minimum capacity of 8.4TB, a computer cluster with 32 servers, additional computers for cluster management, cluster software installation services, gridServer + gridMathematica (12 academic licences), gridServer + gridMathematica (1 commercial licence), MATLAB toolbox package (25 academic licences), ABAQUS package (12 academic licences), a SAS system with modules, 24 Network switch ports, a WiFi controller, Cisco Aironet radio access points.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Brak-
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Brak-
ReferencjeReferences
Brak-
Informacje dodatkoweAdditional information
Brak-
Słowa kluczoweDziedziny nauki
klaster obliczeniowy 5.16 Technologie informacyjne