Strona główna
English version

Laboratorium Kruszyw i Gruntów

Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Opiekun: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,, 25-314 Kielce E-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium Kruszyw i Gruntów
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium oferuje możliwość określenia właściwości geometrycznych (tj. uziarnienia, kanciastość, kształtność itp.) oraz właściwości fizyczne (tj. twardość, ścieralność, polerowalność itp.) kruszyw mineralnych, z recyklingu oraz sztucznych Wszystkie badania wykonywane są pod względem możliwości zastosowania kruszyw we wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych począwszy od podbudów po przez w-we wiążącą aż do ścieralnej. Dodatkowo w laboratorium możliwe jest określenie przydatności gruntów do robót ziemnych wraz z określeniem ich podstawowych właściwości.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- odporność na polerowanie kruszywa grubego,
- przepływ kruszywa drobnego,
- wpływ rodzaju kruszywa na przyczepność asfaltu,
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
W laboratorium wykonywane są badania zlecone przez producentów kruszyw w celu określenia możliwości ich zastosowania. Dzięki wynikom badań możliwe jest zadeklarowanie właściwości kruszywa i jego przyporządkowanie do danych warstw konstrukcyjnych (zgodność z normą PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242).
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- aparat do badania ścinania,
- sita badawcze,
- aparat do badania Proctora,
- Bęben Los Angeles - aparat do pomiaru odporności na rozdrobnienie kruszywa grubego,
- Bęben micro Devala - aparat do badania odporności na ścieralnie powierzchniowe kruszywa
grubego,
- aparat do polerowania PSV,
- wahadło angielskie do pomiaru współczynnika tarcia,
- badanie wskaźnika CBR,
- komora klimatyczna do badania mrozoodporności kruszywa,
- aparat do badania kanciastości kruszywa drobnego,
- aparat do określenia wskaźnika piaskowego SE,
- piknometry do określenia gęstości ziarn i nasiąkliwości,

Pneumatic Direct/Residual Shear

Pneumatic Direct/Residual Sheara

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
- Badanie odporności na polerowanie kruszywa grubego zlecone przez producentów kruszyw,
- Badanie jakości gruntów podłożą do robót ziemnych,
- Badanie jakości kruszyw mineralnych przeznaczonych na warstwy podbudów w technologii kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- Określenie możliwości zastosowania grunt na zasypkę przy wykonywaniu ścian oporowych z gruntu zbrojonego
ReferencjeReferences
Udział w badaniach porówanwczych organizowanych przez POLLAB w 2012 roku. Badania wykonywano zarówno dla gruntów oraz kruszyw. Uzyskano pozytywny wynik z przeprowadzonych badań, którego wartości mieściły się w określonym przedziale. Obrazuje to zbieżność uzyskiwanych wyników badań.
Informacje dodatkoweAdditional information
Udział w badaniach porównawczych (POL LAB).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
kruszywa drogowe, podbudowy drogowe, badanie Proctora, ścieralność kruszywa, polerowalność, PSV, nasiąkliwość, gęstość, odporność na rozdrobnienie, wskaźnik piaskowy 5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa