Strona główna
English version

Laboratorium Gospodarki Odpadami

Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Opiekun: dr Jolanta Latosińska, adiunkt
Adres: E-mail: jlatosin@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium Gospodarki Odpadami
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- badania metodą dynamiczną aktywności oddechowej zwierząt, roślin, odpadów, gleb, kompostu
- ocena aktywności oddechowej dokonywana jest na podstawie pomiaru zawartości CO2 i O2
- zakres pomiarowy czujników: CO2 0% – 0,9% , O2 5% – 25%.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Respirometr kompostowy Oxymax ER-10, produkcja Columbus Instruments USA