Strona główna
English version

Laboratorium Tribologii

Jednostka: Centrum Laserowych Technologii Metali Opiekun: mgr inż. Szymon Tofil, Asystent
Adres: E-mail: tofil@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium Tribologii
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium Tribologii zostało powołane do realizacji zadań dydaktycznych oraz badawczych z zakresie badań procesów tarcia i zużycia. Laboratorium to ukierunkowane jest na badanie wymienionych procesów w powłokach wytwarzanych różnymi technologiami. Wyposażenie laboratorium stanowią nowoczesne stanowiska badawcze zintegrowane z systemami komputerowymi.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Laboratorium Tribologii zapewnia możliwość sporządzenia kompleksowych charakterystyk tribologicznych par zużycia pracujących w warunkach tarcia suchego, jak i przy udziale smarów stałych i płynnych. Istnieją również możliwości oceny jakości środków smarnych.

Badania:

- materiałów i pokryć metalowych na zużycie ścierne podczas tarcia o luźne ścierniwo,

- dotyczące oceny właściwości tribologicznych materiałów używanych na trące się elementy maszyn i urządzeń,

- z urządzeniem ze skojarzeniem rolka-klocek służące do oceny właściwości smarnych smarów plastycznych, olejów i smarów stałych oraz odporności na zużycie podczas tarcia metali i tworzyw sztucznych. Służy również do badania odporności na zacieranie powłok niskotarciowych nanoszonych na wysokoobciążone elementy maszyn,

- z urządzeniem testowym typu wałek-pryzma służące do oceny właściwości smarnych olejów i smarów plastycznych oraz odporności na zacieranie, zużycie właściwości ślizgowych materiałów pracujących w węzłach tarcia,

- uszkodzeń maszyn wirujących,

- dotyczące analizy struktury geometrycznej powierzchni tj.: pomiary i analiza profili chropowatości i falistości powierzchni oraz profilu pierwotnego, pomiary zarysu kształtu i jego wymiarowanie, pomiary i analiza przestrzenna 3D chropowatości, falistości i kształtu,
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Na wyposażenie laboratorium składają się:
1.Tester tribologiczny T-07
2.Tester tribologiczny T-01M
3.Tester tribologiczny T-05
4.Tester tribologiczny T-09
5. Kształtograf PG-2/200
6. Mikroskop stereoskopowy OLYMPUS
7. Mikrotwardościomierz MMT-X3A Matuzawa Co., Ltd.,
8. Stanowisko do badań uszczelnień czołowych
9. Stanowisko do badań uszczelnień elastomerowych wałków obrotowych.

Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Zdjęcia