Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Technologia nr WMiMB/1/2018

Pianki metaliczne

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Opis technologiiTechnology description
Innowacyjny produkt w postaci pianek metalicznych, czyli materiałów o wysokiej porowatości, w granicach od 40% do 80% objętości. Łączą w sobie wiele cech, takich jak absorbowanie energii, przepuszczalność płynów, zdolność do tłumienia fal, niska przewodność cieplna - dobre właściwości izolacyjne.
Do wytwarzania struktury pianek stosuje się mieszaninę proszków materiałów metalicznych i ich tlenków. Technologia produkcji charakteryzuje się tym, że materiał struktury poddaje się procesowi redukcji, spiekania i rekrystalizacji w kontrolowanych atmosferach redukujących. Przedstawione rozwiązanie umożliwia wytwarzanie pianek także na przedmiotach metalicznych o dowolnym kształcie i powierzchni. Sposób jest szczególnie przydatny do tworzenia powierzchni o dużym rozwinięciu. Jest to stosowane w procesach wymiany ciepła. Przedstawiona technologia daje możliwość uzyskania struktury o dokładnie zadanych parametrach,a także łatwy sposób kontrolowania przebiegu procesu wytwarzania struktury.
Główne zaletyMain advantages
- innowacyjna technologia wytwarzania pianek nie ma swoich odpowiedników na rynku światowym;
- zmniejszone zużycie energii dzięki tworzeniu pianki bez udziału fazy ciekłej;
- tanie i dostępne surowce do produkcji pianek;
- możliwość regulacji porowatości w szerokich granicach 40%-80%;
- możliwość tworzenia elementów piankowych i warstw na powierzchniach metalicznych np. Cu/Cu, Cu/superalloys, Fe/superalloys
- zdolność tłumienia fal mechanicznych np. pochłanianie energii fali uderzeniowej;
- zdolność do filtracji cieczy i gazów;
- możliwość transportu kapilarnego cieczy np. w rurach cieplnych;
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
- creative a new product/service
Słowa kluczoweKeywords
pianki metaliczne,porowatość,materiał
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Energia
- Motoryzacja,Przemysł zbrojeniowy
- Construction industry
- Energy


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl