Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Technologia nr WEAiI/1/2016

Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci trakcyjnej

Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- ograniczenie energochłonności
- better quality
- energy consumption reduce
Słowa kluczoweKeywords
sieć trakcyjna, usuwanie oblodzenia
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Transport
- Transport


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl