Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Technologia nr WIŚGiE /1/2018

Sposób zagospodarowania odpadów z biomasy

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Opis technologiiTechnology description
Innowacyjne podejście do zagospodarowania popiołów z biomasy polegający na dodaniu go jako komponentu do produkcji paliwa alternatywnego. Popiół z biomasy, charakteryzujący się wyższą zawartością metali ciężkich nie może być wykorzystywany rolniczo.W praktyce taki popiół jest składowany na terenach przynależnych do zakładu spalającego biomasę. Dodawanie popiołu z biomasy do produkcji paliwa jest szansą na zagospodarowanie uciążliwych odpadów przemysłowych, które nie znajdują zastosowania na rynku.
Główne zaletyMain advantages
-tani i łatwo dostępny surowiec;
-niska cena produkowanego paliwa ze względu na niewielki koszt nabycia komponentu;
-spalanie paliwa alternatywnego powoduje znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, związków azotu i związków siarki do atmosfery;
-spalanie w piecach cementowni gwarantuje tzw. bezodpadowe unieszkodliwienie odpadu, ponieważ popioły powstałe w wyniku spalenia paliwa wbudowane zostają w struktury cementu;
-ograniczenie zużycia paliw naturalnych ;
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- ograniczenie emisji
- emission reduce
Słowa kluczoweKeywords
popiół, biomasa, paliwa alternatywne, energia
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Energia
- Przemysł - Produkcja przemysłowa
- Przemysł materiałowy
- Odnawialne źródła energii
- Środowisko - Zarządzanie odpadami
- Construction industry
- Energy
- Industry - Industrial manufacture
- Industry - Materials technology
- Renewable energy resources
- Environment - Waste management


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl