Homepage
Wersja polska

Database of Scientific Equipment of the Kielce Univeristy of Technology

Search in Scientific Equipment of the Kielce University of Technology   
        see all equipment

Laboratories found in your query


No Name Research Areas Keywords Details
1. Computer Science Laboratory of Electrical Machines and Mechatronic Systems Elektrotechnika    VIEW
2. Computer Science Laboratory of Electrical Machines and Mechatronic Systems Elektrotechnika    VIEW
3.     VIEW
4. Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
mieszanka mineralno-asfaltowa, koleinowanie, moduł sztywności, wysoki moduł sztywności, deformacje, Marshall, beton asfaltowy,  VIEW
5. Traffic Analysis Laboratory Budownictwo,
Transport 
inżynieria ruchu drogowego, komunikacja miejska, analizy ruchu drogowego, traffic engineering, public transportation, analyses of road traffic  VIEW
6. Rheological and Rheo-Flow Research Laboratory Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Ceramika,
polimery,
Transport,
Inżynieria ochrony środowiska 
Rheological measurements; rheological models, slurry flow; modelling of turbulence in slurry flow.  VIEW
7.     VIEW
8. Biochemia,
Biotechnologia komórkowa,
Biotechnologia środowiskowa,
Mikrobiologia,
Ekologia mikroorganizmów,
Ekologia populacyjna,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Mikrobiologia,
Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska 
  VIEW
9.     VIEW
10. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    VIEW
11. Laboratory of Car Electrotechnics Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce 
Elektrotechnika pojazdowa, elektronika pojazdowa, kompatybilność elektromagnetyczna, samochodowe systemy alarmowe, immobilisery. Vehicle electrotechnics, vehicle electronics, electromagnetic compatibility, vehicle alarm systems, immobilisers.  VIEW
12.     VIEW
13. Laboratory for Innovative Computer Technology - Multicomputer Laboratory for Mobile Robots Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  VIEW
14. Informatyka teoretyczna,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms.  VIEW
15. Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Metrologia i normowanie 
  VIEW
16. Surface Engineering Laboratory Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
plasma spraying, HVOF spraying, cold gas spraying, tribology  VIEW
17.     VIEW
18. Laboratory of Electricity Quality Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
  VIEW
19. laboratory of calorymetry DSC Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  VIEW
20. Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
kruszywa drogowe, podbudowy drogowe, badanie Proctora, ścieralność kruszywa, polerowalność, PSV, nasiąkliwość, gęstość, odporność na rozdrobnienie, wskaźnik piaskowy  VIEW
21. Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
asfalt drogowy, asfalt modyfikowany, modyfikacja asfaltu, penetracja, temperatura mięknienia, ciągliwość asfaltu, nawrót sprężysty, starzenie asfaltu, kohezja,   VIEW
22.     VIEW
23. The Experimental Mechanics and Fracture Mechanics Laboratory Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn 
Charakterystyki wytrzymałościowe, charakterystyki odporności na pękanie, wytrzymałość elementów, temperaturowe zależności własności mechanicznych,   VIEW
24. Laboratory of Experimental Mechanics and Fracture Mechanics Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
mechanika pękania, zmęczenie, fracture mechanics, fatigue, fracture toughness, structurel integrity assessment  VIEW
25. Budownictwo  prętowe elementy cienkościenne, wyboczenie lokalne, wyboczenie dystorsyjne, nośność krytyczna, nośność graniczna  VIEW
26. Metal science laboratory Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  piec, mikroskop optyczny, twardościomierz  VIEW
27. Inżynieria ochrony środowiska  zanieczyszczenia mikrobiologiczne, potencjał elektrokinetyczny, luminescencja, mikroskopia fluorescencyjna,   VIEW
28.     VIEW
29.     VIEW
30. Numerically Controlled Machine Tool Laborato Mechanika,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
toczenie, frezowanie, CNC, szlifowanie, milling, grinding, lathe, milling machine, pozycjonowanie, pomiary geometryczne maszyn  VIEW
31. Heat treatment laboratory Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  obróbka cieplna, heat treatment  VIEW
32. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  VIEW
33.     VIEW
34. Bioimpedance Measurements Laboratory Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Technika w medycynie 
Measurements of the electrical properties of biological objects Measurements of electrical properties of materials Measurements of frequency characteristics software-defined measurement systems control and testing systems   VIEW
35. computer systems programming laboratory 3.12D Technologie informacyjne  information technology, computer science, computer engineering   VIEW
36. Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Inżynieria Produkcji 
prototypowanie  VIEW
37. Power Electronic Converters Laboratory Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
power electronics , power converter, pulse width modulation, THDi, Power Factor,   VIEW
38. Laboratory for airborne and satellite image processing Geodezja i kartografia    VIEW
39.     VIEW
40. Automotive Engineering Laboratory Konstrukcja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
laboratorium Samochodów i Ciągników, samochody, technika samochodowa, badania dynamiki pojazdów, diagnostyka pojazdów  VIEW
41. Heat Engines Laboratory, Warszawska 430, Kielce, Poland     VIEW
42. Heat Engines Laboratory, Warszawska 430, Kielce, Poland     VIEW
43. Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Energetyka cieplna,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska 
  VIEW
44.     VIEW
45.     VIEW
46. Laboratory of Hydrotronic Systems Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  VIEW
47.     VIEW
48. Laboratory of Pneumatronic Systems Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
pneumatronic system, mechatronic system, pneumatic valve, pneumatic drive, real time system, rapid control prototyping, hardware in the loop simulation, PLC, artificial intelligence, flow parameters.  VIEW
49. Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
Światłowodowa technika pomiarowa, Metrologia, Miernictwo energetyczne, Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,   VIEW
50. Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
  VIEW
51. Optical fiber laboratory Elektronika,
Telekomunikacja 
optical fiber, numerical aperture, attenuation, birefringence  VIEW
52. Mechanika,
Automatyka i robotyka 
  VIEW
53. Laboratory of High Voltage Technology Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
High voltage test, electric field stresses, electric discharges, electric insulation, badania wysokonapięciowe, wytrzymałość dielektryczna  VIEW
54.     VIEW
55. Laboratory for Telecommunication Sciences Telekomunikacja    VIEW
56.     VIEW
57. Laboratory of heat transfer during fluid flow in mini gaps Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
  VIEW
58. The Laboratory of Analog and Digital Electronic Advanced Systems Technologie informacyjne,
Telekomunikacja 
  VIEW
59. Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
zabezpieczenia elektroenergetyczne  VIEW
60. Laboratory of Applied Informatics Technologie informacyjne  wideokonferencja, archiwizacja danych, eduroam  VIEW
61. Science - Research Cluster Computer Technologie informacyjne  klaster obliczeniowy  VIEW
62. Inżynieria ochrony środowiska  technologia wody i ścieków, zanieczyszczenia środowiska, gospodarka odpadami, osady sciekowe, sorpcja, migracja zanieczyszczeń, specjacja,   VIEW
63.     VIEW
64.     VIEW
65. Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Hydrologia,
Meteorologia,
Inżynieria ochrony środowiska 
  VIEW
66. Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego,
Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Hydrologia,
Meteorologia,
Inżynieria ochrony środowiska 
  VIEW
67. Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
  VIEW
68. Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Beton, napowietrzenie, zgłady, pory powietrzne, komputerowa analiza obrazu.  VIEW
69.     VIEW
70. Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Automatyka i robotyka 
  VIEW
71. Transport,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Inżynieria Produkcji 
ERP, MRP, CRP, SCM, Optimization, DSS  VIEW
72. Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
Beton, zaprawa, kostka brukowa, cement, kruszywa, mieszanka betonowa.  VIEW
73.     VIEW
74. Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
laboratorium Badań Bezpieczeństwa i Komfortu w Transporcie zbiorowym, samochody, technika samochodowa, badania dynamiki pojazdów, diagnostyka pojazdów  VIEW
75. Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce 
laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych, samochody, technika samochodowa, badania dynamiki pojazdów, diagnostyka pojazdów  VIEW
76. Interactive Television Studio Technologie informacyjne  telewizja HD  VIEW

Apparatus found in your query


No Name Research Areas Keywords Details
1. 3120ASX Electrical Engineering    VIEW
2. 9003ix Electrical Engineering    VIEW
3. 9003ix Electrical Engineering    VIEW
4. Civil Engineering,
Power Engineering,
Environmental Engineering 
Mikroklimat  VIEW
5. Impedance analyzer Metrology and Standardization,
Electrical Engineering,
Electronics,
Technique in Medicine 
Measurements of the electrical properties of biological objects Measurements of electrical properties of materials Measurements of frequency characteristics   VIEW
6. Nor140 sound analyzer Mechanics,
Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Metrology and Standardization,
Materials Science and Materials Engineering,
Transportation,
Automation and Robotics 
  VIEW
7. Chemistry,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
  VIEW
8. Chemistry,
Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
  VIEW
9. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
BBR, asfalt, reometr zginanej belki  VIEW
10. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
asfalt, łamliwość, Fraassa,  VIEW
11. Chemistry,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
starzenie długoterminowe, starzenie eksploatacyjne, asfalt, PAV  VIEW
12. Chemistry,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
asfalt, temperatura mięknienia, PiK,  VIEW
13. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
asfalt, starzenie technologiczne, starzenie krótkoterminowe, RTFOT,  VIEW
14. Biochemistry,
Environmental Biotechnology,
Ecosystem Ecology,
Microbial Ecology,
Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment,
Environmental Aspects of Air,
Water and Soil Pollution,
Microbiology,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
mikroorganizmy, mikrobiologia  VIEW
15. Chemistry,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
usieciowanie asfaltu, polimeroasfalt, mikroskop, asfalt,   VIEW
16. 5 axis Machining Center B 300 HERMLE   Centrum frezarskie 5 osiowe Model B 300 HERMLE  VIEW
17. Machining Center VMC 800 Avia   Centrum frezarskie Avia VMC 800  VIEW
18. Turning Center CNC Fanuc TM EMCO E25   Centrum tokarskie CNC-EMCO E25 TM Fanuc  VIEW
19. Turning Center CTX 310 eco   Centrum tokarskie CTX 310 eco  VIEW
20. Lathe CTX alpha 500 Lathe   Centrum tokarskie typ CTX alpha 500  VIEW
21. Chroma AC Source 61704 Machine Design,
Mechanical Engineering,
Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Chroma AC source, programmable power source  VIEW
22. digital high-speed cameras with the Phantom v310 Mechanical Engineering,
Transportation,
Computer Methods in Science 
kamera szybkoobrotowa, analiza obrazu, rejestracja   VIEW
23. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
24. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
25. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
ciągliwość, nawrót sprężysty   VIEW
26. DVS Advantage Enviromental Changes Development and Protection,
Environmental Engineering 
sorpcja par organicznych, wody  VIEW
27. Biochemistry,
Cell Biotechnology,
Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Microbial Ecology,
Population Ecology,
Mathematical Modelling and Optimization of Biosystems,
Microbiology,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA  VIEW
28. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
asfalt, ekstrakcja, mieszanka mineralno-asfaltowa   VIEW
29. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
30. Universal milling FWF32J2   Frezarka uniwersalna FWF32J2  VIEW
31. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
32. Biochemistry,
Cell Biotechnology,
Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Population Ecology,
Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment,
Microbiology,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
Diagnostyka laboratoryjna  VIEW
33. Civil Engineering,
Thermal Technology,
Power Engineering,
Environmental Engineering 
Energetyka cieplna, mikroklimat.  VIEW
34. THV camera V50     VIEW
35. THV camera VarioCAM® hr     VIEW
36.     VIEW
37.     VIEW
38.     VIEW
39. Measuring steering wheel MSW Mechanical Engineering,
Transportation 
pomiary, kat skrętu kierownicy,   VIEW
40. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
mieszanki mineralno-asfaltowe, deformacje trwałe, koleinowanie, proporcjonalna głębokość koleiny, przyrost koleiny   VIEW
41. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
badanie mrozoodporności  VIEW
42. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
43. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
44. Laser measurement system XL-80   Laserowy system pomiarowy XL-80  VIEW
45.     VIEW
46. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
Beton, wytrzmałość, klasa betonu.  VIEW
47. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
wytrzymałość, beton, zaprawa, krawężnik, obrzeże, cement, moduł sztywności (sprężystości) betonu cementowego,  VIEW
48.     VIEW
49. Civil Engineering    VIEW
50.     VIEW
51.     VIEW
52. Biochemistry,
Cell Biotechnology,
Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Population Ecology,
Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment,
Microbiology,
Civil Engineering 
diagnostyka laboratoryjna  VIEW
53. Physics,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
54. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
55. hardness tester Physics,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
56.     VIEW
57. Optima 8000 Technical technology,
Chemical and Process Engineering 
  VIEW
58. Digital Oscilloscope MSO 3014 Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
59. Chemistry,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
penetracja asfaltu, twardość asfaltu, PenX  VIEW
60. Heat treatment furnaces Materials Science and Materials Engineering  piec, obróbka cieplna, furnace, heat treatment  VIEW
61. Infrared thermometer testo 845 Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
62.     VIEW
63.     VIEW
64. Altera DE2 Board Information Technologies  Embedded Systems, FPGA, SoC, Nios II  VIEW
65. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
66. Optical profilometer Talysurf CCI   Profilometr optyczny Talysurf CCI  VIEW
67.     VIEW
68. A measuring instrument for the assessment of the shape and contours of the radial position Talyrond 365   Przyrząd pomiarowy do oceny zarysów kształtu i położenia metodą promieniową Talyrond 365  VIEW
69.     VIEW
70. Chemistry,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
asfalt, polimeroasfalt, lepkość,   VIEW
71. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
72. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
73. High-performance computing server (48 processors AMD Opteron 8439SE 2.8GHz operating in a NUMA architecture, 64GB RAM). Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Parallel computing, evolutionary algorithms  VIEW
74. eduroam Telecommunication  eduroam  VIEW
75.     VIEW
76.     VIEW
77. Raman spectrometer Nicolet Almega XR Physics,
Chemistry,
Medical Biochemistry,
Pharmacology,
Enviromental Health Medicine,
Materials Science and Materials Engineering,
Electronics,
Environmental Engineering 
vibrational spectroscopy, nanotechnology, materials science, carbon nanostructures,   VIEW
78. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
79.     VIEW
80. Experimental stand for heat transfer research during fluid flow in mini gaps Thermal Technology,
Power Engineering 
  VIEW
81. 1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Electrical Engineering 
łokowe silniki spalinowe, paliwa silnikowe, diagnostyka i sterowanie silników, wskaźniki pracy silnika, szkodliwe składniki spalin, ekologia, ochrona środowiska, badania hamowniane, procesy spalania i katalizy, cykle pracy silników spalinowych,   VIEW
82. Engine test stand with a Fiat 0.9TwinAir spark-ignition engine Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Power Engineering 
  VIEW
83. Engine test stand with a spark-ignition direct injection engine Volkswagen 1.2 FSI Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Power Engineering,
Computer Methods in Science 
  VIEW
84. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
Napowietrzenie, pory powietrzne, mikroskop optyczny.  VIEW
85. Biochemistry,
Cell Biotechnology,
Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Enviromental Changes Development and Protection,
Microbiology,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
diagnostyka laboratoryjna  VIEW
86. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
87. fast prototyping system dSPACE Machine Design,
Mechanical Engineering,
Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics,
Computer Methods in Science 
fast prototyping  VIEW
88. Videoconference services Information Technologies  wideokonferencja, Videoconference  VIEW
89. Lathe OPTI D 460x1000-DPA   Tokarka uniwersalna OPTI D 460x1000-DPA  VIEW
90. Lathe OPTI D 460x1000-DPA   Tokarka uniwersalna OPTI D 460x1000-DPA  VIEW
91. Universal milling machine DMU 50   Uniwersalna frezarka sterowana numerycznie DMU 50  VIEW
92.   Uniwersalne centrum szlifierskie SAACKE UW I C  VIEW
93.     VIEW
94. Biochemistry,
Cell Biotechnology,
Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Microbial Ecology,
Population Ecology,
Environmental Aspects of Air,
Water and Soil Pollution,
Microbiology,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
diagnostyka laboratoryjna  VIEW
95.     VIEW
96. Metering equipment GalvaPulseTM GP-5000     VIEW
97.   telewizja HD  VIEW
98. Archiving Service Information Technologies  archiwizacja, macierz dyskowa  VIEW
99. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
mieszanka mineralno-asfaltowa, moduł sztywności, trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych, wysoki moduł sztywności, beton asfaltowy  VIEW
100. Biochemistry,
Cell Biotechnology,
Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Ecosystem Ecology,
Microbial Ecology,
Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment,
Microbiology,
Civil Engineering,
Environmental Engineering 
diagnostyka laboratoryjna  VIEW
101. Scanning vibrometer PSV-500 Mechanics    VIEW
102. Scanning vibrometer Polytec PSV-500 Mechanics    VIEW
103. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
104. Civil Engineering  pomiar odkształceń, elementy cienkościenne  VIEW
105. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
106. Rotational viskometer Mechanics,
Production Engineering 
Measurements of shear stress and viscosity in liquid and hydromixture   VIEW
107. Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
108. Coordinate measuring machine CONTURA G2   Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2  VIEW
109. Optical coordinate measuring machine Baty VI-3030 CNC SERVO-30   Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30   VIEW
110.     VIEW
111. Materials Science and Materials Engineering,
Electrical Engineering,
electroenergetics 
próby napięciowe, badania napięciowe, izolacja elektryczna   VIEW
112. Set of equipment for road testing cars Datron Mechanical Engineering,
Transportation 
pomiary, dynamika ruchu pojazdu, badania  VIEW
113. ARMadeus Systems Quick Prototyping Kit Information Technologies  Embedded Systems, Embedded Linux  VIEW
114. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
115. Mechanics,
Machine Technology,
Transportation 
  VIEW
116. Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation 
  VIEW
117.     VIEW

back to main page