Homepage
Wersja polska

Database of Experts of the Kielce University of Technology, Poland

Search in Database of Experts of the Kielce University of Technology      

    see all experts

List of found experts


Nr Name Faculty / Department Research Areas Keywords Details
1. Prof. dr hab. inż. arch. Vadym Abyzov Faculty of Civil Engineering and Architecture Architecture and Design  urban development, architecture, construction, protection of cultural monuments,  VIEW
2. prof.dr hab.inż. Stanisław Adamczak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Technology,
Metrology and Standardization 
metrologia, pomiar, jakość, błąd pomiaru  VIEW
3. doktor nauk ekonomicznych Lyubov Andrushko Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Management,
Forest Management,
Economics and Crop Production Organization 
efekty, efektywność, wskaźniki absolutne i względne wartości dodanej, cena, sektor leśno -drzewny, wartość dodana, cena drewna, wydajność pracy, opłacalność innowacji, opłacalność inwestycji, konkurencyjność gospodarki  VIEW
4. prof.dr hab.inż. Bogdan Antoszewski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
technologie obróbki laserowej, tribologia, inżynieria powierzchni   VIEW
5. dr hab. inż. Jerzy Augustyn Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Metrology and Standardization,
Electrical Engineering,
Electronics,
Computer Methods in Science 
impedance measurements eddy-current transducers transducers and sensors algorithmic measurement methods, software-defined measurement systems estimation of measurement uncertainty  VIEW
6. mgr inż. Rafał Banak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Computer Methods in Science 
analiza mes, ansys, fluent, spawanie laserowe  VIEW
7. doktor Tomasz Banasik Faculty of Management and Computer Modelling Finance,
Banking and Accounting 
pośrednictwo finansowe, oszczędności, rozwój gospodarczy financial intermediaries, savings, economic development  VIEW
8. dr inż. Remigiusz Baran Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Telecommunication,
Computer Methods in Science 
digital image processing, image compression, contour extraction and approximation, shape representation, feature extraction, object detection, object recognition  VIEW
9. dr inż. arch. Marek Barański Faculty of Civil Engineering and Architecture History,
Archaeology and Ethnology,
Civil Engineering 
architecture, conservation, historic monuments  VIEW
10. dr inżynier Lidia Bartkiewicz Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  technologia oczyszczania, ścieki, woda, projektowanie   VIEW
11. dr hab. inż. Artur Bartosik Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Transportation,
Thermal Technology 
  VIEW
12. dr inż. Łukasz Bąk Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Hydrology,
Environmental Engineering 
  VIEW
13. dr inż. Andrzej Bąkowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics  wibroakustyka, drgania  VIEW
14. dr inż. Mariusz Bedla Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies  relational databases, object-oriented databases, object-relational databases, object-relational mappings, NoSQL stores, object-oriented programming, parallel and distributed systems programming, Java  VIEW
15. doktor habilitowany Jan Leszek Bednarczyk Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Finance,
Banking and Accounting 
Low Inflation Trap, NDEGRI, Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation.  VIEW
16. dr inż. Radosław Belka Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Materials Science and Materials Engineering,
Electronics 
nanotechnology, carbon, fullerene, Raman spectroscopy  VIEW
17. dr Aneta Bernat Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Finance,
Banking and Accounting 
sektor MSP, źródła finansowania przedsiębiorstw, luka finansowa, badania ankietowe, PAPI; small and medium-sized enterprises (SMEs), enterprises financing sources, financing gap, research survey, PAPI  VIEW
18. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  ochrona środowiska, chemia środowiska, analiza specjacyjna, chemia wody, toksykologia  VIEW
19. dr inż. Agnieszka Bieda Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geoinformatics  geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, kataster geodesy and cartography, real estate management, cadastre  VIEW
20. dr Małgorzata Błasiak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Physics,
Mechanics 
fale sprężyste, teoria dyslokacji, kryształy piezoelektryczne  VIEW
21. dr inż. Sławomir Błasiak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Mechanical Engineering 
Inżyniera odwrotna Technologie przyrostowe Modelowanie przepływu Odkształcenia termiczne Wymiana ciepła Szybkie prototypowanie  VIEW
22. dr inż. Jerzy Bochnia Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Mechanical Engineering 
technologie przyrostowe, właściwości mechaniczne materiałów, inżynieria odwrotna, procesy produkcyjne, additive technology, mechanical properties of materials, reverse engineering, production processes  VIEW
23. dr hab. inż. Dariusz Bojczuk Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Civil Engineering,
Computer Methods in Science,
Production Engineering 
metody i algorytmy optymalizacji; optymalizacja konfiguracji, kształtu i topologii elementów konstrukcji; analiza wrażliwości konstrukcji  VIEW
24. dr inż. Kazimierz Bolanowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing   Stal, staliwo, żeliwo, metale nieżelazne, właściwości mechaniczne, mikrostruktura, właściwości mechaniczne złącz spawanych, metalurgia spawania, ekspertyza materiałowa, obróbka cieplna, technologia  VIEW
25. dr inż Joanna Borowiecka-Jamrozek Faculty of Mechatronics and Machine Desing Materials Science and Materials Engineering,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, narzędziowe kompozyty mateliczno-diamentowe  VIEW
26. Anna Bracka Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  ceramika, materiały budowlane, mrozoodporność, porowatość  VIEW
27. doktor Andrzej Brzoza Faculty of Civil Engineering and Architecture Mathematics,
Physics,
Civil Engineering 
tarcie, chropowatość  VIEW
28. dr Katarzyna Brzozowska-Rup Faculty of Management and Computer Modelling Econometrics,
Statistics,
Computer Science in Economics,
Mathematics 
metody Monte Carlo, analiza szeregów czasowych, modelowanie ekonometryczne  VIEW
29. dr inż. Przemysław Buczyński Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Production Engineering 
  VIEW
30. dr inż. Aneta Bugajska Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
31. dr inż. Leszek Cedro Faculty of Mechatronics and Machine Desing Automation and Robotics  teoria sterowania, identyfikacja systemów, cyfrowe układy sterowania control theory, system identification, computer control system  VIEW
32. dr hab. inż. Jacek Chałupczak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
obróbka plastyczna, kucie matrycowe, tłoczenie wyrobów z blach  VIEW
33. dr inż. Rafał, Andrzej Chatys Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Mechanical Engineering,
Ceramics,
Polymers 
polymer composite materials, strength, residual strength, fiber, modelling, Markov chains, technology   VIEW
34. dr inż Leszek Chodor Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Computer Methods in Science,
Architecture and Design 
  VIEW
35. dr inż. Agnieszka Chodorek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies    VIEW
36. dr hab. inż. Andrzej Łukasz Chojnacki Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics 
power quality, the reliability of the power supply, power grids, electrical power  VIEW
37. mgr inż. Małgorzata Cholewińska Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
38. dr inż. Anna Chomicz-Kowalska Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
39. dr inż. Arkadiusz Chrobot Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies    VIEW
40. profesor Czesław Cichoń Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Computer Methods in Science 
Metoda elementów skończonych, stateczność sprężysta konstrukcji, sprężysto-plastyczność, konstrukcje cienkościenne.  VIEW
41. mgr inż. Agnieszka Cienciała Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography  gospodarka nieruchomościami, kataster, regulacja stanu prawnego, mapy do celów prawnych, rozgraniczenia, podziały  VIEW
42. mgr inż. Leszek Ciopiński Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
GA, DGP, RCPSP, Embedded Systems, SoC, FPGA  VIEW
43. dr inż. Katarzyna Ciosk Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering    VIEW
44. dr inż. Józef Ciosmak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Telecommunication  Transmultiplexer, Data Transmission, FDM-TDM Conversion  VIEW
45. dr inż. Agnieszka Czajkowska Faculty of Civil Engineering and Architecture Production Engineering    VIEW
46. mgr inż. Przemysław Czapik Faculty of Civil Engineering and Architecture Geologia Geoology,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
dodatki mineralne do betonu, domieszki do betonu, hydratacja cementu, reakcja alkalia-kruszywo, trwałość betonu   VIEW
47. dr hab. inż, Prof. PŚk Ryszard Dachowski Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
budowle podziemne, studnie opuszczane, ściany szczelinowe, mikrostruktura, silikaty, akustyka  VIEW
48. dr inż. Magdalena Dańczuk Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  woda, ścieki, osady ściekowe,   VIEW
49. dr hab. Lidia Dąbek Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  inżynieria środowiska, chemia środowiska, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, sorpcja, kataliza, zanieczyszczenia organiczne, węgiel aktywny, sorbenty,   VIEW
50. mgr inż. Mariusz Deląg Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  technika świetlna, instalacje i sieci elektroenergetyczne  VIEW
51. dr hab Roman Stanisław Deniziak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Embedded systems, Internet of things, FPGA, hardware/software codesign, logic synthesis, genetic programming  VIEW
52. dr inż. Wojciech Depczyński Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
surface engineering, porous materials   VIEW
53. dr inż Małgorzata Detka Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Metrology and Standardization,
Electrical Engineering 
fiber Bragg grating, reconstruction, distributed sensing, transfer matrix method  VIEW
54. dr inż. Marcin Detka Faculty of Management and Computer Modelling Information Technologies,
Computer Methods in Science 
computer method, parallel and distributing programing   VIEW
55. Prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Mechanical Engineering 
mechatronika, napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne mechatronics, hydraulic and pneumatic control and drives Mechatronik, Hydraulische und pneumatische steuerungen und antrieben  VIEW
56. dr inż. Piotr Dobosz Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  geometria wykreślna, grafika inżynierska, metody komputerowe w mechanice konstrukcji  VIEW
57. doktor Jadwiga Dudkiewicz Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics    VIEW
58. Prof.dr hab. inż. Andrzej Dziadoń Faculty of Mechatronics and Machine Desing Materials Science and Materials Engineering,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
Metaloznawstwo, obróbka cieplna, własności mechaniczne, struktura materiałów, stopy metali nieżelaznych, obróbka laserowa, kompozyty Metal science, heat treatment, mechanical properties, structure of materials, non-ferrous alloys, laser treatment, composites   VIEW
59. dr inż. Stanisław Dziechciarz Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Automation and Robotics 
automatyzacja procesów produkcyjnych, napęd, sterowanie, układy hydrauliczne, układy pneumatyczne, automation of manufacturing processes,drive, control, hydraulic systems, pnumatic systems, автоматизация производственных процессов, привод, управление, гидравлические системы, пневматические системы, гидропневмоавтоматика.  VIEW
60. Ilona Dziedzic-Jagocka Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Finance,
Banking and Accounting,
Management,
Transportation 
logistyka, transport  VIEW
61. dr hab Ihor Dzioba Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering 
  VIEW
62. dr hab. inż Zbigniew Dziopa Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
dynamika, sterowanie, symulacje komputerowe, wibroizolacja, analiza numeryczna, dynamika startu obiektów latających, samonaprowadzanie i sterowanie obiektami latającymi, dynamika zestawów przeciwlotniczych, dynamics, control, computer simulations, vibration isolation, numerical analysis, dynamics take off flying objects, IR and control objects flying  VIEW
63. Prof. Dr hab. inż. Radim Farana Faculty of Mechatronics and Machine Desing Automation and Robotics  automation, control system, information system, optimization, fuzzy logic  VIEW
64. dr inż. Marek Fijałkowski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electronics,
Telecommunication 
Kody łączone, Kody iterowane, Dekodowanie detekcyjno-korekcyjne  VIEW
65. Dr hab. inż. Sylwester Filipiak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics 
ocena niezawodność zasilania, optymalizacja w elektroenergetyce, algorytmy ewolucyjne, assessment of the reliability of supply, optimization in electric power, evolutionary algorithms,  VIEW
66. DR RYSZARD FLOREK-PASZKOWSKI Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Metrology and Standardization  PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING, PHOTO INTERPRETATION, CADASTRE, MAPPING OF INFORMAL SETLEMENTS  VIEW
67. Teresa Front-Dąbrowska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography    VIEW
68. dr Marek Gajdek     VIEW
69. dr Jarosław Gałkiewicz Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Materials Science and Materials Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
metoda elementów skończonych, mechanika pękania, finite element method, fracture mechanics  VIEW
70. dr inż. Daniel Gapiński Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Electrical Engineering,
Automation and Robotics,
Information Technologies 
Głowica samonaprowadzająca, pocisk przeciwlotniczy   VIEW
71. dr hab. inż. Jarosław Gawdzik Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  heavy metal speciation   VIEW
72. dr inż.arch. DARIUSZ GAWEŁ Faculty of Civil Engineering and Architecture Architecture and Design  ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA, REWITALIZACJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW  VIEW
73. dr inż. Zbigniew Gawęcki Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
Computer Methods in Science 
electrical machines, BLDCM, CAD, FEA mechatronics  VIEW
74. doktor Edyta Gąsiorowska-Mącznik Faculty of Management and Computer Modelling Management  zarządzanie, organizacja  VIEW
75. dr inż. Maria Gierczak Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
technologia Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych (HDD), Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka  VIEW
76. dr hab. inż. Wacław Gierulski Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Information Technologies,
Production Engineering 
Production engineering, Information Technologies, Computer moddelling, System engeering, New Product Development  VIEW
77. dr inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk Faculty of Civil Engineering and Architecture Architecture and Design  architektura sakralna, kościół, relacje przestrzenne /sacral architecture, church, spatial relations  VIEW
78. dr inż. Mariusz Ginter Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Metrology and Standardization,
Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics 
Metrologia, światłowodowa technika pomiarowa, czujniki światłowodowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych  VIEW
79. dr inż. Adam Głuszek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Electronics,
Information Technologies,
Telecommunication,
Computer Methods in Science 
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms, swarm intelligence  VIEW
80. Dr inż. Dariusz Gontarski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Transportation 
logistyka, transport, spedycja, eksploatacja, tribologia  VIEW
81. mgr inż. Aleksandra Goreczna Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering    VIEW
82. dr hab. inż. Zbigniew Goryca Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Electrical Engineering  electrical machines with permanent magnets  VIEW
83. Prof. dr hab. inż. Marian B. Gorzałczany Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms, neuro-fuzzy rule-based systems, genetic fuzzy rule-based systems, advanced methods of complex data clustering, intelligent decision support systems, complex systems modelling and control.  VIEW
84. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska Faculty of Civil Engineering and Architecture     VIEW
85. dr inż. Katarzyna Górska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  chemizm ścieków deszczowych, ładunek zanieczyszczeń, pierwsza fala zanieczyszczeń, kanalizacja deszczowa   VIEW
86. dr inż. Jarosław Górski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Global,
Regional,
Local Environmental Changes,
Enviromental Changes Development and Protection,
Hydrology,
Renewable Sources of Energy,
Environmental Engineering 
hydrologia, inżynieria wodna, systemy odwodnieniowe, ochrona przeciwpowodziowa, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, hydraulika, oczyszczalnie wód deszczowych, osady denne  VIEW
87. dr inż. Marcin Graba Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
mechanika pękania, metody numeryczne, obciążenia graniczne, zapis konstrukcji, pkm, CAD/CAE, MS Office, MS Project; fracture mechanics, numerical methods, limit loads, CAD/CAE, MS Office, MS Project;  VIEW
88. dr inż. Bogusław Grabas Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing,
Thermal Technology 
laser processing of metals, laser texturing, laser welding, laser cutting  VIEW
89. mgr inż. Michał Grosicki Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
deep neural networks, machine learning, pattern recognition, decision support systems  VIEW
90. profesor dr hab. Krzysztof Grysa Faculty of Management and Computer Modelling Regional Policy,
Social Policy,
Demography,
Mathematics,
Mechanics,
Thermal Technology,
Production Engineering 
heat conduction, inverse problems, ill-posed problems, Trefftz functions, Trefftz method, thermoelasticity, FEM, FEMT  VIEW
91. dr inż. Wioletta Grzmil Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
Trwałość betonu Kompozytowe materiały budowlane  VIEW
92. mgr inż. Marta Grzyb Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
samonaprowadzanie, sterowanie, obiekty latające klasy powietrze - ziemia, symulacje komputerowe  VIEW
93. dr hab. Janusz Gwoździewicz Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics  Łojasiewicz exponent, critical point at infinity, plane analytic curve  VIEW
94. dr Maciej Hajdukiewicz Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Natural Resources Development and Protection,
Geoinformatics,
Hydrology,
Geodesy and Cartography 
  VIEW
95. dr hab. inż Beata Hejmanowska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering     VIEW
96. dr hab. Sylwia Hożejowska Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics 
Trefftz method, heat transfer, fluid flow   VIEW
97. dr Leszek Hożejowski Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics 
inverse problems, Trefftz method, boundary detection problems  VIEW
98. prof. dr hab. inż. Marek Iwański Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  asphalt concret, SMA mix, synthetic wax, cold recycling technology, bitumen, rheology, foamed bitumen, half warm mix asphalt (HWMA) technologies, binder rheological parameter  VIEW
99. Profesor dr hab. inż. Dariusz Janecki Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mathematics,
Metrology and Standardization,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
■ teoria sterowania, identyfikacja systemów, optymalizacja, cyfrowe układy sterowania, metrologia powierzchni, okrągłość, falistość, chropowatość 2D i 3D, walcowość, płaskość równoległość, podstawy matematyczne metrologii, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, filtry cyfrowe, komputerowe układy pomiarowe, modernizacja przyrządów pomiarowych ■ control theory, system identification, optimization, computer control system, surface metrology including roundness, waviness, 2D and 3D roughness, cylindricity, flatness, sphericity, parallelism measurement and analysis, mathematical fundamentals of metrology, digital signal processing, filtering theory, computer measurement systems ■ upgrading of measurement instruments incuding Talyrond, Talysurf, Form Talysurf, Talycenta, Conturograf, Rotary Talysurf, Talytron, SIP 305 instruments  VIEW
100. dr inż. Romuald Janion Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Materials Science and Materials Engineering,
Electrical Engineering,
Automation and Robotics 
Automation of technological processes, Electroheat Electrothermal methods in materials engineering, Electrical Materials  VIEW
101. dr inż. Justyna Jasiołek Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography  geodezja i kartografia, kataster, gospodarka nieruchomościami, geodesy and cartography, cadastre, real estate management,   VIEW
102. prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
cognitive maps, machine learning, artificial neural learning, expert systems, diagnostics  VIEW
103. dr inż. Marek Jaśkiewicz Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Transportation 
bezpieczeństwo, badania, pojazdy samochodowe  VIEW
104. mgr inż. Beata Jaworska Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Mechanics 
reologia zawiesin, deflokulacja, transport rurociągowy, produkcja wapienia  VIEW
105. dr hab. inż. Rafał Jurecki Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Computer Methods in Science 
badania kierowców, dynamika pojazdów, badania pojazdów, diagnostyka poajzdów, pojazdy, technika samochodowa  VIEW
106. dr inż Tomasz Kaczmarek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electronics,
Telecommunication,
Computer Methods in Science 
single-mode optical fiber, chromatic dispersion, bright soliton, ultra-short optical pulses  VIEW
107. prof. dr hab. inż.i Zdzisław Kaczmarek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
Electronics 
Światłowodowe czujniki pomiarowe, elektroniczne układy pomiarowe, czujniki elektroniczne, odtwarzanie sygnałów pomiarowych.  VIEW
108. dr inż. Bożena Kaczmarska Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Information Technologies,
Production Engineering 
Production engineering, Information Technologies, Computer Modelling, System engeering, New Product Development, Management.  VIEW
109. mgr inż. Daniel Kaczmarski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Econometrics,
Statistics,
Computer Science in Economics,
Mathematics,
Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
110. dr hab.inż.arch. profesor PŚk Lucjan Wacław Kamionka Faculty of Civil Engineering and Architecture Architecture and Design  architecture, urban planning, theory of architecture and urban planning, sustainable architecture, green architecture, inteligent building.  VIEW
111. dr inż. Robert Kaniowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Thermal Technology,
Power Engineering 
heat transfer, boiling visualization, two phase flow, pool boiling, thermovision  VIEW
112. dr hab. inż. Andrzej Kapłon Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Electronics 
maszyny elektryczne, automatyka napędu elektrycznego, energoelektronika, układy sterowania i regulacji, automatyka przemysłowa  VIEW
113. dr hab. inż. Sławomir Karyś Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Electronics 
power converter, soft switching, DSP control  VIEW
114. dr inż Justyna Kasińska Faculty of Mechatronics and Machine Desing Materials Science and Materials Engineering,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
scanning electron microscopy, metallurgy, rare earth metals, microstructure  VIEW
115. dr inż Robert Kazała Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
automatyka, robotyka, sterowanie, przetwarzanie sygnałów, optymalizacja  VIEW
116. Dr inż. Agata Kinga Kaźmierczyk Electrical Engineering,
electroenergetics 
power supply, niezawodność zasilania, elektroenergetyka  VIEW
117. dr inż. Michał Kekez Faculty of Mechatronics and Machine Desing Theoretical Computer Science,
Mechanical Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
machine learning, decision trees, computational intelligence, genetic-fuzzy systems, fuzzy systems  VIEW
118. dr inż. Justyna Kęczkowska Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Materials Science and Materials Engineering,
Electronics 
carbon nanomaterials, carbon nanoubes, optical spectroscopy, nanotechnologia, nanorurki węglowe, nanomateriały, badania ramanowskie, Raman spectroscopy   VIEW
119. mgr inż. Jolanta Knecht Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geoinformatics,
Cartography,
Geodesy and Cartography 
  VIEW
120. dr inż. Janusz Knez Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Global,
Regional,
Local Environmental Changes,
Enviromental Changes Development and Protection,
Scientific Basis for Regional Development and Environment Management,
Soil Protection and Reclamation of the Degraded Land,
Environmental Aspects of Air,
Water and Soil Pollution,
Geologia Geoology,
Environmental Engineering 
hydrogeologia, sozologia, ochrona środowiska, modelowanie wód podziemnych, modele migracji zanieczyszczeń  VIEW
121. dr inż. Sławomir Koczubiej Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
MES, metoda elementów skończonych, metody numeryczne, stateczność konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, FEM, finite element method, numerical methods, stability of structures, thin-walled structures  VIEW
122. dr hab. inż. Marek Konieczny Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
materials science, metal science, heat treatment, mechanical properties, structure materiałoznawstwo, metaloznawstwo, obróbka cieplna, własności mechaniczne, struktura  VIEW
123. mgr Dorota Koruba Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Biotechnology,
Microbiology,
Microbial Ecology,
Scientific Basis for Monitoring and Bioindication of Environment,
Environmental Aspects of Air,
Water and Soil Pollution,
Renewable Sources of Energy,
Environmental Engineering 
  VIEW
124. prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Mechanical Engineering,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
dynamika, sterowanie, układy żyroskopowe, samonaprowadzanie, symulacje komputerowe  VIEW
125. dr inż. Paweł Kossakowski Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  badania materiałowe, ekspertyzy techniczne, projekty  VIEW
126. Doktor habilitowany Janusz Kot Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Regional Policy,
Social Policy,
Demography,
Management 
Zarządzanie i planowanie strategiczne, rozwój regionalny i lokalny, strategie rozwoju, konkurencyjność i innowacyjność, klastry. Strategic management and planning, regional and local development, development strategies, Compatitiveness and innovativeness, clusters, networking in economy  VIEW
127. doktor habilitowany nauk ekonomicznych Marianna Kotowska-Jelonek Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Finance,
Banking and Accounting 
rachunek kosztów, efektywność inwestycji, ekonomika transportu, infrastruktura transportu cost accounting, efficiency of investments, transport economics, transport infrastructure  VIEW
128. dr Magdalena Kotulska Research and Education Centre of Intellectual Property Protection Law and Legal Studies,
Management 
prawo i postępowanie administracyjne, zwalczanie opieszałości organów administracji publicznej, stosowanie środków komunikacji elektronicznej w procesach administrowania, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną  VIEW
129. dr inż. Anna Kotwa Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  beton,przyrost wytrzymałości betonu, ściskanie betonu, nasiąkliwość, mrozoodporność betonu.  VIEW
130. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering     VIEW
131. dr inż. Paweł R. Kozubek Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Finance,
Banking and Accounting 
efektywności inwestycji, inwestycje infrastrukturalne w transporcie, analiza ekonomiczna, ekonomika transportu  VIEW
132. mgr inż. Adam Krechowicz Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
mobile robots, SOA, C++, Java, JavaEE, C#, distributed systems, ROS, Gazebo, Pioneer Mobile Robots  VIEW
133. dr inż. Andrzej Kroner Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  Budownictwo, Konstrukcje Murowe, Remonty i utrzymanie budowli  VIEW
134. doktor Barbara Kruk Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics 
wielomiany cieplne, przewodzenie ciepła, zagadnienia odwrotne  VIEW
135. dr inż. Damian Krzesimowski Faculty of Management and Computer Modelling Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Telecommunication,
Computer Methods in Science 
projektowanie 2D i 3D, 2D and 3D design, przetwarzanie sygnałów, signal processing, analiza danych, data analysis, programowanie Android, programming Android, metody numeryczne, numerical methods  VIEW
136. dr inż. Izabela Krzysztofik Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Mechanical Engineering,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
platforma stabilizowana, dynamika, sterowanie, symulacje komputerowe  VIEW
137. dr inż. Urszula Kubicka Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
  VIEW
138. dr inż. Emilia Kuliczkowska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
  VIEW
139. prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Environmental Engineering 
rurociągi, przewody kanalizacyjne, ekspertyzy  VIEW
140. dr inż. Andrzej Kułakowski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
141. prof. dr hab. inż. Czesław Kundera Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Technology,
Mechanical Engineering 
Dynamika maszyn wirnikowych, Konstrukcja i technologia uszczelnień, Technika uszczelniania, Technologie szybkiego prototypowania Dynamics of rotating machinery, design and technology of seals, sealing technology, technologies of rapid prototyping  VIEW
142. mgr inż. Konrad Kurczyna Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Transportation,
Information Technologies 
Management Consulting Software Engineering Embedded Transportation  VIEW
143. dr inż. Dariusz Kurczyński Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation 
tłokowe silniki spalinowe, paliwa silnikowe, wskaźniki pracy silnika, szkodliwe składniki spalin, ekologia, ochrona środowiska, badania hamowniane  VIEW
144. dr inż. Jerzy Kurdziel Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design    VIEW
145. dr inz. Piotr Kurp Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Mechanical Engineering 
laser and plasma technology, tribology, mechanical designs, industrial pipelines, waste water treatment plants designs  VIEW
146. dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Environmental Engineering 
  VIEW
147. dr hab.inż. Józef Kuśmierz Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Metrology and Standardization,
Materials Science and Materials Engineering,
Electrical Engineering,
Computer Methods in Science 
systemy pomiarowe, interfejsy, pomiary konduktywności  VIEW
148. dr inż. Anita Kwartnik-Pruc Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering     VIEW
149. dr inż. Jan Kyzioł Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Computer Methods in Science 
układy dynamiczne, sprzężone oscylatory, drgania nieliniowe  VIEW
150. dr n. t. Jan Lachowski Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Materials Science and Materials Engineering,
Computer Methods in Science 
finite element method, computer modelling in mechanics.   VIEW
151. mgr inż. Maciej Lasota Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
152. dr Jolanta Latosińska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  sewage sludge, waste, sewage sludge ash,   VIEW
153. dr Andrzej Lenarcik Faculty of Management and Computer Modelling   osobliwości krzywych, statystyka  VIEW
154. mgr inż. Dominika Lichosik Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering     VIEW
155. dr inż. Małgorzata Linek Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
beton, nawierzchnie lotniskowe, nawierzchnie betonowe  VIEW
156. dr inż. Zbigniew Lis Faculty of Mechatronics and Machine Desing     VIEW
157. dr inż. Justyna Lisowska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  kanalizacja, infiltracja, nieszczelność   VIEW
158. dr Małgorzata Lucińska Faculty of Management and Computer Modelling Theoretical Computer Science,
Computer Methods in Science 
artificial intelligence algorithms, spectral methods, clustering  VIEW
159. dr inż. Krzysztof Ludwinek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  Electrical machines, synchronous machines, power electronic, PLC, DSP, mechatronic systems  VIEW
160. dr inż. Agata Ludynia Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
geotechnika, mechanika gruntów, skład granulometryczny, analiza sitowa, analiza areometryczna, dyfraktometr laserowy, granice konsystencji (Atterberga). geotechnics, soil mechanics, granulometric composition, particle size, sieve analysis, areometric method, laser diffraction method, consistency of the soil, Atterberg Limits.  VIEW
161. dr Sławomir Luściński Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Information Technologies,
Production Engineering 
Production engineering, Information systems (Business Informatics), Information Technologies  VIEW
162. profesor, dr hab Vasyl Lypchuk Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Scientific Basis for Regional Development and Environment Management,
Economics and Crop Production Organization,
Economics and Animal Production management 
  VIEW
163. dr inż. Paweł Łabędzki Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mathematics,
Mechanics,
Computer Methods in Science 
  VIEW
164. dr inż. Piotr Łagowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Thermal Technology,
Computer Methods in Science 
IC piston engines, engine fuels, engine diagnostics and control, engine operating parameters, exhaust gas toxic compounds, environmental protection, bench tests, combustion and catalysis processes, IC engine working cycles, exergy.   VIEW
165. dr Michał Łaskawski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Automation and Robotics  sterowanie, regulacja, identyfikacja, modelowanie matematyczne  VIEW
166. dr inż. Paweł Łaski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology,
Automation and Robotics 
parallel robot, control systems of pneumatic drives robots and manipulators, fuzzy logic control, real time systems, hardware in the loop simulation  VIEW
167. profesor Józef Łastowiecki Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics 
Napęd elektryczny, automatyka, robotyka, energoelektronika  VIEW
168. mgr Beata Łatasiewicz Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Enviromental Changes Development and Protection,
Environmental Engineering 
sorpcja dynamiczna par rozpuszczalników organicznych, wody  VIEW
169. dr inż. Barbara Łukawska Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
programowanie, algorytmy, bazy danych, eksploracja danych   VIEW
170. dr inż. Grzegorz Łukawski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Systemy rozproszone, distributed systems, roboty mobilne, mobile robots.  VIEW
171. dr hab. Artur Maciąg Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics,
Mechanical Engineering,
Production Engineering 
mathematics, statistics, econometrics, forecasting, numerical methods, direct and inverse heat conduction problems  VIEW
172. doktor Beata Maciejewska Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics 
heat transfer, inverse problem, numerical methods, Trefftz functions, Trefftz method, thermoelasticity, FEM, FEMT   VIEW
173. dr inż. Monika Madej Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
  VIEW
174. magister Barbara Maj-Malinowska Research and Education Centre of Intellectual Property Protection Language Studies    VIEW
175. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła Faculty of Mechatronics and Machine Desing Metrology and Standardization  struktura geometryczna powierzchni, transformata falkowa, wzorcowanie, niepewność pomiarowa  VIEW
176. dr Medard Makrenek Faculty of Management and Computer Modelling Physics,
Materials Science and Materials Engineering 
thermal spray process, nanostructure, nanohardness, nanoindentation  VIEW
177. dr inż. Maciej Malec Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  konstrukcje metalowe, stany graniczne, diagnostyka  VIEW
178. dr hab, profesor PŚk Marian Marciniak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Physics,
Electronics,
Telecommunication 
Telecommunications, Optical fibre technology, Optoelectronics, Photonics, Sub-Wavelength Photonics  VIEW
179. dr inż. Ireneusz Markiewicz Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics  metoda statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń, metoda elementów skończonych, konstrukcje cienkościenne, wytrzymałość materiałów, method of statically admissible discontinuous stress fields, finite element method, thin-walled structures, strength of materials  VIEW
180. Dr Mateusz Masternak Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics  Newton polygon, invariants of singularities, critical point at infinity, pencils of plane curves  VIEW
181. dr inż. Aneta Masternak-Janus Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Production Engineering 
Transfer technologii, zarządzanie produkcją i doskonalenie systemów produkcyjnych, metoda QFD  VIEW
182. dr inż. Grzegorz Mazurek Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
materials science in road engineering, rheology,   VIEW
183. doktor habilitowany Stanisław Meducki Faculty of Management and Computer Modelling History    VIEW
184. dr inż. Dariusz Michalski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Metrology and Standardization 
Face Seal, Mechanical face seal, Metrology,   VIEW
185. mgr inż. Tomasz Michno Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
wykrywanie i rozpoznawanie obiektów, przetwarzanie obrazów, grafika komputerowa, programowanie  VIEW
186. doktor Dmytro Mierzejewski Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics  Quaternion, polynomial, equation, mathematical analysis, functional analysis.  VIEW
187. Dr inż. Marzena Mięsikowska Faculty of Mechatronics and Machine Desing Automation and Robotics    VIEW
188. dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Technology,
Mechanical Engineering 
toczenie, frezowanie, CNC, szlifowanie, milling, grinding, lathe, milling machine, frezarka, tokarka  VIEW
189. dr Dorota Miłek Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Regional Policy,
Social Policy,
Demography,
Management 
rozwój regionalny i lokalny, strategia rozwoju,gospodarka regionalna i lokalna, potencjały i specjalizacje regionalne, ewaluacja projektów regional and local development , development strategy, regional and local economy, potentials and regional specializations, evaluation of projects  VIEW
190. dr inż. Tomasz Miłek Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Technology,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
obróbka plastyczna, metal forming, rozpęczanie hydromechaniczne łączników z rur, hydroforming, hydromechanical bulge forming of pipe connections, rozpeczanie zwężek z rur, bulge forming, tube forming  VIEW
191. doktor inżynier Kamil Mogielski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Materials Science and Materials Engineering,
Environmental Engineering 
Trenchless technologies, load capacity, ring stiffness, Technologie bezwykopowe, wytrzymałość na zgniatanie, sztywność obwodowa.  VIEW
192. dr inż. Renata Mola Faculty of Mechatronics and Machine Desing Materials Science and Materials Engineering,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
Odlewnicze stopy metali lekkich, stopy magnezu struktura i własności, kompozyty o osnowie magnezu, aluminiowanie zanurzeniowe, warstwy wzbogacone w aluminium na magnezie, warstwy wzbogacone w aluminium i cynk na magnezie, Light casting alloys, magnesium, Al/Zn-enriched surface layer on Mg, Al-enriched surface layer on Mg, Microstructure, Mg-Al intermetallic phases, Mg-Al-Zn intermetallic phases, microstructure, hot-dip aluminizing  VIEW
193. dr inż. Robert Molasy Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology 
  VIEW
194. dr Ilona Molenda-Grysa Faculty of Management and Computer Modelling Regional Policy,
Social Policy,
Demography,
Management 
rynek żywności ekologicznej, badania marketingowe, rozwój lokalny, rozwój regionalny, market for organic food, marketing research, local development, regional development  VIEW
195. dr inż. Agnieszka Molendowska Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
beton, trwałość, mrozoodporność, napowietrzanie  VIEW
196. dr inż. Jerzy Morawski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science   energoelektronika , napęd elektryczny  VIEW
197. dr Daria Moskwa-Bęczkowska Faculty of Management and Computer Modelling Finance,
Banking and Accounting 
rachunek kosztów, rachunek kosztów działań, jednostki sektora finansów publicznych  VIEW
198. dr inż. Justyna Mrugała Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
199. profesor, dr hab. inż. Zynowij Myczuda Faculty of Mechatronics and Machine Desing Metrology and Standardization,
Automation and Robotics,
Electronics 
Analiza, modelowanie, przetwornik, analog-cyfra, logarytm, pomiary, automatyka  VIEW
200. dr inż. Eliza Mytych-Kumańska Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Materials Science and Materials Engineering 
emisja akustyczna, zmęczenie, kompozyty, badania materiałowe  VIEW
201. Prof. dr hab. inż. Roman Nadolski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  electrical machines, electromagnetic fields, synchronous machines, mechatronics  VIEW
202. dr inż. Edyta Nartowska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
bentonity, woda niezamarznięta, kalorymetr skaningowy, dyfraktometr laserowy  VIEW
203. Profesor, dr hab. inż Andrzej Neimitz Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Materials Science and Materials Engineering 
mechanika pękania, fracture mechanics, odporność na pękanie, fracture toughness, structural integrity assessment.  VIEW
204. prof. dr hab. inż. Piotr Nita Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Transportation 
nawierzchnie lotniskowe i drogowe, diagnostyka techniczna, budowa nawierzchni betonowych  VIEW
205. mgr inż. Łukasz Nocoń Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mathematics,
Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
dynamika, sterowanie, samonaprowadzanie, symulacje numeryczne  VIEW
206. dr Paulina Nowak Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Regional Policy,
Social Policy,
Demography 
rozwój regionalny i lokalny, strategia rozwoju, polityka gospodarcza, fundusze UE, dotacje rozwojowe, ewaluacja projektów  VIEW
207. dr n.t. Marzena Nowakowska Faculty of Management and Computer Modelling Transportation,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
road safety analysis, statistical analysis, data mining techniques, programming, computer technologies  VIEW
208. dr inż. Łukasz Nowakowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Mechanical Engineering 
toczenie, frezowanie, szlifowanie, ostrzenie i regeneracja narzędzi turning, milling, grinding, sharpening and regeneration of tools  VIEW
209. dr inż. Paulina Obara Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Civil Engineering 
stateczność, wytrzymałość, drgania, konstrukcje budowlane, stability, strength, vibration, building construction  VIEW
210. profesor Andrzej Okniński Faculty of Management and Computer Modelling Physics  deterministic chaos, fractals, elementary particles  VIEW
211. profesor Oleksandr Oksanych Faculty of Management and Computer Modelling Macroeconomics Microeconomics,
Management 
  VIEW
212. dr inż. Agnieszka Operacz Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Ecohydrology and Hydrobiology,
Scientific Principles of Nature Conservation,
Natural Resources Development and Protection,
Hydrology,
Renewable Sources of Energy 
hydrologia, hydrogeologia, hydroenergetyka, operaty wodnoprawne, operaty hydrologiczne, ekspertyzy wpływu inwestycji na warunki wodno-gruntowe, oceny oddziaływania na środowisko.  VIEW
213. dr hab. inż. Łukasz Orman Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Thermal Technology,
Environmental Engineering 
heat transfer  VIEW
214. dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Thermal Technology  heat transfer  VIEW
215. prof.dr hab.inż. Volodymyr Ovsyak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
algebra algorytmów, informatyka teoretyczna i stosowana, systemy informatyczne, oprogramowanie, modelowanie  VIEW
216. dr inż Tomasz Owerko Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Cartography,
Civil Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
GNSS, pomiary przemieszczeń  VIEW
217. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
Trwałość betonu, Kompozytowe materiały budowlane, Reakcja alkalia-kruszywo;  VIEW
218. Prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina Faculty of Mechatronics and Machine Desing     VIEW
219. doktor Ewa Ozimina Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  inżynieria środowiska, chemia środowiska, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, sorpcja, kataliza, zanieczyszczenia organiczne, węgiel aktywny, sorbenty,   VIEW
220. dr inż. Jarosław Pacanowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing,
Automation and Robotics 
obróbka plastyczna, wyciskanie, ciągnienie wytłoczek, kucie matrycowe,walcowanie, ciągnienie profili, odkształcenie plastyczne, tłoczniki, matryce i oprzyrządowanie kuźnicze, maszyny technologiczne  VIEW
221. dr inż. Zdzisław Paciorek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Materials Science and Materials Engineering,
Electrical Engineering,
electroenergetics 
high voltage, electric strength, discharge, high voltage measurement, electric insulation  VIEW
222. Dr inż. Paweł Paduch Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies  programowanie, programming, .net, c#  VIEW
223. dr hab. inż. Piotr Parzych Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography  real estate management, cadastre  VIEW
224. dr hab. inż. Robert Pastuszko Faculty of Mechatronics and Machine Desing Thermal Technology,
Power Engineering 
heat transfer, pool boiling, enhanced structures, tunnel structures  VIEW
225. dr hab. inż. Marek Pawełczyk Faculty of Management and Computer Modelling Econometrics,
Statistics,
Computer Science in Economics,
Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Electrical Engineering,
Computer Methods in Science 
Energy storage, alternative drive systems, railway vehicles, sustainable transport systems, vehicle dynamics, logistical systems Skladování energie, alternativní systémy pohonu, kolejová vozidla, udržitelné dopravní systémy, dynamika vozidel, logistické systémy Skladovanie energie, alternatívne systémy pohonu, koľajové vozidlá, udržateľné dopravné systémy, dynamika vozidla, logistické systémy Аккумулирование энергии, альтернативные системы привода, железнодорожные транспортные средства, устойчивые транспортные системы, динамикa транспортного средства, логистические системы  VIEW
226. mgr Anna Pawińska Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics 
mathematics, numerical methods, inverse problems, Trefftz functions  VIEW
227. mgr inż. Grzegorz Pawiński Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Resource-constrained project scheduling, Developmental genetic programing, Distributed algorithms, Parallel processing, optimization, Project management and Scheduling, Resource allocation, Resource-Constraints, Metaheuristic algorithms   VIEW
228. dr inż. Urszula Pawlak Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  mechanika konstrukcji, teoria konstrukcji   VIEW
229. dr inż. Rafał Pawlikowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Physics  physics, nonlinearity, superconductivity, Josephson, optics, photonics, soliton, waveguide   VIEW
230. dr hab. inż. Magdalena Piasecka Faculty of Mechatronics and Machine Desing Thermal Technology,
Power Engineering 
heat transfer, flow boiling, minichannel, liquid crystal thermography, enhanced heating surface  VIEW
231. dr hab. inż. Wojciech Piasta Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
232. dr Edyta Piątek Faculty of Management and Computer Modelling Finance,
Banking and Accounting,
Management 
rachunkowość, wycena przedsiębiorstw, analiza finansowa; accounting, business valuations, financial analysis  VIEW
233. dr hab. Amalia Pielorz Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics,
Mechanical Engineering 
dynamika, układy dyskretno-ciągłe, podejście falowe, drgania regularne I nieregularne dynamics, discrete-continuous systems, wave approach, regular and irregular vibrations  VIEW
234. dr Krzysztof Pietruszka Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Mathematics,
Enviromental Changes Development and Protection,
Geologia Geoology,
Mechanics,
Metrology and Standardization,
Civil Engineering,
Computer Methods in Science,
Geodesy and Cartography 
Badania deformacji. Metoda Elementów Skończonych. Modelowe badania deformacji. Praktyczne zastosowanie systemu informatycznego ABAQUS. GAMMA- Geotechnical Applications Method of Modelling Analysis - autor dr inż. Krzysztof Pietruszka  VIEW
235. mgr inż. Paweł Pięta Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
236. dr inż. architekt Dariusz Piotrowicz Faculty of Civil Engineering and Architecture Art Studies,
History,
Civil Engineering,
Architecture and Design 
architektura, urbanistyka, historia, krajobraz, kompozycja, grafika, malarstwo  VIEW
237. mgr inż. Mirosław PŁAZA Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Materials Science and Materials Engineering,
Electrical Engineering,
Electronics,
Information Technologies,
Telecommunication,
Technique in Medicine 
Inżynieria materiałowa, nanotechnologia, elektronika, elektrotechnika, informatyka, sieci komputerowe  VIEW
238. dr hab. inż. Leszek Płonecki Faculty of Mechatronics and Machine Desing Automation and Robotics    VIEW
239. profesor Arkadiusz Płoski Faculty of Management and Computer Modelling   complex analysis, algebraic geometry, singularity theory  VIEW
240. dr inż. Katarzyna Poczęta Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
fuzzy cognitive maps, machine learning, evolutionary algorithms, soft computing, decision support systems, intelligent data analysis  VIEW
241. dr hab.inż. Paweł Purgał Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Thermal Technology,
Power Engineering,
Environmental Engineering 
  VIEW
242. dr inż. Wioletta Raczkiewicz Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  Beton, fibrobeton, żelbet, skurcz betonu, korozja zbrojenia  VIEW
243. dr hab. inż. Norbert Radek Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
obróbka laserowa, obróbka elektroiskrowa, tribologia  VIEW
244. dr hab. inż. Grzegorz Radomski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
Automation and Robotics,
Electronics 
power electronics, power electronic converters, space vector control, PWM, SVPWM, electrical power quality, clean power converters. energoelektronika, przekształtniki energoelektroniczne, sterowanie wektorowo zorientowane, modulacja szrokości impulsów, wektorowa modulacja szerokości impulsów, jakość parametrów charakteryzujących moc elektryczną, przekształtniki o zmniejszonym negatywnym wpływie na sieć zasilającą.  VIEW
245. dr hab. inż. Urszula Radoń Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Civil Engineering,
Computer Methods in Science 
mechanika budowli, niezawodność  VIEW
246. profesor Andrzej Radowicz Faculty of Mechatronics and Machine Desing Physics,
Mechanics 
solid mechanics, elastic waves, mechanika, fale sprężyste  VIEW
247. doktor Joanna Aleksandra Radowicz Faculty of Management and Computer Modelling Psychology and Pedagogy,
Regional Policy,
Social Policy,
Demography,
Sociology and Political Science 
stosunki międzynarodowe, separatyzm szkocki, polityka regionalna, prawa człowieka, negocjacje, autoprezentacja  VIEW
248. dr. hab inż. Leszek Radziszewski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics    VIEW
249. Dr inż. Anna Rębosz-Kurdek Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Computer Methods in Science,
Production Engineering 
Algorithms of optimization, trusses, bar structures.  VIEW
250. dr hab. Ihor Rokach Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Computer Methods in Science 
MES, metoda elementów skończonych, dynamiczna mechanika pękania, obliczenia wytrzymałościowe, FEM, FEA, finite element method, dynamic fracture mechanics, structure analysis, МКЭ, метод конечных элементов, динамическая механика разрушения, динамика и прочность конструкции  VIEW
251. dr inż. Jarosław Rolek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics 
power electronics, power converters, power quality, motor drives, multipulse rectifiers,   VIEW
252. dr hab. inż. Antoni Różowicz Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  technika świetlna, instalacje i sieci elektroenergetyczne  VIEW
253. dr inż. Sebastian Różowicz Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Transportation,
Electrical Engineering,
electroenergetics 
Technika oświetleniowa, elektrotechnika pojazdowa, motoryzacja, układ zapłonowy   VIEW
254. dr inż. Filip Rudziński Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms.  VIEW
255. - Lech Rudziński Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  building repairs, strengthening of structures, masonry structures  VIEW
256. prof.dr hab. inż. Zbigniew Rusin Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
frost resistance, classification of rock materials and aggregates, frost resistant concretes, water-ice phase transition  VIEW
257. doktor inżynier Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Electrical Engineering,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
sztuczna inteligencja, algorytmy genetyczne/ewolucyjne, algorytmy hybrydowe, identyfikacja, modelowanie matematyczne, silniki  VIEW
258. dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Scientific Basis for Regional Development and Environment Management,
Natural Resources Development and Protection,
Environmental Engineering,
Production Engineering 
zarządzanie środowiskowe, ocena cyklu życia (LCA), recykling; environmental management, life cycle assessment (LCA), recycling; Umweltmanagement, Ökobilanz, Abfallrecycling   VIEW
259. mgr inż. Łukasz Rylski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
granular computing, computational intelligence, intelligent data analysis  VIEW
260. doktor Robert Rynio Faculty of Management and Computer Modelling Physics  Deterministic chaos. Fractals. Representations of groups  VIEW
261. mgr inż. Aleksandra Semaniak Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography  wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, kataster  VIEW
262. Ewelina Sendek-Matysiak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mathematics,
Theoretical Computer Science,
Transportation,
Thermal Technology,
Information Technologies 
badania operacyjne, transport, wymiana ciepła, technologie informacyjne  VIEW
263. dr Zbigniew Sender Faculty of Management and Computer Modelling     VIEW
264. prof. dr hab. inż. arch. Wacław Marian Seruga Faculty of Civil Engineering and Architecture Architecture and Design  architektura, urbanistyka, środowisko mieszkaniowe, rewitalizacja obszarów miejskich, zrównoważone projektowanie architektoniczno - urbanistyczne,   VIEW
265. dr inż. Piotr Sęk Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering  lasery teksturowanie laserowe mikroobróbka laserowa laser surface texturing laser material microprocessing  VIEW
266. Maciej Sękalski Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics    VIEW
267. prof.dr hab.inż. Vladimir Sidorov Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Civil Engineering,
Computer Methods in Science 
analizy numeryczne konstrukcji budowlanych, modelowanie konstrukcji,   VIEW
268. dr inż. Aleksandra Sikora Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  elektrotechnika, metrologia, światłowodowa siatka Bragga  VIEW
269. dr hab.inż.prof.PŚk Mikołaj Sikorski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering    VIEW
270. dr inż. Paweł Sitek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Transportation,
Automation and Robotics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
ERP, MRP, CLP, Supply Chain, optimization,   VIEW
271. dr Cezary Siwoń Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Metrology and Standardization,
Electrical Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
  VIEW
272. dr Monika Skóra Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics 
dynamika : dynamics układy dyskretno-ciągłe, discrete-continuous systems drgania , vibrations   VIEW
273. dr inż Zbigniew Skrobacki Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Transportation,
Environmental Engineering 
Transport, urban transport, sustainable development, modeling of transport, systems engineering  VIEW
274. dr inż. Andrzej Skrzypczyk Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology,
Materials Science and Materials Engineering,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
spawanie łukowe, zgrzewanie, lutowanie, stal, konstrukcje stalowe, badania nieniszczące  VIEW
275. dr inż. Grzegorz Słoń Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Electrical Engineering,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
Relational Fuzzy Cognitive Maps, Diagnostics, Homologation  VIEW
276. dr Małgorzata Sokała Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Mechanics,
Computer Methods in Science 
Numerical Methods, Trefftz function, heat transfer, inverse problems in mechanics  VIEW
277. dr hab. inż. Sławomir Spadło Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology,
Materials Science and Materials Engineering,
Thermal Technology 
budowa maszyn, technologia maszyn, konstrukcja zapalników, konstrukcja amunicji, obróbka elektroerozyjna, obróbka strumieniowo-scierna, obróbki wykończeniowe, warstwa wierzchnia, badania nieniszczące  VIEW
278. dr inż. Edyta Spychał Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
materialy budowlane, zaprawa tynkarska, kalorymetria, etery celulozy  VIEW
279. doktor habilitowany Jurij Stadnicki Faculty of Management and Computer Modelling Regional Policy,
Social Policy,
Demography 
Lokalizacja przedsiębiorstw, przestrzenna organizacja gospodarki, spatial organization of economy.  VIEW
280. doktor habilitowany inżynier Jerzy Stamirowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Technology,
Automation and Robotics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science,
Production Engineering 
automatyzacja procesów wytwarzania, zautomatyzowane elastyczne systemy wytwarzania, projektowanie, technologia, oprogramowanie. bazy danych, systemy ekspertowe  VIEW
281. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation,
Computer Methods in Science 
Dynamika maszyn, samochody, dynamika samochodów, transport samochodowy. Dynamics of machinery, automotive egineering, vehicle dynamics, road transport.  VIEW
282. dr hab. inż. Jan Staszak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  electrical machines, induction machines, synchronous machines, power electronic, mechatronic systems  VIEW
283. dr inż. Paweł Stąpór Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Computer Methods in Science 
Metody Numeryczne, Metoda Elementów Skończonych, Rozszerzona Metoda Elementów Skończonych, Numerical Methods, Finite Element Method, eXtended Finite Element Method  VIEW
284. dr inż. Konrad Stefański Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
dynamika, sterowanie, samonaprowadzanie, symulacje numeryczne  VIEW
285. dr hab. inż. Tadeusz Stefański Faculty of Electrical Engineering and Computer Science     VIEW
286. dr inż. Anna Stępień Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
mikrostruktura, silikaty, betony, akustyka, fazy,xonotlite, tobermorite, fire resistance, phase, sand-lime bricks  VIEW
287. dr hab. inż. prof. P. Śk. Jan Czesław Stępień Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Thermal Technology,
Power Engineering 
gospodarka energetyczna i elektroenergetyczna, niezawodność systemów elektroenergetycznych i energetycznych.  VIEW
288. mgr inż. Justyna Stępień Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Transportation 
inżynieria ruchu drogowego, komunikacja miejska, analizy ruchu drogowego, traffic engineering, public transportation, analyses of road traffic  VIEW
289. dr inż. Krzysztof Stępień Faculty of Mechatronics and Machine Desing   metrology, measurement, geometrical quantities  VIEW
290. mgr inż. Monika Stępień Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Transportation,
Environmental Engineering 
pomiary ruchu, natężenie, hałas,   VIEW
291. dr inż. Andrzej STOBIECKI Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics 
electricity, energy, energy audits, renewable energy  VIEW
292. mgr inż. Katarzyna Stokowiec Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering   heat and mass transfer, phase change processes, solar energy  VIEW
293. dr inż. Krzysztof Strzałkowski Faculty of Management and Computer Modelling     VIEW
294. Prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Thermal Technology,
Power Engineering 
elektrownie, energetyka odnawialna, automatyka i pomiary w energetyce  VIEW
295. dr hab. Małgorzata Suchańska Faculty of Electrical Engineering and Computer Science     VIEW
296. mgr inż. Aleksandra Sulerz Faculty of Management and Computer Modelling Management,
Mechanics,
Production Engineering 
Production engineering, Management.  VIEW
297. dr inż Stefan Szałkowski Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  odnawialne żródła energii, inwestycje,fizyka budowli  VIEW
298. dr inż. Waldemar Szaniec Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Computer Methods in Science 
metoda elementów skończonych, obciążenia ruchome  VIEW
299. mgr inż Michał Szczecina Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Computer Methods in Science 
konstrukcje budowlane, projektowanie, analizy numeryczne konstrukcji, modelowanie konstrukcji w MES, Abaqus, structures, design of structures, numerical analyzes of structures, FEM modelling of structures  VIEW
300. mgr inż. Michał Szczecina Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Computer Methods in Science 
konstrukcje budowlane, projektowanie, analizy numeryczne konstrukcji, modelowanie konstrukcji w MES, Abaqus, structures, design of structures, numerical analyzes of structures, FEM modelling of structures  VIEW
301. dr Maria Szczepańska Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
databases, statistical analysis, programming, computer technologies  VIEW
302. profesor Władysław Szczepański Faculty of Civil Engineering and Architecture Art Studies,
Architecture and Design 
malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne, architektura  VIEW
303. dr hab. inż Zbigniew Szczerbowski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geology and Applied Geophysics,
Geodesy and Cartography 
  VIEW
304. Dr inż. Adam Szcześniak Faculty of Mechatronics and Machine Desing   mikrokontroler, przetwornik optoelektroniczny, projektowanie, analiza  VIEW
305. prof. nadzw.dr hab.inż. Zbigniew Szcześniak Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
Automation and Robotics,
Electronics 
automatyzacja, technologia, urządzenie, projektowanie, pomiary, ekspertyza  VIEW
306. dr inż. Bartosz Szeląg Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Scientific Principles of Nature Conservation,
Enviromental Changes Development and Protection,
Hydrology 
  VIEW
307. dr hab., prof. PŚk Andrzej Szewc Research and Education Centre of Intellectual Property Protection Law and Legal Studies,
Management 
prawo własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną  VIEW
308. prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Production Engineering,
Geodesy and Cartography 
  VIEW
309. dr inż. Artur szmidt Faculty of Management and Computer Modelling Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Materials Science and Materials Engineering,
Information Technologies,
Production Engineering 
prototypowanie, informatyka, identyfikacjia  VIEW
310. dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii Elżbieta Szot -Radziszewska Faculty of Civil Engineering and Architecture Archaeology and Ethnology  etnologia, ochrona zabytkowych obiektów drewnianych,krajobraz kulturowy  VIEW
311. magister Tomasz Sztechman Faculty of Management and Computer Modelling Mathematics  metody numeryczne  VIEW
312. dr inż. Wojciech Szteleblak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Civil Engineering 
konstrukcje stalowe, modelowanie numeryczne, MES, obliczenia wytrzymałościowe, optymalizacja konstrukcji  VIEW
313. dr hab. inż. Andrzej Szychowski Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  prętowe elementy cienkościenne, wyboczenie lokalne, wyboczenie dystorsyjne, nośność krytyczna, nośność graniczna, konstrukcje energoaktywne  VIEW
314. mgr inż. Anna Szymańska Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics 
instalacje elektryczne, sieci elektroenergetyczne, zabezpieczenia elektroenergetyczne  VIEW
315. dr inż. Stanisław Szymański Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics 
jakość energii elektrycznej, instalacje elektryczne, elektroenergetyczne sieci przesyłowe, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa  VIEW
316. dr inż. JACEK ŚLUSARCZYK Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  konstrukcje z betonu, beton sprężony, diagnostyka konstrukcji, sztywność przekroju, przemieszczenia  VIEW
317. mgr inż. Mateusz Śmigielski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography    VIEW
318. dr inż. Przemysław Świercz Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
  VIEW
319. dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. ndzw. PŚk Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Power Engineering 
Acoustic Emission, diagnostic, Bridge, tanks, composite materials, stress corrosion, fatigue,   VIEW
320. dr Jakub Takosoglu Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
control systems of pneumatic drives robots and manipulators, fuzzy logic control, PLC, real time systems, hardware in the loop simulation  VIEW
321. dr inż. Marek Telejko Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  Fizyka budowli, mikroklimat wnętrz, ochrona przed hałasem, wentylacja. Building Physics, Indoor microclimate, Protection against noise, Ventilation.  VIEW
322. dr inż. Piotr Thomas Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Machine Technology,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing 
obróbka plastyczna, wyciskanie, ciągnienie wytłoczek, kucie matrycowe,walcowanie, ciągnienie, odkształcenie plastyczne, maszyny technologiczne  VIEW
323. mgr inż. Szymon Tofil Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Mechanical Engineering,
Ceramics,
Polymers 
microwelding, microdrilling, operational research  VIEW
324. doktor inżynier Robert Tomaszewski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Telecommunication 
  VIEW
325. profesor Wiesław Trąmpczyński Faculty of Civil Engineering and Architecture Mechanics,
Civil Engineering 
strength of materials, diagnostics, non destructive tehniques  VIEW
326. dr inż. Ludomir Tuszyński Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Econometrics,
Statistics,
Computer Science in Economics,
Management,
Mechanical Engineering 
Zarządzanie jakością, niezawodność, zarządzanie przedsiębiorstwem  VIEW
327. dr hab. inż. Janusz Tuśnio Faculty of Management and Computer Modelling Mechanical Engineering,
Automation and Robotics 
technika uzbrojenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, zapalniki czasowe i zbliżeniowe  VIEW
328. mgr inż. Anna Tyburczyk Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Thermal Technology,
Power Engineering 
Pool boiling, Heat transfer enhancement, Metal mesh structures, Thermal conductivity, Thermovision  VIEW
329. dr inż. Edward Wajs Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
powłoka przeciwzużyciowa, tribologia, obróbka cieplna  VIEW
330. mgr inż. Łukasz Walaszczyk Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Environmental Engineering 
Geotechnika, porozymetria rtęciowa, dyfraktometr laserowy, kalorymetr DSC, skład granulometryczny, Analiza sitowa, analiza areometryczna. Geotechnics, mercury porosimetry, laser diffraction, DSC calorimeter, particle size, sieve analysis, analysis of measurements.  VIEW
331. Doktor Anna Walczyk Faculty of Management and Computer Modelling Management  Słowa kluczowe: analiza strategiczna, potencjał strategiczny, strategia rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi. Keywords: strategic analysis, strategic potential, development strategy, human resources management   VIEW
332. Dr hab. inż., prof. PŚk Jerzy Wawrzeńczyk Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
Beton, cement, mrozoodporność.  VIEW
333. prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics,
Technique in Medicine,
Computer Methods in Science 
  VIEW
334. dr inż. Sylwia Wciślik Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering   heat and mass transfer, energy audit   VIEW
335. dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering,
Architecture and Design 
Architecture, urban planning, urban design, theory of architecture and urban planning, architecture, sustainable, green architecture, solar architecture  VIEW
336. dr Małgorzata Widłak Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Biogeochemistry,
Ecosystem Ecology,
Global,
Regional,
Local Environmental Changes,
Environmental Aspects of Air,
Water and Soil Pollution,
Agricultural Chemistry 
gleba mineralna, pH, kwasowość gleby, glin wymienny, materia organiczna mineral soil, pH, soil acidity, exchangeable aluminum, organic matter   VIEW
337. mgr inż. Karol Wieczorek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
J2EE, Functional Decomposition, Developmental genetic programming  VIEW
338. dr hab. inż. Roman Wielgosz Faculty of Management and Computer Modelling Machine Technology,
Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers,
Metallurgy,
Foundry Engineering,
Metals Processing,
Technique in Medicine 
metale, polimery, spieki, kompozyty,   VIEW
339. Dr inż Jarosław Wikarek Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Transportation,
Automation and Robotics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
ERP, MRP, CLP, Supply Chain, optimization,  VIEW
340. dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Theoretical Computer Science,
Information Technologies,
Telecommunication,
Computer Methods in Science 
Telekomunikacja, Teleinformatyka, Przetwarzanie sygnałów, Transmisja danych  VIEW
341. doktor inżynier Dorota Wiraszka Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electronics,
Telecommunication,
Computer Methods in Science 
digital signal processing, image processing, image compression, piecewise-linear transforms, wavelet ransform  VIEW
342. Hubert Wiśniewski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Automation and Robotics  PLC programming, LabView programming, programowanie sterowników PLC, interfejsy HMI, zautomatyzowane systemy testujące,  VIEW
343. dr inż. Mariusz Wiśniewski Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Mathematics,
Theoretical Computer Science,
Electronics,
Information Technologies,
Computer Methods in Science 
algorithms, programming, computer engineering, logic synthesis, functional synthesis, FPGA, DSP, html, dom, xml, javascript, microprocessor, image processing, cloud computing  VIEW
344. Doktor Danuta Agnieszka Witczak-Roszkowska Faculty of Management and Computer Modelling Management    VIEW
345. mgr inż. Grzegorz Witkowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science,
Production Engineering 
  VIEW
346. Maciej Włodarczyk Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering    VIEW
347. prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Geodesy and Cartography  geodetic monitoring of structures measurements of displacements and deformation   VIEW
348. dr inż. Piotr Woś Faculty of Mechatronics and Machine Desing Machine Design,
Mechanical Engineering,
Automation and Robotics,
Computer Methods in Science 
hydraulic systems, adaptive control, mechatronics  VIEW
349. dr Magdalena Woźniak Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  environmental engineering, chemistry woda, ścieki, popioły lotne  VIEW
350. Doktor inżynier Artur Wójcicki Faculty of Civil Engineering and Architecture Civil Engineering  konstrukcje żelbetowe, projektowanie konstrukcji budowlanych, diagnostyka obiektów budowlanych  VIEW
351. Stanisław Wójcik Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Production Engineering 
dynamika maszyn, teoria mechanizmów, teoria drgań, wibroakustyka, modelowanie i symulacja, optymalizacja w procesie produkcji, zapasy  VIEW
352. mgr inż. Radosław Zaborek Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering  Ekspertyza techniczna, ekspertyzy, badania, fizyka budowli, stropodach wentylowany  VIEW
353. mgr inż. Barbara Zabrzeska-Gąsiorek Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering     VIEW
354. mgr inż. Justyna Katarzyna Zapała-Sławeta Faculty of Civil Engineering and Architecture Chemistry,
Civil Engineering,
Materials Science and Materials Engineering,
Ceramics,
Polymers 
trwałość betonu, nanomateriały, materiały kompozytowe, zapobieganie korozji wewnętrznej materiałów budowlanych  VIEW
355. dr inż. Andrzej Zawadzki Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering  electrical circuit, nonlinear systems, state space transformation, linearization, fractional degree derivative  VIEW
356. mgr inż. Łukasz Zawarczyński Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering,
electroenergetics,
Automation and Robotics,
Electronics,
Information Technologies 
silniki elektryczne, electric motors napęd elektro-hydrauliczny, electro-hydraulic drive napęd falownikowy, inverter-fed drive sterowanie objętościowe, volumetric control system sterowanie dławieniowe, throttling control system regulacja prędkości, velocity control regulacja przepływu, flow control regulacja ciśnienia, pressure control regulatory, regulators falowniki, inverters  VIEW
357. dr inż. Ewa Zender - Świercz Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
wentylacja, klimatyzacja, mikroklimat, fizyka budowli, ventilation, air-conditioning, microclimate, building physics  VIEW
358. dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Machine Technology 
laser material processing, laser welding, laser cutting, plastic design, sliplines  VIEW
359. dr inż. Andrzej Zuska Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanics,
Machine Design,
Mechanical Engineering,
Transportation 
Transport samochodowy, samochody, dynamika samochodu  VIEW
360. dr inż. Agata Zwierzchowska Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Civil Engineering,
Environmental Engineering 
bezwykopowa budowa, optymalizacja  VIEW
361. dr inż. Jarosław Zwierzchowski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Automation and Robotics,
Information Technologies 
  VIEW
362. dr hab. inż. Wojciech Żórawski Faculty of Mechatronics and Machine Desing Mechanical Engineering,
Materials Science and Materials Engineering 
plama spraying, HVOF spraying, cold spraying, tribology  VIEW
363. dr hab. inż. Maria Żygadło Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering Environmental Engineering  environmental engineering, waste management, chemistry, materials structure  VIEW

back to main page