Homepage
Wersja polska

Raman spectrometer Nicolet Almega XR

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Contact person: dr inż. Radosław Belka, Adiunkt
Location: Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce E-mail r.belka@tu.kielce.pl
Website: Phone number: +48413424767
Apparatus vendor: Nicolet Thermo Scientific
NazwaName
Spektrometr ramanowski Nicolet Almega XRRaman spectrometer Nicolet Almega XR
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
- wzbudzenie 532nm, 473nm, 780nm,
- zakres 100 - 4000cm-1, rozdzielczość do 2cm-1
- tryb micro i macro
- obrazowanie mikroskopowe i mapowanie ramanowskie
- 532, 473 and 780 nm excitations
- 100 - 4000 cm-1 range, >2cm-1 resolution
- micro- and macro mode
- microscopy and raman imaging
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Analiza składu chemicznego próbek stałych i ciekłych, badania alotropowych odmian węgla, Chemical compounds analysis (solid and liquid), study of allotropic form of carbon
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
Aparatura wykorzystywana w realizacji projektów badawczych:
1. Projekt międzynarodowy (MNT ERA –Net TRANSNATIONAL CALL 2008): „Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe” (01.03.2009 - 29.02.2012). Nr Decyzji: Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 400/ERA-NET/2009 z dnia 30 stycznia 2009. Nr Umowy: ERA-NET-MNT/08/2009
2. Projekt EU – POIG “Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” (01.07.2009 – 30.06.2014). Nr Umowy: UDA-POIG 01.03.01-14-071/08-00. Nazwa programu: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” , Działanie 1.3. „Wspierania projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”
3. Projekt COST pt.:“Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C - Pd” (19.11.2009 - 18 07.2012). Nr Decyzji: 577/N-COST/2009/0 Nazwa programu, inicjatywy międzynarodowej: AKCJA COST MP0702 Program COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) nr 264/07
Equipment used in following projects:
1. (MNT ERA –Net TRANSNATIONAL CALL 2008): „Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe” (01.03.2009 - 29.02.2012). Nr 400/ERA-NET/2009
2.EU Project – POIG “Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” (01.07.2009 – 30.06.2014). UDA-POIG 01.03.01-14-071/08-00.
3. COST project :“Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C - Pd” (19.11.2009 - 18 07.2012). 577/N-COST/2009/0 within COST MP0702 Action
Słowa kluczoweDziedziny nauki
vibrational spectroscopy, nanotechnology, materials science, carbon nanostructures, 2.2 Physics
2.4 Chemistry
4.1.2 Medical Biochemistry
4.1.4 Pharmacology
4.4.4 Enviromental Health Medicine
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.15 Electronics
5.20 Environmental Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)